NORD er certificeret

Få mere at vide om vores certificeringer, medlemskaber og klassificeringer fra uafhængige organisationer

Tysk bæredygtighedskodeks

Den tyske bæredygtighedskodeks (DNK) støtter virksomheder i at udvikle og optimere en bæredygtighedsstrategi. NORD DRIVESYSTEMS har sat sig som mål at forene lønsomhed og bæredygtighed. Gennem de regelmæssige rapporter om bæredygtighedsprocessen kan vi og vores kunder følge udviklingen i vores virksomhed.

Få mere at vide

ISO 14.001 certifikat

Den internationale miljøledelsesstandard ISO 14.001 opfordrer virksomheder over hele verden til proaktivt at forbedre deres miljøpåvirkning.

NORD DRIVESYSTEMS er en ISO 14.001-certificeret virksomhed og er forpligtet til at forebygge forurening og løbende forbedre vores miljøpåvirkning.

Få mere at vide

ecoVadis

NORD DRIVESYSTEMS blev bedømt af ratingbureauet EcoVadis i 2024 og tildelt bæredygtighedscertifikatet i sølv. I den samlede placering er den nordtyske virksomhed blandt de bedste seks procent af de af EcoVadis bedømte producenter i branchen.

Få mere at vide

Mangfoldighedscharter

Ved at tilslutte sig Mangfoldighedscharteret understreger NORD DRIVESYSTEMS sit engagement i et integrerende og inkluderende arbejdsmiljø præget af mangfoldighed og respekt. Vi forpligter os hermed, at anerkende mangfoldigheden i vores samfund, at undersøge vores personaleprocesser tilsvarende, og anvende mangfoldigheden i vores virksomhed på en lønsom måde. Det er vores mål at skabe et arbejdsmiljø, hvor mennesker har de samme chancer uafhængigt af deres køn, oprindelse, alder, seksuel orientering, religion og fysiske konstitution. Ved at tilslutte os mangfoldighedens charta signalerer vi, at vi fremmer tolerance, accept og gensidig respekt i vores virksomhed. Vi opfordrer alle medarbejdere til aktivt at bidrage til denne proces og arbejde på den.

Få mere at vide

IntegrityNext

IntegrityNext tilbyder virksomheder en ESG-risikostyringsplatform, så de kan forbedre bæredygtigheden af deres forsyningskæder og overholde lovmæssige ESG-krav.

NORD DRIVESYSTEMS arbejder konstant på at optimere sine forsyningskæder i forhold til bæredygtighed og skaber med IntegrityNext-platformen dele af sin egen forsyningskæde, der udgør potentielle risici for mennesker og miljø.

Få mere at vide

UN Global Compact - Netværk Tyskland

UN Global Compact er en pagt indgået mellem virksomheder og FN, hvorigennem globaliseringen skal blive mere social og miljøvenlig.

NORD DRIVESYSTEMS har underskrevet FN's Global Compact og er derfor en af mere end 16.786 deltagende virksomheder, der forpligter sig til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsledelse.

Få mere at vide