Privacyverklaring

Geachte gebruiksters en gebruikers

Omdat het voor ons belangrijk is dat u veilig gebruik kunt maken van onze website, en omdat we grote waarde hechten aan uw privacy, hebben we onze website zodanig opgezet dat het gebruik in principe anoniem is.

We voldoen bij de verwerking van gegevens aan alle wettelijke regels. De verklaring hieronder geeft u een indruk van welke data worden verzameld, hoe deze data worden gebruikt en doorgegeven, welke veiligheidsmaatregelen we nemen om uw data te beschermen en hoe u informatie over de aan ons verstrekte gegevens kunt verkrijgen.

Artikel 1. Verzamelen en opslag van persoonlijke data.

Persoonlijke gegevens zijn stukjes persoonlijke of feitelijke informatie over een bepaalde identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw bankgegevens of uw IP-adres.

Bij het gebruik van onze websites worden de volgende data verzameld, waarbij de opslag alleen interne systeem-gerelateerde en statistische doelen dient: naam van de opgevraagde pagina, van de browser, het operating systeem, het domein dat de aanvraag doet, datum en tijd van de aanvraag, gebruikte zoekmachines, de namen van gedownloade gegevens en uw IP-adres. Alle gegevens over het gebruik, in het bijzonder ook uw IP-adres, worden uiterlijk aan het eind van de wettelijke termijnen gewist.

Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, als u ons deze vrijwillig ter beschikking stelt, bijvoorbeeld bij een aanvraag of registratie.

Voor het gebruik van ons internetportal moet u registreren. Hierbij worden alle gegevens gevraagd die wij voor de uitvoering en afwikkeling van bestellingen nodig hebben: uw volledige naam of bedrijfsnaam, inclusief de persoon van de geautoriseerde vertegenwoordiger, uw e-mailadres, uw adres (voor factuur en aflevering), uw telefoonnummer (voor het geval telefonisch overleg over een aflevertermijn nodig is). Daarnaast moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen; beide stellen u in staat eenvoudiger in te loggen of gegevens in te voeren. Wij slaan deze door u opgegeven data op voor het opstellen van een account, dat we gebruiken voor het opnemen, uitvoeren en afhandelen van bestellingen. We bewaren uw gegevens voor verdere bestellingen (registreren), zolang u de registratie in stand houdt. U heeft op elk moment het recht uw registratiegegevens op te roepen, te corrigeren of te wissen. Wij wissen uw registratie bij ons, als dat wettelijk is voorgeschreven of uiterlijk twee jaar na de afhandeling van uw laatste bestelling.

Artikel 2. Gebruik, doorgifte en wissen van persoonlijke gegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens gebruiken we voor de beantwoording van aanvragen, voor de afwikkeling van uw bestelling, voor het controleren van uw kredietwaardigheid en voor de technische administratie van de webpagina's.

Wij stellen uw persoonlijke gegevens alleen ter beschikking aan derden, als dit voor de afhandeling van een contract of het verrekenen van een betaling nodig is, of wanneer u expliciet toestemming hebt gegeven. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn dat we bij bestellingen uw adres en bestelgegevens aan leveranciers doorgeven, wanneer de bestelling direct vanaf de fabriek bij u wordt afgeleverd. Onze leveranciers ontvangen alleen de gegevens die nodig zijn om hun verplichtingen na te komen. Een ander gebruik van de informatie is niet toegestaan. Bovendien zijn wij gerechtigd persoonlijke gegevens door te geven voor incassodoeleinden.

Als wij bij een bestelling vooraf inspanningen verrichten (bijvoorbeeld bij aankoop op rekening), kunnen we de identiteit en kredietwaardigheid van klanten alleen door een dienstverlener laten controleren.

Verder sluiten we niet uit, dat we geanonimiseerde gebruiksgegevens doorgeven voor marktonderzoeksdoelen. Hierbij is de identificatie van gebruikers uitgesloten.

Tot slot willen we erop wijzen dat we op instructie van het bevoegd gezag gerechtigd zijn om informatie over data te geven, voor zover dit nodig is voor strafvervolging, misdaadpreventie door de politie-instanties van de deelstaten, het voldoen aan de regels van de privacy-autoriteit, van de geheime dienst of de militaire inlichtingendienst of bij het handhaven van de rechten voor intellectueel eigendom.

Artikel 3 Veiligheidsmaatregelen

We hebben een groot aantal veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens op een passende manier te beschermen.

Onze databanken worden met fysieke en technische maatregelen en vastomlijnde procedures beschermd, die de toegang tot de informatie tot speciaal geautoriseerde personen, en in overeenstemming met deze privacyverklaring, beperken. Ons informatiesysteem bevindt zich achter een software-firewall, om de toegang van andere netwerken, die in verbinding staan met internet, te voorkomen. Alleen medewerkers, die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te vervullen, hebben toegang tot de persoonlijke gegevens. Onze medewerkers hebben opleidingen gevolgd op het gebied van veiligheid en databescherming.

Als persoonlijke gegevens via onze webpagina's worden verzameld, gebeurt de gegevensuitwisseling versleuteld met gebruikmaking van de industriële standaard SLL (Secure Socket Layer). Gevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardnummers of rekeninggegevens, worden ter verdere beveiliging nog eens extra versleuteld.

U moet uw wachtwoord voor de toegang tot onze websites nooit aan derden geven en u dient dit wachtwoord regelmatig te wijzigen. Als u onze websites hebt verlaten, moet u uitloggen en uw browser sluiten, om te voorkomen dat niet-geautoriseerde personen toegang tot uw gebruikersaccount hebben. Bij communicatie via e-mail kunnen we geen garantie geven voor volledige dataveiligheid.

Artikel 4. Cookies, web-analyse tools en sociale plug-ins

Cookies zijn kleine databestanden, die ons in staat stellen om op uw pc specifieke, aan u gerelateerde gegevens op te slaan, terwijl u onze websites bezoekt. Cookies helpen ons om de gebruiksfrequentie en het aantal bezoekers van onze websites te bepalen, en om onze producten en diensten voor u zo veilig, comfortabel en efficiënt mogelijk vorm te geven.

Wij maken enerzijds gebruik van "sessie-cookies", die uitsluitend voor de duur van uw bezoek aan een van onze websites tijdelijk worden opgeslagen. Anderzijds gebruiken we "permanente cookies", om informatie over computers te bewaren, die regelmatig van onze website gebruikmaken. Hierdoor kunnen we u een optimale gebruikservaring aanbieden, u "herkennen" en u bij herhaald gebruik een gevarieerde internetsite met telkens nieuwe content presenteren. De inhoud van een permanent cookie blijft beperkt tot een identificatienummer. De geldigheidsduur van een permanent cookie is 60 dagen; hierna wordt het cookie automatisch gewist. Naam, IP-adres of andere gegevens over uw werkelijke identiteit worden niet opgeslagen en we stellen geen individuele profielen over uw gebruiksgedrag samen.

Het gebruik van ons aanbod is ook zonder cookies mogelijk. U kunt in uw eigen browser het opslaan van cookies uitschakelen, tot bepaalde websites beperken, of uw browser zo instellen, dat u een melding krijgt als er een cookie wordt gestuurd. U kunt cookies op elk gewenst moment van de harde schijf van uw computer wissen. Houdt u er echter rekening mee dat u in dat geval met een beperkte weergave van onze website en met een beperkte gebruikerservaring te maken kunt krijgen.

Wij gebruiken Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. (hierna "Google"). Google Analytics gebruikt cookies, dus tekstbestanden, die een analyse van uw gebruik van onze websites mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw bezoek aan onze websites wordt in de regel naar een server in de VS verstuurd en daar opgeslagen. Vanwege het gebruik van IP-anonimisering op onze websites, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de EU, of in andere staten die een verdrag hebben gesloten met de Europese economische ruimte, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. Google gebruikt de informatie in onze opdracht om uw gebruik van onze websites te beoordelen, om rapporten over de activiteiten rond de webpagina's samen te stellen en om ons inzicht te geven in andere aan het gebruik van webpagina's en internet gekoppelde diensten. Het voor Google Analytics van uw browser verkregen IP-adres wordt niet met andere data van Google verwerkt. U kunt de opslag van cookies via een instelling van uw browser tegengaan; we wijzen er in dit verband op dat u in dat geval niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookies gegenereerde gegevens over het bezoeken aan onze website (inclusief uw IP-adres), en de verwerking hiervan door Google, verhinderen door de volgende plug-in te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

We wijzen erop dat Google Analytics op onze websites is aangevuld met de code "gat._anonymizeIp();", om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (IP-makering) te garanderen.

U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics bovendien verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out cookie geplaatst, dat de toekomstige verzameling van gegevens bij het bezoek aan onze websites verhindert:<a href="javascript:gaOptout()">Google Analytics deactiveren</a>.

Verder zijn op onze website de volgende zogeheten "social plug-ins" opgenomen:

De gesloten myNORD gebruikersgroep

Via het gesloten deel myNORD kunt u details over lopende of eerdere opdrachten inzien en de verwachte levertermijnen bekijken. De uitwisseling van gegevens van ons naar u verloopt versleuteld via SSL.

De inloggegevens voor myNORD ontvangt u per e-mail of telefoon. Vanzelfsprekend zijn de bestelgegevens alleen voor u als klant in te zien. Om er zeker van te zijn dat dit goed werkt, hebben we myNORD door een onafhankelijk expert op it-veiligheid laten testen.

Aumago

Wij werken samen met Aumago GmbH, een aanbieder van web-analyse en doelgroepenmarketing. Aumage gebruikt zogeheten cookies, die in de browser van de computer worden opgeslagen en anonieme gebruikersdata bevatten. Uit deze data kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden gemaakt. Er worden geen persoonlijke data verzameld. Voor zover er IP-adressen worden verzameld, worden deze door het wissen van het laatste nummerblok geanonimiseerd opgeslagen en niet met de cookies gecombineerd. Bij de cookies gaat het om cookies van Aumago of cookies van toeleveranciers van Aumago, zoals krux digital Inc of Google Inc. De gebruiker kan de cookies op elk gewenst moment uit zijn browser verwijderen. Aumago gebruikt deze gegevens voor de analyse van het gebruik van de Nord-website en voor op de gebruiker afgestemde online-reclame (OBA).

Artikel 5. E-mail- en online-marketing

HubSpot

Wij maken voor ons online marketing-activiteiten gebruik van HubSpot . Met deze software-oplossing dekken wij o.a. de volgende aspecten van onze online marketing af:

  • E-mail-marketing (beursuitnodigingen, nieuwsbrieven enz.)
  • Lading pages en contactformulieren
  • Social Media Publishing & Reporting
  • Reporting (bijv. traffic-bronnen, aantallen bezoekers enz.)

Onze contactformulieren maken het bezoekers van onze website mogelijk meer over ons bedrijf te weten te komen, content te downloaden, gratis beurstickets te ontvangen en ons uw contactinformatie en verdere demografische informatie ter beschikking te stellen.

Deze informatie wordt opgeslagen op servers van onze softwarepartner HubSpot . Deze kan door ons worden gebruikt om in contact te treden met bezoekers van onze website en te bepalen welke producten en diensten van ons bedrijf voor u interessant zijn. De statistische gebruiksgegevens van ons online marketingaanbod dienen ervoor de websitefuncties te optimaliseren en om aan onze websitebezoekers content beschikbaar te stellen die op uw interesses afgestemd is.

In deze context hebben wij onze e-mailservice zodanig vormgegeven dat wij bijv. automatisch worden geïnformeerd of en wanneer een e-mail is geopend en op welk moment op welke link in de e-mail werd geklikt. Dit betekent dat voor de hierboven beschreven e-mail- en online-marketing-activiteiten ook het volledige IP-adres van de websitebezoekers wordt vastgelegd, maar niet permanent wordt opgeslagen.

Deze privacybepalingen gelden voor alle door ons vastgelegde informatie. Wij gebruiken de vastgelegde informatie uitsluitend door de optimalisatie van onze services.

HubSpot is een software-onderneming uit de VS met een vestiging in Ierland.
Contact:
HubSpot
2nd Floor 30 North Wall Quay
Dublin 1, Ierland,
Telefoon: +353 1 5187500.

HubSpot is gecertificeerd onder de voorwaarden van het " EU - U.S. Privacy Shield Frameworks " en valt onder de werkingssfeer van het TRUSTe Privacy Seal en "U.S. - Swiss Safe Harbor".

Meer informatie over de privacybepalingen van HubSpot

Meer informatie van HubSpot over de privacywet- en regelgeving binnen de EU

Meer informatie over de door HubSpot gebruikte cookies vindt u hier en hier .

Artikel 6. Informatierecht

U heeft op elk moment het recht op informatie over de met betrekking tot u opgeslagen gegevens, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking. Bij vragen over dataveiligheid kunt u te allen tijde contact opnemen met onze verantwoordelijke medewerker in Duitsland. Hij is bereikbaar via:

Datenschutzbeauftragter der GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Str. 1

22941 Bargteheide

E-Mail: datenschutz@nord.com

Tel.: 0 45 32 - 289 - 0

Maatregelen ter bescherming van uw gegevens

Om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden, maken wij in het gedeelte myNORD gebruik van een coderingsproces.

Uw gegevens worden dan via het internet van uw computer naar onze server en omgekeerd verzonden met behulp van een SL-codering (Secure Socket layer). U kunt dit herkennen aan het feit dat in de statusbalk van uw browser het slotsymbool gesloten is en de adresregel met https://www ... begint.

Gevolmachtigde voor de privacybescherming

Onze gevolmachtigde voor de privacybescherming is verantwoordelijk voor de naleving en controle van onze verplichtingen m.b.t. de privacybescherming. Deze staat graag tot uw beschikking voor verdere informatie of suggesties over het thema privacybescherming.

Naam: Heiner Behlen

E-mail: HBehlen@nord-de.com