Fremstil dine egne tegninger online

Fremstil dine egne måltegninger, tegninger med korrekte målestoksforhold og 3D-modeller online vha. vores værktøj: enkelt, bekvemt og hurtigt. Der kræves ikke længere installation af en ”plug-in” på din PC. Vores software NORD CAD kan stadig fås som en download-fil til at frembringe 3D-modeller også i et lokalt format som Inventor eller AutoCAD.