Polityka prywatności

dotycząca naszych stron w mediach społecznościowych

W dalszej części chcemy poinformować Państwa o tym, w jaki sposób obchodzimy się z Państwa danymi zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Podmiot odpowiedzialny

My, firma NORD Napędy Sp. z o.o., administrujemy następujące strony w mediach społecznościowych:

Nasze dane kontaktowe można znaleźć w naszej stopce .

Oprócz nas są jeszcze administratorzy poszczególnych platform społecznościowych. Także oni są podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych, na które mamy jednak ograniczony wpływ. Tam, gdzie mamy wpływ i możemy określić parametry przetwarzania danych, w ramach naszych możliwości dążymy do tego, aby administratorzy platform społecznościowych traktowali dane zgodnie z zasadami ochrony danych. Jednak w wielu miejscach nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez administratorów platform społecznościowych i nie wiemy dokładnie, jakie dane przetwarzają.

Przetwarzanie danych przez nas

Dane podawane przez Państwa na naszych stronach w mediach społecznościowych, takie jak komentarze, filmy, zdjęcie, lajki, wiadomości publiczne itd., są publikowane przez daną platformę społecznościową. Nie wykorzystujemy oraz nie przetwarzamy ich w innym celu. Zastrzegamy sobie jedynie prawo do usuwania treści, o ile okaże się to konieczne. Ewentualnie dzielimy się zamieszczonymi przez Państwa treściami na naszej stronie, jeżeli dana platforma społecznościowa oferuje taką funkcję, i komunikujemy się z Państwem za pośrednictwem platformy społecznościowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie danych służy naszej promocji i komunikacji.

Jeżeli chcą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, na które mamy wpływ, prosimy skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce. Wtedy rozpatrzymy Państwa sprzeciw.

Jeżeli wyślą Państwo do nas zapytanie na platformie społecznościowej, w zależności od wymaganej odpowiedzi możemy wskazać inne, bezpieczne kanały komunikacji gwarantujące poufność. Zawsze mogą Państwo przesłać nam poufne zapytanie na nasz adres podany w stopce.

Jak wspomniano wyżej, tam, gdzie operator platformy społecznościowej daje nam taką możliwość, dbamy o to, aby nasze strony w mediach społecznościowych były jak najbardziej zgodne z polityką ochrony danych. Jeśli chodzi o statystyki udostępniane nam przez operatora platformy społecznościowej, mamy na nie niewielki wpływ i nie możemy ich wyłączyć. Dbamy jednak o to, aby nie udostępniano nam dodatkowych statystyk opcjonalnych.

Przetwarzanie danych przez administratorów platform społecznościowych

Administratorzy platform społecznościowych wykorzystują metody śledzenia w sieci (web tracking). Śledzenie w sieci może następować niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani lub zarejestrowani na danej platformie społecznościowej. Jak już wspomniano, niestety nie mamy wpływu na metody śledzenia w sieci wykorzystywane przez platformy społecznościowe. Nie możemy np. wyłączyć tej funkcji.

Prosimy mieć świadomość, że nie da się wykluczyć tego, że operator platformy społecznościowej wykorzystuje dane dotyczące Państwa profilu i zachowania np. w celu analizy Państwa nawyków, relacji, upodobań itd. W tym zakresie nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez operatorów platform społecznościowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez operatorów platform społecznościowych i możliwości wniesienia sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności danego operatora:

Państwa prawa jako użytkowników

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych RODO zapewnia Państwu jako użytkownikom strony internetowej określone prawa:

1.) Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO):

Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe; jeżeli tak jest, mają Państwo prawo dostępu do tych danych osobowych oraz informacji wymienionych szczegółowo w art. 15 RODO.

2.) Prawo do poprawiania i usunięcia (art. 16 i 17 RODO):

Mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego poprawienia swoich nieprawidłowych danych osobowych oraz ewentualnego uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Ponadto mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, o ile istnieje jeden z powodów wymienionych szczegółowo w art. 17 RODO, np. jeżeli dane nie są już potrzebne do realizacji celów.

3.) Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np. jeżeli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

4.) Prawo do przenoszalności danych (art. 20 RODO):

W określonych przypadkach, które są wymienione szczegółowo w art. 20 RODO, mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie stosowanym, formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przekazania tych danych osobie trzeciej.

5.) Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

Jeżeli dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów), mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub przetwarzanie danych służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym

Zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo złożyć skargę w organie nadzorczym, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych. Z prawa do złożenia skargi można skorzystać w organie nadzorczym w państwie członkowskim w miejscu, w którym Państwo przebywają, pracują lub w którym doszło do domniemanego naruszenia prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych jest do Państwa dyspozycji w sprawach związanych z ochroną danych:

Mr. Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Str. 88

28217 Brema, Niemcy

Strona internetowa: https://www.first-privacy.com

E-mail: office@first-privacy.com

Tel.: +49 421 69 66 32 0