Whistleblower (NORD DRIVESYSTEMS Group)

Vi har oprettet et system til indberetning af overtrædelser af EU-lovgivningen.

Du kan bestemme, om og hvilke af dine kontaktoplysninger, du angiver, og om du ønsker feedback. Hvis du beslutter dig for at få et svar og angiver kontaktoplysninger, vil du modtage en bekræftelse på modtagelsen af din indberetning inden for 7 dage via den kommunikationskanal, du har angivet. Inden for 3 måneder vil du modtage information om, hvordan din anmeldelse håndteres, samt om eventuelle foranstaltninger.

Din indberetning går direkte til vores eksterne ombudsmand, FIRST PRIVACY GmbH i Bremen, Tyskland, som behandler dem fortroligt og efter en indledende kontrol videresender dem til vores interne Compliance for yderligere handling.

Du kan indberette overtrædelser af lovgivningen eller ulovlig adfærd på følgende områder:

 • Menneskerettigheder (CoC 3.3)
 • Børnearbejde og tvangsarbejde (CoC 3.4.1f)
 • Korruption (CoC 5.1)
 • Forsyningskæde (CoC 6.0)
 • Offentlige indkøb
 • Finansielle tjenesteydelser, finansielle produkter og finansielle markeder og forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme
 • Produktsikkerhed og -konformitet
 • Trafiksikkerhed
 • Miljøbeskyttelse
 • Fødevaresikkerhed
 • Dyresundhed og folkesundhed
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Beskyttelse af privatlivets fred og personlige data og sikkerhed af netværk og informationssystemer
 • Krænkelse af Unionens finansielle interesser som defineret i artikel 325 i TEUF og som nærmere defineret i relevante EU-politikker
 • Overtrædelser af reglerne for det indre marked i henhold til artikel 26, stk. 2, i TEUF, herunder overtrædelser af Unionens konkurrence- og statsstøtteregler, samt overtrædelser af reglerne for det indre marked i forbindelse med handlinger i strid med selskabsskattereglerne eller i relation til aftaler rettet mod: at opnå en skattefordel, der er i strid med målet eller formålet med den gældende selskabsskattelovgivning.
 • Yderligere oplysninger om denne indberetningsproces finder du i vores code of conduct (CoC).

Åbenbart ikke relevante indberetninger slettes uden yderligere behandling og uden kvittering af modtagelse.

Via dette link kommer du til vores platform, hvor du kan foretage en indberetning.

Oplysninger om beskyttelsen af personlige oplysninger findes her.

Du har to muligheder for at indsende din rapport:

1. Du kan ringe til os på følgende nummer: +49 177 441 8623
Du kan bruge dette nummer til at kontakte telefonsvareren for vores eksterne ombudsmand, FIRST PRIVACY GmbH.

2. Du kan sende en e-mail ved at klikke på linket nedenfor eller kopiere det til din browser. Ved at klikke på linket åbnes en i forvejen udfyldt e-mail, der går til vores eksterne ombudsmand, FIRST PRIVACY GmbH.
Alternativt kan du også sende os en e-mail direkte:
ombudsstelle-gbn@first-privacy.com

Vi beder dig skrive "Indberetning af et brud på EU-lovgivningen" i emnelinjen og angive følgende oplysninger:

 • Din rolle [f.eks. offer, vidne, andet (angiv venligst)]
 • Virksomhedens navn: [indsæt navnet på den virksomhed, som rapporten vedrører]
 • meddelelse om [type overtrædelse]
 • dato og sted for hændelsen
 • nærmere oplysninger om den person, som krænkelsen vedrører
 • beskrivelse af hændelsen: [beskriv venligst situationen så detaljeret som muligt]
 • Angiv venligst, om du ønsker feedback på din rapport. Hvis ja, bedes du angive, hvordan vi kan kontakte dig.

For at behandle din indberetning skal du altid oplyse navnet på den pågældende virksomhed. Alle andre detaljer er valgfrie.

Ønsker du at indsende din indberetning anonymt via e-mail, kan du gøre det ved at bruge en anonym e-mailadresse.

Oplysninger om beskyttelsen af personlige oplysninger findes her .