Oświadczenie

NORD PRAWA AUTORSKIE

Copyright 2012 © Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
NORD DRIVESYSTEMS
Getriebebau-Nord-Straße 1 D-22941 Bargteheide

Fon. +49 (0) 4532 / 289 - 0
Fax. +49 (0) 4532 / 289 - 2253

eMail. info@nord.com

Wszelkie prawa zastrzeżone!

Centrale:

Kommanditgesellschaft, Sitz Bargteheide, Registergericht Lübeck, HRB 2038 AH

Uzupełniająca: Getriebetechnik Nord GmbH, Sitz Bargteheide,

Registergericht Ahrensburg HRB 2038

Dyrektor Zarządzający: Jutta Humbert, Ullrich Küchenmeister, Jens Paulsen, Dr. Omar Sadi, Gernot Zarp

Numer identyfikacyjny VAT: DE 135507187

Tax No.: 30 288 06009

D&B D-U-N-S No.: 31 570 3611

NATO Cage Code (NCAGE): C1762

Oświadczenie korporacji

Korzystanie z tej strony internetowej oznacza przyjęcie warunków korzystania podanych poniżej. Wszelkie informacje zawarte na tej stronie podlegają zmianom, bez powiadomienia, przez Getriebebau NORD.

Zawartość On-line

Getriebebau NORD zastrzega sobie prawo nie ponoszenia odpowiedzialności za tematykę, prawidłowość, kompletność lub jakość podawanych informacji. Roszczenia za szkody spowodowane przez wykorzystanie podanych informacji, włącznie z wszelkiego rodzaju informacjami, które są niekompletne lub nieprawidłowe, zostaną odrzucone. Wszystkie oferty są niewiążące i bez zobowiązań. Części stron, lub cała publikacja wraz ze wszelkimi ofertami i informacjami mogą być rozszerzone, zmienione lub częściowo lub całkowicie usunięte przez Getriebebau NORD bez oddzielnego zawiadomienia.

Przywołania i linki

Getriebebau NORD nie jest odpowiedzialne za wszelkie treści dołączane lub przywoływane z tych stron. Niektóre z linków udostępnianych Wam przez stronę domową Getriebebau NORD pozwolą Ci opuścić stronę internetową Getriebebau NORD. Proszę mieć świadomość, że adresy Internetu dostępne poprzez te linki, oraz materiał, który można tam znaleźć, nie są pod kontrolą Getriebebau NORD. W związku z tym, Getriebebau NORD nie jest odpowiedzialne za dostępność takich zewnętrznych adresów internetowych lub zasobów i nie przedstawia Wam tych stron lub zawartych tam materiałów. To, że Getriebebau NORD udostępnił Wam te linki, nie jest aprobatą lub rekomendowaniem Wam przez Getriebebau NORD żadnych z tych stron, ani nie odpowiada za dowolną zawartość, reklamy, informacje o wyrobach, inne materiały stron lub dostępne z takich stron lub zasobów. Getriebebau NORD nie będzie odpowiedzialne, bezpośrednio lub pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub posądzane za spowodowanie przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na wszelkich takich treściach, towarach lub usługach, dostępnych na lub poprzez każdą z takich stron lub zasobów. Ponadto, Getriebebau NORD nie będzie odpowiedzialne za jakąkolwiek treść, którą nam dostarczycie. Getriebebau NORD podaje te linki tylko dla Waszej wygody.

Prawo autorskie

Prawo autorskie dla każdego materiału wytworzonego przez Getriebebau NORD jest zastrzeżone. Wszelkie kopiowanie lub wykorzystywanie takich schematów, dźwięków lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez zgody Getriebebau NORD.

Bezpieczeństwo danych

Jeżeli podana jest możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresy email, nazwiska, adresy), wprowadzanie tych danych jest dobrowolne. Dobrowolne przesyłki e-mail, włącznie, lecz nie wyłącznie, masowa reklama handlowa i ogłoszenia informacyjne, są kategorycznie zabronione.

Wartość prawna tego oświadczenia

To oświadczenie ma być traktowane jako część publikacji internetowej, którą oglądacie. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są legalne lub prawidłowe, ten fakt nie ma wpływu na treść lub ważność innych jego części.