Oplysninger om databeskyttelse

iht. art. 13 GDPR

Vi, NORD DRIVESYSTEMS Group (bestående af de filialer/afdelinger, der er opført på vores hjemmeside), behandler dine data med det formål at kommunikere med dig og gemmer disse data i vores systemer. Ansvarlig for databehandlingen fremgår i hvert tilfælde af e-mail-afsenderens signatur. Du finder kontaktoplysningerne for den pågældende filial/afdeling, hvis du skifter sproget på øverst vores hjemmeside https://www.nord.com og derefter klikker på kontakt.

Retsgrundlag for at skabe kontakt er i denne forbindelse artikel 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Det er i denne forbindelse vores formål at kunne give dig oplysninger om vores produkter eller om vores firma eller at besvare forespørgsler fra dig.

Hvis du har givet os dine kontaktoplysninger, antager vi, at du derved giver dit samtykke til, at vi kontakter dig og behandler dine data på grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. a i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at sende en besked til afsenderen af e-mailen.

Deling af dine data

Vi deler ikke dine oplysninger med tredjepart. Dataene anvendes kun til det ovenfor nævnte formål. Vi behandler dine data med hjælp fra tjenesteudbydere. Disse udbydere driver fx vores servere, som dine data er lagret på, og er strengt underlagt vores instruktioner ved behandlingen af disse data.

I tilfælde, hvor vi benytter os af tjenesteudbydere, der er bosat udenfor den Europæiske Union, har vi sørget for, at niveauet af datasikkerheden ved behandlingen er passende. Ved anvendelse af Microsoft sikres dette f.eks. såkaldte Standard Contractual Clauses, som du finder her .

Varighed af datalagring

Dataene lagres kun så længe vi er underlagt juridiske krav om opbevaring. Efter dette, eller hvis du anmoder om det, vil vi slette dine personlige data.

Videoforedrag, online-møder og andre konferencer via Zoom

Som det ansvarlige organ i henhold til art. 4 stk. 1 nr. 7 vil vi i det følgende gerne informere dig om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af Zoom.

Formål med behandlingen

Vi bruger Zoom til at afholde videoforedrag, telefonkonferencer, online-møder, videokonferencer og/eller webinarer (herefter: "Online-møder"). Zoom er en tjeneste, der leveres af Zoom Video Communications, Inc., der er baseret i USA (Californien).

Ansvarlig

Ansvarlig for databehandling, som er direkte relateret til implementeringen af online-møder, er Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, Getriebebau-Nord-Str. 1, 22941 Bargteheide, Tyskland.

Hvilke data behandles?

Omfanget af de data, der kræves til brug af applikationen, afhænger af de data, du giver før eller når du deltager i et online-møde.

Følgende personoplysninger behandles normalt: Oplysninger om brugeren: Fornavn, efternavn, telefon (valgfrit), e-mailadresse, adgangskode (hvis "Single-Sign-On" ikke anvendes), profilbillede (valgfrit), afdeling (valgfrit)

Mødemetadata: Emne, beskrivelse (valgfrit), bruger IP-adresser, enheds-/hardwareoplysninger

Ved optagelser (valgfrit): MP4-fil af alle video, lyd og præsentationsoptagelser, M4A-fil af alle lydoptagelser, tekstfil af online-møde chat.

Ved deltagelse via telefon: Angivelse af indgående og udgående telefonnummer, landenavn, start- og sluttidspunkt. Hvis det er nødvendigt, kan yderligere forbindelsesdata som f.eks. enhedens IP-adresse gemmes. Tekst-, lyd- og videodata: Du har muligvis mulighed for at bruge chat-, spørgsmåls- eller undersøgelsesfunktionerne i et online-møde. For så vidt som de tekstindlæg, du har lavet, behandles for at vise dem i online-mødet og om nødvendigt logge dem. For at muliggøre visning af video og afspilning af lyd behandles data fra mikrofonen på din terminal samt fra et eventuelt videokamera på slutenheden i overensstemmelse hermed i løbet af mødet.

Du kan til enhver tid slukke eller slå kameraet eller mikrofonen fra via Zoom-applikationerne.

For at deltage i et online-møde skal du mindst oplyse dit navn for at komme ind i "mødelokalet”.

Behandlingens omfang

Vi bruger Zoom til at afholde online møder. Hvis vi ønsker at optage online møder, vil vi informere dig tydeligt på forhånd og – om nødvendigt – bede om dit samtykke. Det faktum, at der skal foretages en optagelse, vises også i Zoom.

Hvis det er nødvendigt for at logge resultaterne af et online møde, logger vi chatindholdet. Dette vil dog som hovedregel ikke være tilfældet.

I tilfælde af webinarer kan vi også behandle de spørgsmål, som webinardeltagerne stiller med henblik på optagelse og opfølgning af webinarer.

Hvis du er tilmeldt Zoom som bruger, kan rapporter om online-møder (metadata, telefonopkaldsdata, spørgsmål og svar i webinarer, undersøgelsesfunktion i webinarer) gemmes i Zoom i op til en måned.

Muligheden for "opmærksomhedsovervågning” på software-siden ("opmærksomhed sporing") i online møde-værktøjer såsom "Zoom" er deaktiveret.

Automatiseret beslutningstagning som omhandlet i art. 22 GDPR anvendes ikke.

Retsgrundlag for databehandling

For ansatte i Getriebebau NORD GmbH & Co. KG er § 26 i BDSG retsgrundlaget for databehandling. Hvis der i forbindelse med brugen af Zoom ikke kræves data til databehandling, men denne ikke desto mindre er et elementært element i brugen af Zoom, er art. 6, stk. 1, lit. f), GDPR retsgrundlaget for databehandlingen. I disse tilfælde er vi interesserede i en effektiv implementering af kurser og andre online-møder i tider med forbud mod forsamlinger. For øvrige deltagere i online-møder – for så vidt møderne gennemføres inden for kontraktlige rammer – er art. 6, stk. 1, lit. b) GDPR retsgrundlaget for databehandling, ellers art. 6, stk. 1, lit. f). Retsgrundlaget i tilfælde af en optagelse er samtykket i henhold til art. 6, stk. 1, lit. a) GDPR.

Modtager/datadeling

I princippet vil personoplysninger, der behandles i forbindelse med deltagelsen i online-møder, ikke blive videregivet til tredjemand,

medmindre de er bestemt til videregivelse. Bemærk, at indhold fra online-møder såvel som under personlige møder ofte netop tjener til at meddele kunder, potentielle kunder eller tredjeparter oplysninger og derfor er beregnet til videregivelse. Andre modtagere: Zoom Video Communication Inc. bliver nødvendigvis bekendt med ovennævnte data, for så vidt som dette er indgår i vores ordrebehandlingsaftale med Zoom. Leverandøren får ikke kendskab om indholdet, dvs. billed- og lydmateriale, som deles via applikationen.

Databehandling uden for Den Europæiske Union

Zoom er en tjeneste, der leveres af en udbyder fra USA, dvs. et tredjeland (uden for anvendelsesområdet for GDPR). Vi har indgået en ordrebehandlingsaftale med udbyderen af Zoom, der opfylder kravene i art. 28 GDPR. Vi har konfigureret Zooms implementeringsmiljø til at sende så få data som muligt til Zoom. Det kan dog ikke helt udelukkes, at Zoom også kan have adgang til personoplysninger uden for EU/EØS. Der etableres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau gennem indgåelse af EU-standardkontraktbestemmelser i henhold til art. 46, stk. 2, lit. c), i GDPR.

Dine rettigheder som berørt part

Du har ret til oplysninger om de personoplysninger, der vedrører dig. Du kan når som helst kontakte os for at få oplysninger. I tilfælde af en anmodning om oplysninger, der ikke fremsættes skriftligt, beder vi om din forståelse for, at vi kan kræve dokumentation fra dig for, at du er den person, du hævder at være. Desuden har du ret til berigtigelse eller sletning eller til begrænsning af behandlingen, for så vidt du er berettiget til det. Endelig har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen inden for rammerne af de juridiske krav og retten til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.

Der findes også en ret til dataportabilitet inden for rammerne af databeskyttelsesforordningerne.

Sletning af data

Vi sletter generelt personoplysninger, hvis der ikke er krav om yderligere lagring.

Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at klage over vores behandling af personoplysninger til en databeskyttelsesmyndighed.

Ændringer i denne databeskyttelsesmeddelelse

Vi reviderer denne databeskyttelsesmeddelelse i tilfælde af ændringer i databehandlingen eller ved andre lejligheder, der gør dette nødvendigt. Du vil altid finde den aktuelle version på denne hjemmeside.

Den databeskyttelsesansvarlige for NORD DRIVESYSTEMS er:

For vores virksomheder i Tyskland
datenschutz nord GmbH, som kan kontaktes på office@datenschutz-nord.com , tlf.: +49 421 69 66 32 0

For vores virksomheder uden for Tyskland
FIRST PRIVACY GmbH, som kan kontaktes på office@first-privacy.com , tlf.: +49 421 69 66 32 0