Electromech

Drivsystemer til adgangsskakter - konstruktion af kloaktunnel i Abu Dhabi

I Abu Dhabi, byen på øen, bliver der boret nye kloaktunneler op til 100 m under den udstrakte verdensby. Robuste drev fra NORD giver med deres synkrone drift hejseanlæggene mulighed for at bringe serviceplatformene sikkert ned i de dybtgående adgangsskakter og op igen.

 - - Englisch Arabisch -

Electromech

 - - -

Fokus på kunden

ElectroMech Material Handling Systems (India) Pvt. Ltd. blev grundlagt i 1979. Maskinfabrikken har gennemgået en hurtig vækst i de seneste år og er nu den største producent af kransystemer med en betydelig markedsandel i Indien. ElectroMech tilbyder løsninger, der er egnede til en bred vifte af anvendelser inden for produktionsanlæg og infrastrukturprojekter. Med base i Pune fremstiller firmaet et omfattende sortiment af hejse- og kransystemer.

Fokus på projektet
I dette tunnelprojekt er det af absolut afgørende betydning, at NORDs drevsystemer i deres parvise drift er præcist synkroniseret, da ElectroMechs portalkraner skal sænke platformene en betydelig strækning på 90 m ved flere af adgangsskakterne. Hovedtunnelen for Gulf-Emiratets "Strategic Tunnel Enhancement Programme" (STEP) vil til slut strække sig omkring 40 km under byen og dens omgivelser. Når kloaksystemet er færdigt, vil det være i stand til at bortskaffe 800.000 m3 spildevand om dagen.

Projektets udfordringer

Vandforbruget i emiratet Abu Dhabi løber op i den enorme mængde af 550 l per person per dag. Med en befolkning, der vokser med stormskridt, har metropolen for nylig igangsat konstruktionen af et helt nyt og særdeles avanceret kloak- og spildevandssystem med recirkulation og en kraftigt udvidet kapacitet. Et tyngdekraftdrevet system baseret på nye tunneler langt nede i undergrunden skal opsamle alt spildevand og levere det til en stort anlagt pumpestation på kysten.

Fra mørke til dagslys. –Tunnelerne under det højtudviklede byområde opføres ved hjælp af udgravning uden åbne opgravninger. Der blev indgået kontrakt med den indiske kranproducent ElectroMech om at fremstille og montere store portalkrananlæg ved en del adgangsskakter, hvor serviceplatforme kan sænkes ned og løftes op for at flytte personel, maskiner og materiale ind i tunnelerne og ud igen.

Hejseværk arbejder i takt. – Da en tunnelboringsfase strækker sig over mindst to år fra start til slut, kræver disse hejseværk meget robuste drevløsninger, der er pålidelige ved mindst mulig vedligeholdelse. Dertil kommer, at flere drev, der er tilsluttet til den samme kran, skal køre i perfekt synkroniseret drift: For at bringe mennesker, materiel og værktøj sikkert op og ned ad lange distancer på en bevægelig platform skal gearmotorer, der kører parvist, sikre, at platformen er plan hele tiden. Ud over dette afgørende funktionelle krav udgør klimaet i området ved den Persiske Golf med dets ekstraordinære hede en anden faktor, der skal tages hensyn til: Al drevteknologi skal være tilstrækkelig robust til at klare påvirkningen fra disse forhold.

 - - -

Anvendelsesløsning

Både med hensyn til hovedhejseanlæg og hjælpehejseværk i Abu Dhabi har ElectroMech og NORD DRIVESYSTEMS i fællesskab udviklet drevløsninger, der er baseret på keglegearmotorer. Gearene fungerer med en effektivitet på mere end 95 procent. Disse gearmotorer leveres i et særligt UNICASE gråt hus af støbejern, der er ekstremt fjedrende og giver fremragende beskyttelse mod krævende udendørsforhold.

Dynamisk duo. – Hver kran anvender to spiltromler til hejsning. Hver af disse er udstyret med en gearmotor, der er tilsluttet til og styret af en frekvensomformer. De kraftige keglegearmotorer leverer 110 kW mærkeeffekt og et moment på 1.200 Nm. Hele systemet blev automatiseret for at opnå en perfekt synkroniseret drift af hovedhejsens to spiltromler under anvendelse af encoder-feedback. De skal kører præcist i takt med hinanden for at sikre, at serviceplatformen i adgangsskakten kan løftes og sænkes uden nogensinde at vippe til den ene side.

Fælles løsninger. – Korrekt drift inden for en hældning på blot ±5° bliver sikret af NORD frekvensomformere, der er udstyret med feltorienteret styreteknologi, som sørger for konstante hastigheder under skiftende belastninger og meget høje momenter under opstart. Denne løsning, der omfatter totrins keglegearmotorer og frekvensomformere, er kun den seneste i en række samarbejdsprojekter udført af NORD og ElectroMech: Over en række år har de to partnere implementeret et betydeligt antal anvendelsesspecifikke drevløsninger for forskellige hejsesystemer.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globale godkendelser og accept
  • Effektivitetsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

CS0009 - Case Study ELECTROMECH


CS0009 - Case Study ELECTROMECH
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Yderligere oplysninger finder du her: