Oplysninger om databeskyttelse

iht. art. 13 GDPR

Vi, NORD DRIVESYSTEMS Group (bestående af de filialer/afdelinger, der er opført på vores hjemmeside), behandler dine data med det formål at kommunikere med dig og gemmer disse data i vores systemer. Ansvarlig for databehandlingen fremgår i hvert tilfælde af e-mail-afsenderens signatur. Du finder kontaktoplysningerne for den pågældende filial/afdeling, hvis du skifter sproget på øverst vores hjemmeside https://www.nord.com og derefter klikker på kontakt.

Retsgrundlag for at skabe kontakt er i denne forbindelse artikel 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Det er i denne forbindelse vores formål at kunne give dig oplysninger om vores produkter eller om vores firma eller at besvare forespørgsler fra dig.

Hvis du har givet os dine kontaktoplysninger, antager vi, at du derved giver dit samtykke til, at vi kontakter dig og behandler dine data på grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. a i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at sende en besked til afsenderen af e-mailen.

Deling af dine data

Vi deler ikke dine oplysninger med tredjepart. Dataene anvendes kun til det ovenfor nævnte formål. Vi behandler dine data med hjælp fra tjenesteudbydere. Disse udbydere driver fx vores servere, som dine data er lagret på, og er strengt underlagt vores instruktioner ved behandlingen af disse data.

I tilfælde, hvor vi benytter os af tjenesteudbydere, der er bosat udenfor den Europæiske Union, har vi sørget for, at niveauet af datasikkerheden ved behandlingen er passende. Ved anvendelse af Microsoft sikres dette f.eks. af Privacy Shield-aftalen og de såkaldte Standard Contractual Clauses, som du finder her [ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 ].

Varighed af datalagring

Dataene lagres kun så længe vi er underlagt juridiske krav om opbevaring. Efter dette, eller hvis du anmoder om det, vil vi slette dine personlige data.

Rettigheder som berørt person

Det faktum, at du er berørt af databehandlingen, giver dig ret til oplysninger om de data, der er lagret hos os, ret til at rette op på, få slettet, begrænse behandlingen og overførslen af dataene. Derudover kan du tilbagekalde et samtykke, du har givet til behandling af dine data. Endelig er du berettiget til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener at dine data behandles uretmæssigt.

Endelig har du ret til at gøre indsigelser mod videre behandling, forudsat at vi behandler dine data i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR.

Vores dataansvarlige er Mr. Peter Suhren, FIRST PRIVACY GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Germany, office@first-privacy.com , tlf.: +49 421 69 66 32 0