Bæredygtighedsstrategi 2025

Vores vej til en bæredygtig fremtid

Siden slutningen af 2021 har vi arbejdet med et tværfagligt team med emner omkring bæredygtighed. Teamet består af medarbejdere fra en bred vifte af områder og støttes aktivt af ejeren og ledelsen. 

Her vil vi gerne præsentere vores CSR-team.

Vores bæredygtighedsstrategi 2025 er et løfte til os selv, vores kunder og offentligheden om at handle konsekvent på en økologisk, økonomisk og socialt ansvarlig måde. Det fører ikke alene til at vores innovationer forbedrer vores produkter og vores arbejdsmetoder. De gør dem også mere bæredygtige.

Bæredygtighed inden for drevteknologi

Find ud af mere om vores CSR-strategi, vores indsatsområder og vores køreplan for de kommende år i vores nye flyer.

Download flyer

Vores 5 centrale indsatsområder

Styring og processer

NORDs bæredygtighedsledelse blev introduceret i 2022. Vigtige milepæle var den vellykkede indførelse af et certificeret miljøledelsessystem i Tyskland og offentliggørelsen af den første bæredygtighedsrapport for anlægget i Bargteheide. Udfordringen på dette indsatsområde er at etablere en international styringsstruktur og et rapporteringssystem for hele NORD-koncernens 48 datterselskaber. Succesen for andre indsatsområder, især miljøet (energi/klima), afhænger af denne styringsstruktur.

Vores fokus på dette indsatsområde:

 • Fra 2025 ønsker vi at være i stand til at udarbejde en international bæredygtighedsrapport, der integrerer nøgletal fra alle vores datterselskaber - til den tid har vi defineret bæredygtighedsansvarlige i hele verden, som vi jævnligt deler viden med.
 • Implementering af NORDs miljøledelsesstandard hos de 10 største selskaber (ordnet efter antallet af medarbejdere)

NORD DRIVESYSTEMS-koncernen har med knap 5.000 ansatte en bred international base. Egne selskaber til produktion, udvikling, montage, salg og service står til rådighed for vores kunder i 36 lande. Vi planlægger vores bæredygtighedsstrategi for hele NORD-koncernen - for fra vores synspunkt burde en bæredygtighedsstandard kunne overholdes overalt. Det er derfor vores mål at etablere globale processer og rapporteringsstrukturer (styring) i hele NORD-koncernen.

Mennesker

Især på det nuværende arbejdsmarked, som er præget af mangel på faglærte og kampen om unge talenter, er der behov for handling for at udvikle omfattende koncepter og tilgange for at sikre NORDs tiltrækningskraft som arbejdsgiver på verdensplan.

Vores fokus på dette indsatsområde:

 • Vi tilstræber, at næsten alle medarbejdere i NORD-koncernen skal være grundigt informeret om CSR-aktiviteterne og modtage regelmæssig træning i 2025.
 • I 2024 ønsker vi at have introduceret et digitalt læringsledelsessystem for at give alle medarbejdere i NORD-koncernen mulighed for individuel videreuddannelse.
 • Udvikling af en mangfoldighedsindikator, som vi gerne vil bruge til at fremme mangfoldigheden i vores arbejdsstyrke.

NORD DRIVESYSTEMS har nu næsten 5.000 ansatte på verdensplan. Der er også mange andre mennesker, der arbejder i vores forsyningskæde. Inklusion, respekt for menneskerettigheder, styrkelse af vores arbejdskultur, sikkerhed og løbende videndeling er blot nogle af de emner, vi gerne vil fremme.

Miljø

Som maskiningeniørvirksomhed har NORD en betydelig indflydelse på det globale ressourceforbrug og udledningen af drivhusgasser. For på den ene side at koordinere strukturerede tiltag og på den anden side at dokumentere forpligtelsen på en retssikker måde er en international miljøledelsestilgang afgørende. Emnerne energi og klima indgår i indsatsområdet miljø.

Vores fokus på dette indsatsområde:

 • Reduktion af energiforbruget til driften. Forbundet hermed er reduktionen af drivhusgasser i hele NORD-koncernen.
 • Øget brug af vedvarende energi
 • Øgning af andelen af elektricitet vi selv producerer
 • Øgning af effektiviteten af vores bilflåde
 • Reduktion af affaldsmængden
 • Udvidelse af biodiversiteten på vores lokationer
 • Forebyggende beskyttelse af miljøet gennem vandforurenende stoffer
 • Udvikling af en international klimastrategi (indtil videre findes der miljøprogrammet for Bargteheide)
 • Generering af et koncerndækkende CO2-regnskab for scope 1-2

Fokus i vores arbejde er på miljøspørgsmål. Det er særligt vigtigt for os at arbejde sammen med vores kolleger fra de forskellige områder for at forbedre vores miljøprogram.

Produkter

Som en produktionsvirksomhed er vores produkter altid kernen af vores bæredygtighedsbestræbelser og har stor strategisk betydning. Vores produkters design, livscyklus og anvendelsesområder har indflydelse på emnerne materialeeffektivitet, menneskerettigheder og drivhusgasemissioner. Dette resulterer i overlap med indsatsområderne mennesker, miljø og forsyningskæde.

Vores fokus på dette indsatsområde:

 • Forankring af bæredygtighed i produktudviklingsprocessen
 • Øgning af salgskvoten for energieffektive løsninger
 • Beregninger af product carbon print for en produktserie inden 2025
 • Implementering af et pilotprojekt om vedrørende product carbon footprintet for et udvalgt produkt i år
 • Salgsandelen af særligt effektive produkter skal øges markant. Helt konkret ønsker vi at opnå en andel på >30 % for post- og pakkebranchen i 2025.

Vi er specialister i drevløsninger til mere end 100 brancher. Drevløsninger kan findes i mange områder af industrien, hvor de forbruger en betydelig del af den energi, der anvendes. Med vores højeffektive drevløsninger (vores produkter) ønsker vi at yde et væsentligt bidrag til at reducere energiforbruget og CO₂-udledningen.

Forsyningskæde

En struktureret tilgang til gennemsigtig lavrisikostyring af forsyningskæden er nu et nødvendigt grundlag for at imødekomme det stigende pres fra lovgivere og kunder på den ene side og for at reducere de komplekse sociale og økologiske (og økonomiske) risici i forsyningskæden på den anden side.

Vores fokus på dette indsatsområde:

 • Den tyske lov om due diligence i forsyningskæden (LKSG) bliver obligatorisk for NORD DRIVESYSTEMS fra 1. januar 2024. Vi har besluttet at anvende loven allerede fra 1. januar 2023. Det betyder, at vi med sikkerhed overholder loven fra og med 2024.
 • Indhentningen af tallene for drivhusgasemissioner fra 80 % af de indkøbte dele inden 2025
 • Fremme af materiale-compliance i virksomheden med definerede ansvarsområder
 • Konstant overvågning af lovkrav, identifikation af risici og deres minimering ved hjælp af effektive processer

Mit speciale er den tyske lov om due diligence i forsyningskæden og alle relaterede spørgsmål. Jeg vil gerne give vores kunder og alle kolleger sikkerhed for, at vores produkter er fremstillet med råvarer og komponenter fra bæredygtig produktion, og at det siger sig selv, at vores partnere i forsyningskæden også føler sig forpligtet til at respektere menneskerettighederne.