EX-veilige aandrijfoplossingen van NORD

Aandrijfsystemen voor Ex-omgevingen van de zone 1, 2, 21 of 22

NORD DRIVESYSTEMS levert sinds vele decennia aandrijvingen voor het gebruik in potentieel explosieve omgevingen. Sinds 2003 maken ook speciaal ontworpen reductoren, die voldoen aan de Ex-regelgeving en de normen van de EU (ATEX), deel uit van het leverprogramma.

Profiteer van de grote flexibiliteit

 • Motoren optimaal ontworpen voor omvormergebruik
 • Meestal is directe montage aan de motor of de reductor mogelijk
 • Afhankelijk van de zone optioneel met D14 terugloopbeveiliging of rem
 • Desgewenst is een gecombineerde stof-/gas-beveiliging beschikbaar (niet geschikt bij gelijktijdige aanwezigheid van explosief gas en deeltjes)
 • Systemen voor verhoogde omgevingstemperaturen
 • Wereldwijd verkrijgbaar met documentatie in 25 talen

Europese Unie "ATEX"

De EU zorgt al vele decennia onder de noemer ATEX en de bijbehorende technische standaarden voor een veilig gebruik van machines en installaties.

Met Ex-specificaties voor mechanische apparaten volgens de toenmalige Richtlijn 94/9/EG vervulde de EU een pioniersrol.

Toepassingsgebied

Lidstaten van de EU en enkele andere landen, zoals Noorwegen en Zwitserland

Basis

Technische standaarden zijn gebaseerd op de normen van de IEC (= International Electrotechnical Commission).

Gebaseerd op:

Richtlijn 2014/34/EU heeft betrekking op het gebruik van mechanische en elektrische apparaten in omgevingen met explosiegevaar. (Naast deze aan Richtlijn voor explosieveiligheid moet ook worden voldaan aan Richtlijnen voor EcoDesign, EMC en RoHS).

Ex-normen

 • voor motoren: DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31
 • voor omvormers en starters: DIN EN 60079-0:2012, DIN EN 60079-31:2019, DIN EN ISO 80079-36, DIN EN ISO 80079-37
 • voor reductoren: DIN EN ISO 80079-36:2016, DIN EN ISO 80079-37:2016

Documenten

De geschiktheid van het apparaat voor explosieveiligheid wordt gedocumenteerd door:

 • Het prototype testcertificaat en de conformiteitsverklaringen voor motoren van categorie 2
 • Conformiteitsverklaringen voor motoren van categorie 3
 • Conformiteitsverklaringen voor reductoren
 • Conformiteitsverklaringen voor frequentie-omvormers
 • Betrokken officiële instelling: Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB DEKRA EXAM
 • Audits: de productie en het kwaliteitssysteem van NORD DRIVESYSTEMS wordt conform de bepalingen in EU 2014/34 regelmatig gecontroleerd door een officieel orgaan (notified body).
 • Energiezuinige motoren
 • Eisen voor de energie-efficiëntie van motoren:
 • Conform verordening 640/2009 vormen explosieveilige motoren (gas en stof) een bijzonderheid, die niet aan deze verordening zijn onderworpen. Klanten vragen echter steeds vaker om de toepassing van IE2- en IE3-motoren.

Australië en Nieuw-Zeeland IECEx

Een IECEx-toelating kan helpen bij de goedkeuring van explosieveilige elektrische apparatuur volgens nationale standaarden.

Toepassingsgebied

IECEx is een internationale standaard, die onder andere in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gebruikt.

Basis

Technische standaarden zijn gebaseerd op normen van de IEC (=International Electrotechnical Commission)

Gebaseerd op...

IECEx 0

 • 1 IEC Scheme for the Certification to Standards for Electrical Equipment for „Explosive Atmospheres (IECEx Scheme) - Basic Rules“ und
 • IECEx 02 IEC Scheme for the Certification to Standards for Electrical Equipment for „Explosive Atmospheres (IECEx Scheme) - Rules of Procedure“

Ex-normen

 • voor motoren: IEC 60079-0 - Part 0: Explosive atmospheres - Equipment - General requirements
 • IEC 60079-31 - Part 31: Explosive atmospheres - Equipment dust ignition protection by enclosure "t“
 • voor reductoren: ISO 80079-36 - Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Basic method and requirements
 • ISO 80079-37 - Part 37: Non-electrical equipment for explosive atmospheres - Non electrical type of protection constructional safety "c", control of ignition source "b", liquid immersion "k"

Documenten

 • Betrokken officiële instanties: DEKRA EXAM und PTB
 • Audits: IECEx Audits door Prüflabors (Ex-Testing Laboratories) en certificeringsinstanties (Ex-Certification Bodies) zijn verplicht. Uitgevoerd door PTB als officiële instantie (notified body).

Energie-efficiënte motoren

Eisen voor de energie-efficiëntie van motoren:

 • Volgens IECRx zijn er nog eisen of beperkingen met betrekking tot de energie-efficiëntieklasse. NORD biedt motoren van de efficiëntieklassen IE1 en IE2 met IECEx afname aan.
 • NORD biedt op dit moment geen EX-reductoren volgens IECEx aan. Een combinatie van een IECEx-motor en een reductor volgens de EU-standaard is mogelijk.

EurAzië "EAC EX"

EAC (= EurAsian Conformity) is een aanduiding die zegt dat een product voor de technische uitvoering, de aanduiding en documentatie voldoet aan de eisen van de Eurasian Economic Union.

EAC Ex geeft de conformiteit met de norm TR CU 012/2011 aan, "On safety of equipment intended for use in explosive atmospheres". Deze bevat technische eisen, die sterk overeenkomen met de IECEx en de in de EU gebruikte normen.

Gecertificeerde NORD-producten

De conformiteitscertificering wordt met een verklaring en certificering afgesloten. NORD-producten, de productie en het kwaliteitssysteem worden door certificatie-instelling NANIO CCVE onderzocht en toegelaten. De betreffende certificaten zijn te vinden op www.nord.com Dokumentation/Zertifikate

Toepassingsgebied

Rusland, Wit-Rusland, Armenië, Kazachstan en Kirgizistan.

Basis

 • TR CU 012/2011 „On safety of equipment intended for use in explosive atmospheres“. Technische standaarden zijn gebaseerd op de normen van de IEC (=International Electrotechnical Commission), in het bijzonder IEC 60079 en IEC 80079.
 • Producten van NORD DRIVESYSTEMS volgens EAC Ex worden op dezelfde manier getest en geproduceerd als producten volgens de Richtlijn 2014/34/EU ATEX.
 • De technische gegevens van de motoren komen overeen met de in Europa gebruikte ATEX-motoren - zie bladzijde C1-2, C5 en E1-2
.

Normen voor NORD EX-motoren

Gebruikte normen voor NORD Ex-motoren:

 • ГОСТ Norm: ГОСТ 31610.0-2014
 • ГОСТ P MЭЌ 60079-31-2013
 • ГОСТ P MЭЌ 60079-7-2012
 • ГОСТ 31610.15-2014
 • IEC Norm: IEC 60079-0:2011
 • IEC 60079-31:2013
 • IEC 60079-7:2006
 • IEC 60079-15:2010

Flagge Kanada

Canada "CEC"

In de 2015-uitgave van de Canadian Electrical Code (CEC) is het op zones gebaseerde IEC-concept overgenomen.

Reparaties en uitbreidingen van bestaande installaties mogen ook in de toekomst nog volgens de eisen van het Division systeem worden uitgevoerd. Artikel 18-000 (zie ook NEC-500).

CEC - Canadian Electrical Code

In de CEC 2015 zijn enkele artikelen compleet aangepast of geschrapt:

 • 18-000: Beschrijving toepassingsgebied
 • 18-002: Definitie van gevaarlijke omgeving
 • 18-004: Classificatie van gassen en deeltjes
 • 18-006: Classificatie gassen – Zone 0, 1 en 2
 • 18-008: Classificatie deeltjes – Zone 20, 21 en 22
 • 18-Anhang J: Classificatie volgens het Division Systeem voor bestaande installaties.
 • Het zone-systeem volgens IECEx-bescherming is voor alle installaties vanaf 2015 verplicht!

HazLoc explosiebeveiliging in de VS

Anders dan in de meeste andere delen van de wereld is de Amerikaanse Ex-beveiliging niet gebaseerd op de eisen van de IEC.

Dit resulteert bij een gelijk veiligheidsniveau in specifieke technische oplossingen en een geheel eigen indeling van technische apparaten met betrekking op de overeenkomstige Ex-omgeving en het explosieve mengsel.

Veiligheidsnorm NEC

De eisen voor elektrische apparaten komen van de NEC. De National Electrical Code (NES) is een veiligheidsnorm in de USA. Deze formuleert de eisen voor de uitvoering van elektrische installaties.

HazLoc

Anders dan in bijvoorbeeld Europa worden apparaten volgens hun gebruik niet in categorieën, maar in "Classes" en "Divisions" ingedeeld. Overeenkomstig de Europese term "ATEX" wordt in de VS meestal de term "HazLoc" gebruikt.

Werkingsgebied

USA (en Canada, voor oude installaties)

Basis

USA: NEC National Electrical Code (Canada: CEC - Canadian Electrical Code)

In 1996 werd in de VS voor Class I aanvullend het volgens IEC gebruikelijk classificeringssysteem (zone-indeling) ingevoerd. Deze aanpassing volgde uit Artikel 505 van de NEC, waarmee de gebruiker de mogelijkheid wordt geboden het voor hem technisch en economisch beste systeem te kiezen. In 2005 werden de zones 20, 21, en 22 voor omgevingen met brandbaar stof (Artikel 506) ingevoerd.

NEC - National Electrical Code

Artikel:

 • 500: Algemene eisen voor Divisions van Class I, II en III
 • 501: Eisen voor Divisions van Class I
 • 502: Eisen voor Divisions van Class II
 • 503: Eisen voor Divisions van Class III
 • 504: Eisen voor Divisions van Class I, II en III met betrekking tot eigen veiligheid (IS)
 • 505: Algemene en speciale eisen voor de Zone 0, 1 en 2
 • 506: Algemene en speciale eisen voor de Zone 20, 21 en 22

Catalgus / poster / formulier

Reductoren

Handleidingen

Certificaten

Motoren

Handboeken

Certificaten

Elektronische aandrijftechniek

Handboeken

Certificaten