Polityka prywatności

Wprowadzenie

Drodzy Użytkownicy,

Ponieważ jest dla nas ważne, abyście czuli się bezpiecznie, odwiedzając naszą stronę internetową, a ochrona prywatności jest naszym kluczowym priorytetem, poniżej informujemy o procesie przetwarzania danych, który odbywa się na naszej stronie internetowej.

Przestrzegamy przepisów ustawowych na każdym etapie przetwarzania danych. Poniższe oświadczenie zawiera przegląd rodzajów gromadzonych danych, określa sposoby ich wykorzystywania i ujawniania, środki bezpieczeństwa podejmowane przez nas w celu ochrony danych oraz sposoby uzyskiwania informacji dotyczących przekazanych nam danych.

§ 1 Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Za przetwarzanie danych odpowiada firma Getriebebau NORD GmbH & Co. KG.

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych na naszym serwerze sieciowym jako protokół są zapisywane tymczasowo tzw. dane użytkowe, aby polepszyć jakość naszych stron internetowych. Dane te zawierają

 • nazwę i adres poszukiwanych treści,
 • datę i czas wyszukiwania,
 • objętość transferu danych,
 • status dostępu (treść przekazana, treści nie znaleziono),
 • opis stosowanej przeglądarki i systemu operacyjnego,
 • link referencyjny, który wskazuje, z której strony użytkownik został przekierowany na naszą stronę,
 • adres IP przypisany do komputera kontaktującego się z witryną, który został skrócony w taki sposób, że nie można ustanowić żadnego odniesienia do konkretnej osoby.

Wymienione dane protokołu są analizowane anonimowo.

Dodatkowe informacje osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy zostaną podane dobrowolnie, np. w ramach zapytania, rejestracji lub zawarcia umowy.

Postępowanie z danymi kandydatów

Dane kandydatów będą przechowywane wyłącznie w związku z procesem rekrutacyjnym i usuwane po upływie najpóźniej sześciu miesięcy od obsadzenia stanowiska. Po otrzymaniu dokumentów rekrutacyjnych informujemy kandydatów o ich danych osobowych, które przechowujemy, zgodnie z wymaganiami art. 13 RODO.

§ 2 Wykorzystywanie, ujawnianie i usuwanie danych osobowych

Wykorzystujemy udostępnione nam dane osobowe do udzielania odpowiedzi na zapytania, do realizacji zamówień, sprawdzania wiarygodności kredytowej, a także do technicznego administrowania stronami internetowymi.

Dane osobowe są ujawniane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, do rozliczeń, w celu pobierania opłat lub w przypadku udzielenia na to wyraźnej zgody. Ponadto może być również konieczne ujawnienie przez nas adresu i danych zamówienia dostawcom zamówień, które są dostarczane bezpośrednio z fabryki. Nasi dostawcy otrzymują tylko takie informacje, jakie są wymagane do realizacji ich zadań. Jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji jest zabronione. Jesteśmy uprawnieni do ujawniania danych osobowych również w celu windykacji należności. W razie wcześniejszego świadczenia z naszej strony w związku z zamówieniem (np. w przypadku zakupu na podstawie faktury), możemy sprawdzić tożsamość i wiarygodność kredytową klienta za pośrednictwem dostawcy usług.

Nie wykluczamy również ujawnienia anonimowych danych użytkowych do celów badania rynku. Wyklucza to jakąkolwiek identyfikację użytkowników.

Na wezwanie właściwego organu jesteśmy uprawnieni w indywidualnych przypadkach do przekazania informacji o danych, o ile jest to konieczne dla celów postępowania karnego, przeciwdziałania przestępstwom przez krajowe organy policji, wypełnienia obowiązków ustawowych przez federalne i krajowe organy związane z ochroną konstytucji, federalną służbę wywiadowczą, kontrwywiad wojskowy lub w celu wyegzekwowania praw własności intelektualnej.

§ 3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Stosujemy liczne zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych w uzasadnionym zakresie.

Nasze bazy danych są chronione przy użyciu środków fizycznych, technicznych i procedur, które ograniczają dostęp do informacji do specjalnie upoważnionych osób zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Nasz system informatyczny znajduje się za zaporą sieciową, aby uniemożliwić dostęp z innych sieci podłączonych do Internetu. Dostęp do informacji osobowych mają tylko pracownicy, którzy potrzebują takich informacji dla realizacji konkretnego zadania. Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych.

Jeżeli dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej, są one przekazywane w postaci zaszyfrowanej z wykorzystaniem technologii Transport Layer Security („TLS”). Informacje wrażliwe, np. numery kart kredytowych lub informacje dotyczące konta, są szyfrowane w celu zapewnienia dodatkowej ochrony.

Nigdy nie należy ujawniać swojego hasła dostępu do naszej strony internetowej osobom trzecim i należy je regularnie zmieniać. Po opuszczeniu naszej strony należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę, aby uniemożliwić dostęp do konta przez nieuprawnionych użytkowników. W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych.

§ 4 Pliki cookie, narzędzia analizy internetowej i przetwarzania innego typu

„Cookies” to małe pliki, które umożliwiają nam zapisywanie określonych informacji o użytkowniku na jego komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookies pomagają nam określić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników naszej strony internetowej oraz zaprojektować nasze oferty w możliwie bezpieczny, wygodny i skuteczny sposób.

Z jednej strony korzystamy z tzw. „sesyjnych” plików cookies, które są jedynie tymczasowo zapisywane na czas korzystania z naszej strony internetowej. Z drugiej strony korzystamy z „trwałych” plików cookies w celu zachowania informacji o komputerach, które wielokrotnie odwiedzają naszą stronę internetową. To pozwala przekazywać nam optymalne wskazówki dla użytkownika oraz „rozpoznawać” go i prezentować zróżnicowaną stronę i nową treść w trakcie wielokrotnego korzystania z naszej strony internetowej. Zawartość trwałego pliku cookie ogranicza się do numeru identyfikacyjnego. Okres ważności trwałego pliku cookie wynosi 60 dni; po upływie 60 dni plik cookie zostanie automatycznie usunięty. Nazwa/nazwisko, adres IP oraz inne informacje na temat tożsamości użytkownika nie są zapisywane, ani też nie tworzymy indywidualnych profili użytkownika.

Z naszej oferty można również korzystać bez plików cookies. Można wyłączyć w przeglądarce zapisywanie plików cookies, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o przesłaniu pliku cookie. W dowolnym momencie można również usunąć pliki cookies z dysku twardego komputera. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku prezentacja naszej strony internetowej oraz wskazówki dla użytkownika będą ograniczone.

Bing Ads

Aby określić liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing i zostali przekierowani na stronę konwersji („Remarketing”), korzystamy z usługi „Bing Ads” firmy Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 - 6399, USA. Gdy użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing, Microsoft Bing Ads umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez użytkownika zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie tutaj. Więcej informacji dotyczących Bing Ads znajduje się tutaj.

Gdy w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG, należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że władze uzyskają do nich dostęp w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania użytkownika i bez możliwości złożenia odwołania. O ile korzystamy z usług dostawców mających siedzibę w niebezpiecznych krajach trzecich, przekazywanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Google Display & Video 360 (formerly Doubleclick Bid Manager)

Na tej stronie korzystamy z narzędzia Display & Video 360 firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, które rejestruje dane do celów analizy, marketingu i optymalizacji, a zatem pomaga nam ulepszać nasze działania marketingowe i naszą stronę internetową. Zarejestrowane dane są wykorzystywane przez Display & Video 360 do łączenia kliknięć reklam z wynikającym z tego korzystaniem z naszej strony internetowej. W ten sposób możemy ustalić, czy internauci, którzy widzieli nasze reklamy, odwiedzają naszą stronę internetową, a jeśli tak, to produkty, którymi są zainteresowani. Pomaga nam to efektywniej wykorzystywać nasz budżet reklamowy. Możemy również wykorzystywać zarejestrowane dane do wyświetlania reklam na podstawie twoich zainteresowań (np. Oglądanych produktów).

Pseudonimy online numeru identyfikacyjnego (np. Identyfikatory plików cookie lub adresy IP) służą do rejestrowania danych. W tym celu nie są zapisywane identyfikowalne dane użytkownika, takie jak nazwy lub adresy. Wszystkie używane przez nas identyfikatory służą wyłącznie do identyfikacji urządzenia końcowego i przeglądarki internetowej. Bez osobnej umowy zarejestrowane dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika jako użytkownika naszej strony internetowej.

Musimy zaznaczyć, że w przypadku użytkowników zarejestrowanych w Google, Google może mieć możliwość powiązania użytkownika z jego wizytą na tej stronie. Możesz dokładnie dowiedzieć się, jak Google przetwarza te dane, klikając strony z polityką prywatności Google pod następującym linkiem:
https://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Pod poniższym linkiem można znaleźć wyjaśnienie, w jaki sposób można wyłączyć rejestrowanie danych przez Google na komputerze lub urządzeniu mobilnym: e: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda, jeśli ją wyraziłeś.

Możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę tutaj lub tutaj .

Campaign Manager (dawniej DoubleClick by Google)

Niniejsza witryna korzysta z internetowego narzędzia marketingowego „Campaign Manager“ firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, United States. Campaign Manager wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam odpowiednich dla użytkowników, ulepszania raportów skuteczności kampanii lub zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam przez użytkownika. Identyfikatory cookie są wykorzystywane do śledzenia, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce, dzięki czemu można zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto Campaign Manager może używać identyfikatorów cookie, aby zbierać tzw. konwersje związane z zapytaniami reklamowymi. Następuje to np. wtedy, gdy użytkownik widzi reklamę Campaign Manager, a następnie otwiera witrynę reklamodawcy w tej samej przeglądarce i dokonuje zakupu. Według Google pliki cookie narzędzia Campaign Manager nie zawierają żadnych danych osobowych.

Dzięki używanym narzędziom marketingowym przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Aby zapobiec bezpośredniemu przekazywaniu danych do Google, korzystamy z narzędzia do zarządzania stronami internetowymi "Zaraz". Informacje na temat sposobu działania i przetwarzania danych użytkownika znajdują się we wpisie dotyczącym narzędzia Zaraz w niniejszej polityce prywatności.

Dzięki używanym narzędziom marketingowym przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy kontroli nad zakresem i dalszym wykorzystaniem przez firmę Google danych zebranych przy użyciu tego narzędzia. Dzięki integracji narzędzia Campaign Manager Google otrzymuje informację, że użytkownik otworzył odpowiednią część naszej strony lub kliknął naszą reklamę. Jeżeli użytkownik posiada konto Google, odwiedziny strony mogą zostać przyporządkowane do tego konta. Jednak nawet przy braku rejestracji w Google lub gdy użytkownik nie jest zalogowany, istnieje możliwość, że Google uzyska i zapisze adres IP użytkownika.

Ponadto pliki cookie narzędzia Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) pozwalają nam zrozumieć, czy użytkownik wykonuje określone działania na naszej witrynie po obejrzeniu jednej z naszych reklam wideo w Google lub na innych platformach za pośrednictwem Campaign Manager lub klikając jedną z nich (Conversion- Tracking). Campaign Manager używa tego pliku cookie, aby poznać treść, z którą użytkownik zapoznał się na naszej stronie internetowej, aby później wysyłać ukierunkowane reklamy. Więcej informacji dotyczących ochrony danych w Google znajduje się tutaj .

Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez użytkownika zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę na to można dostosować tutaj lub wycofać tutaj.

Gdy w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG, należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że władze uzyskają do nich dostęp w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania użytkownika i bez możliwości złożenia odwołania. O ile korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych krajach trzecich, przekazywanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Captcha

Aby chronić nasze formularze internetowe przed automatycznymi zapytaniami, używamy tzw. „Captcha“ firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, United States. W ramach funkcji captcha użytkownik może zostać poproszony o rozwiązanie zadań lub kliknięcie pól wyboru. Dane wprowadzone przez użytkownika i ewentualnie ruchy myszą są wykorzystywane do oszacowania, czy wprowadzone dane pochodzą od człowieka, czy od zautomatyzowanego programu. Wprowadzenie zabezpieczenia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO oraz w celu ochrony przed spamem i nadużyciami. Gdy użytkownik nie życzy sobie takiego przetwarzania danych, powinien zrezygnować z korzystania z naszych formularzy internetowych.

Cloudflare

W celu śledzenia zakłóceń, zapobiegania niewłaściwemu użyciu i obrony przed atakami dotyczącymi naszej strony internetowej przetwarzamy adres IP użytkownika i czas wizyt na naszej stronie. W tym celu korzystamy z usług Cloudflare (Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Transfer danych między przeglądarką użytkownika i naszymi serwerami jest analizowany przez Cloudflare, przy czym Cloudflare używa plików cookie, aby umożliwić dostęp do naszej strony internetowej. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych systemów dla odwiedzających.

Zaraz

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia do zarządzania stronami internetowymi Zaraz oferowanego przez usługodawcę Cloudflare (Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA). Jest to platforma chmurowa do zarządzania ustawieniami stron internetowych. Zawartość strony internetowej – w tym skrypty Google i inne narzędzia dostawców zewnętrznych – jest przechowywana na serwerach chmurowych Zaraz i udostępniana użytkownikom za pośrednictwem tych serwerów. Treści nie są ładowane bezpośrednio od dostawców zewnętrznych, a więc nie otrzymują oni żadnych informacji o osobach odwiedzających stronę internetową. Występuje jedynie wymiana danych między użytkownikiem i serwerami Zaraz. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych użytkownika.

Cloudflare przechowuje dane dziennika dotyczące zdarzeń, które mają miejsce w naszej sieci. Niektóre z danych dziennika zawierają informacje o odwiedzających i/lub autoryzowanych użytkownikach domen, sieci, stron internetowych lub interfejsów aplikacji („API”). Te metadane zawierają bardzo ograniczone dane osobowe, głównie w postaci adresów IP. Cloudflare przetwarza te dane według instrukcji w głównych centrach danych w USA i Europie przez ograniczony czas.

Umowa o przetwarzanie danych została zawarta z Cloudflare Inc. zgodnie z art. 28 RODO. Usługodawca działa ściśle według instrukcji i przetwarza dane wyłącznie w ramach umowy o świadczenie usług.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f.

Uzasadnionym interesem jest poprawa jakości naszych treści przez funkcjonalne zarządzanie stroną internetową w celu ułatwienia odwiedzającym korzystania z naszej strony internetowej.

Gdy w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG, należy pamiętać, że z Cloudflare Inc. zostały zawarte standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Nadal jednak istnieje ryzyko, że władze uzyskają dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania użytkownika i bez możliwości złożenia odwołania.

Cookiebot

Aby wykorzystać funkcjonalne narzędzie Cookie-Consent-Tool, korzystamy z usługi Cookiebot od dostawcy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga. Za pomocą tego narzędzia możemy rozróżnić różne typy plików cookie i informacje na ich temat. Cookiebot przetwarza następujące dane: data i czas zgody użytkownika (Consent), techniczne dane przeglądarki, adres URL naszej strony internetowej i zanonimizowany adres IP użytkownika. Dane użytkownika zostaną usunięte przez Cookiebot po 12 miesiącach od wyrażenia zgody.

Stosowanie Cookiebot odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w interesie funkcjonalnego i prawidłowego zarządzania zgodami użytkownika wymaganymi przez przepisy o ochronie danych. Umieszczanie plików cookie odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Więcej informacji dotyczących Cookiebot znajduje się tutaj .

Google Ads Conversion i remarketing

Aby określić liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę, korzystamy z usługi „Google Ads Conversion-Tracking“ firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, United States. Usługa wykorzystuje pliki cookie, które są zapisane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej, gdy użytkownik kliknął reklamę Google. Dzięki temu można rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na stronę docelową (Conversion). Informacje te służą do tworzenia statystyk konwersji. Pliki cookie są ważne do 90 dni. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez użytkownika zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Więcej informacji dotyczących Google Ads znajduje się tutaj.

Gdy w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG, należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że władze uzyskają do nich dostęp w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania użytkownika i bez możliwości złożenia odwołania. O ile korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych krajach trzecich, przekazywanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usług analizy internetowej świadczonej przez firmę Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, United States. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Informacje zapisane w pliku cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ponieważ na naszej stronie internetowej została aktywowana anonimizacja IP, adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Można zablokować zapisywanie plików cookies za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej; jednak w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej może nie być możliwe. Można także zapobiec gromadzeniu przez Google danych zapisywanych w plikach cookie i dotyczących korzystania z naszych stron internetowych (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, klikając link Dezaktywacja Google Analytics. Zostanie użyty plik cookie opt-out, uniemożliwiający przyszłe gromadzenie danych w trakcie odwiedzania strony internetowej:

Bliższe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności firmy Google. Na naszych stronach internetowych usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zagwarantować zanonimizowaną rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP). Można również uniemożliwić rejestrowanie adresu przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie użyty plik cookie opt-out, uniemożliwiający przyszłe rejestrowanie danych w trakcie odwiedzania strony internetowej: Dezaktywacja Google Analytics. Podstawą prawną przetwarzania w przypadku udzielenia zgody przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Gdy w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG, należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że władze uzyskają do nich dostęp w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania użytkownika i bez możliwości złożenia odwołania. O ile korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych krajach trzecich, przekazywanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Google DoubleClick

Aby wyświetlać odpowiednie reklamy odwiedzającym naszą stronę internetową, korzystamy z internetowego narzędzia marketingowego „DoubleClick” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, United States. Identyfikatory cookie są wykorzystywane do śledzenia, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce, dzięki czemu można zapobiec wielokrotnemu wyświetlaniu tej samej reklamy. Ponadto można zarejestrować, czy reklama została wyświetlona i czy strona internetowa reklamodawcy została później wywołana przez tę samą przeglądarkę i czy został dokonany zakup. Dzięki narzędziu DoubleClick przeglądarka użytkownika zazwyczaj automatycznie nawiązuje połączenie z serwerem Google i może przyporządkować wizytę do konta użytkownika, gdy jest on zarejestrowany w usłudze Google Aby zapobiec bezpośredniemu przekazywaniu danych do Google, korzystamy z narzędzia do zarządzania stronami internetowymi Zaraz. Informacje na temat sposobu działania i przetwarzania danych użytkownika znajdują się we wpisie dotyczącym narzędzia Zaraz w niniejszej polityce prywatności.

Można dezaktywować pliki cookie śledzenia konwersji. Bliższe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności firmy Google. Podstawą prawną przetwarzania w przypadku udzielenia zgody przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Gdy w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG, należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że władze uzyskają do nich dostęp w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania użytkownika i bez możliwości złożenia odwołania. O ile korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych krajach trzecich i użytkownik wyraża zgodę, przekazywanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Google Fonts

Do funkcjonalnego wyświetlania naszych czcionek używamy Google Fonts firmy Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas odwiedzania naszej strony adres IP użytkownika jest przesyłany przez domeny Google fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com. Według Google to przekazywanie jest oddzielone od innych usług Google. Ponadto do Google są przesyłane takie informacje jak ustawienia języka, rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja przeglądarki. Google przechowuje te dane przez rok. Aby wcześniej usunąć te dane, można skontaktować się z pomocą techniczną Google. Jak Google postępuje z danymi użytkowników, można dowiedzieć się na stronach polityki prywatności firmy Google.

Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez użytkownika zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można dostosować lub wycofać.

Gdy w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG, należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że władze uzyskają do nich dostęp w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania użytkownika i bez możliwości złożenia odwołania. O ile korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych krajach trzecich i użytkownik wyraża zgodę, przekazywanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Google Maps

Na naszych stronach internetowych osadzamy usługi mapowania firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94042, United States, które nie są przechowywane na naszych serwerach. Aby wywołanie naszych witryn z osadzonymi usługami mapowania nie spowodowało automatycznego załadowania treści dostawcy zewnętrznego, początkowo wyświetlamy tylko lokalnie zapisane miniaturki map. W rezultacie dostawca zewnętrzny nie otrzymuje żadnych informacji.

Treści od zewnętrznego dostawcy są ładowane dopiero po kliknięciu miniaturki. W ten sposób dostawca zewnętrzny otrzymuje informację o wywołaniu naszej strony przez użytkownika oraz dane użytkowe, które są technicznie konieczne w tym kontekście. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez dostawcę zewnętrznego. Klikając miniaturkę, użytkownik wyraża zgodę na załadowanie treści dostawcy zewnętrznego. Osadzenie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, o ile wcześniej wyraził zgodę przez kliknięcie miniaturki, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Należy pamiętać, że osadzenie niektórych usług mapowania oznacza, że dane użytkownika będą przetwarzane poza UE lub EOG. W niektórych krajach istnieje ryzyko, że władze uzyskają dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania użytkownika i bez możliwości złożenia odwołania. O ile korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych krajach trzecich, przekazywanie danych do niebezpiecznego kraju trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Bliższe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności firmy Google i w Dodatkowych warunkach korzystania z Google Maps.

Google Tag Manager

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Tag Manager, usługę firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa ta umożliwia zarządzanie znacznikami strony internetowej za pomocą interfejsu. Google Tag Manager zarządza jedynie znacznikami, nie korzysta z plików cookie i nie gromadzi danych osobowych. Google Tag Manager generuje inne znaczniki, które mogą gromadzić dane osobowe. Jednakże Google Tag Manager nie korzysta z nich. Jeżeli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub plików cookie, dotyczy wszystkich znaczników śledzących, o ile ich implementacja nastąpiła przy użyciu usługi Google Tag Manager.

Tag Manager służy nam do zarządzania narzędziami i usługami zewnętrznymi, z których korzystamy na naszej stronie internetowej i umożliwia korzystanie z tzw. znaczników. Znacznik to fragment kodu, który jest zapisywany w tekście źródłowym witryny, np. w celu kontrolowania, które elementy stron i usług oraz narzędzia są aktywowane i ładowane i w jakiej kolejności. Narzędzie zapewnia uruchamianie innych znaczników, które z kolei w niektórych sytuacjach mogą gromadzić dane, co jest dokładniej objaśnione w Polityce prywatności. Część danych jest przetwarzana na serwerze Google w USA. Bliższe informacje znajdują się w Informacjach firmy Google dotyczących usługi Tag Manager . Aby zapobiec bezpośredniemu przekazywaniu danych do Google, korzystamy z narzędzia do zarządzania stronami internetowymi Zaraz. Informacje na temat sposobu działania i przetwarzania danych użytkownika znajdują się we wpisie dotyczącym narzędzia Zaraz w niniejszej polityce prywatności.

Usługa Tag Manager jest stosowana na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Należy pamiętać, że osadzenie niektórych usług mapowania oznacza, że dane użytkownika będą przetwarzane poza UE lub EOG. W niektórych krajach istnieje ryzyko, że władze uzyskają dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania użytkownika i bez możliwości złożenia odwołania. O ile korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych krajach trzecich, przekazywanie danych do niebezpiecznego kraju trzeciego odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Newsletter

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość zamówienia naszego newslettera. Wyrażając zgodę zapewniasz, że przesłane do nas dane osobowe są prawidłowe i kompletne, a także że jesteś uprawnionym użytkownikiem adresu e-mail. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w której możesz dokończyć rejestrację do newslettera (double opt-in). Jest to konieczne do sprawdzenia, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail.

Rejestrując się do newslettera, jednocześnie wyrażasz zgodę na analizę newsletterów pod kątem otwarć i klikniętych treści za pomocą systemu naszego operatora przetwarzającego dane HubSpot. Za pomocą tego systemu możemy lepiej dostosować nasz newsletter do zainteresowań subskrybentów. Więcej informacji znajduje się w punkcie „HubSpot”.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie i bezpłatnie, klikając link w stopce naszych newsletterów. Jeżeli wycofasz zgodę, nie będziesz już otrzymywać dalszych newsletterów. Dane są przechowywane przez trzy lata po wypisaniu się z newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu rozliczalności i ewentualnej ochrony przed roszczeniami odszkodowawczymi na podstawie art. 5 ust. 2 RODO. Po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte, chyba że istnieją prawne zobowiązania do ich przechowywania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymagane i obowiązkowe ani z tytułu ustawowego, ani z tytułu zobowiązania umownego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania naszego newslettera. Nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

HubSpot

Korzystamy z usługi HubSpot , 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland w odniesieniu do następujących aspektów naszych działań w zakresie marketingu online:

 • Marketing za pomocą poczty elektronicznej (zaproszenia na targi, biuletyny itd.)
 • Strony docelowe i formularze kontaktowe
 • Publikowanie i raportowanie w mediach społecznościowych
 • Raportowanie (np. źródła ruchu, dostępy itd.)

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Nasze formularze kontaktowe umożliwiają odwiedzającym naszą stronę internetową uzyskanie większej ilości informacji o naszej firmie, pobieranie treści, otrzymywanie bezpłatnych biletów na targi oraz przekazywanie nam informacji kontaktowych i innych informacji demograficznych.

Skorzystanie z naszego formularza kontaktowego wymaga podania danych oznaczonych jako pola obowiązkowe. Dane te wykorzystujemy na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, aby odpowiedzieć na pytania użytkownika oraz zapewnić bezpieczną i funkcjonalną strukturę strony. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Ponadto może sam zdecydować, czy chce przekazać nam dalsze informacje. Informacje te są podawane dobrowolnie i nie są obowiązkowe w celu nawiązania kontaktu. Przetwarzamy dobrowolnie podane informacje na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie dobrowolnych informacji. W tym celu należy zwrócić się na adres e-mail podany w danych firmy.

Dane użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Usuniemy dane, gdy nie są już potrzebne i gdy nie jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

Za pomocą usługi HubSpot możemy analizować zachowanie podczas surfowania osób odwiedzających naszą stronę internetową. Statystyczne dane użytkowe dotyczące naszych ofert marketingu online służą do optymalizacji działania strony internetowej i do dostarczania odwiedzającym treści dostosowanych do ich zainteresowań. Robimy to tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik ma możliwość zapobiegania śledzeniu przez HubSpot i odwołania zgody, klikając poniższy link: Dezaktywacja śledzenia HubSpot

W rezultacie zostanie zapisany ważny przez 2 lata plik cookie, który spowoduje zatrzymanie śledzenia przez HubSpot na naszej stronie internetowej

Nasz serwis poczty elektronicznej zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby automatycznie uzyskiwać informacje o tym, czy i kiedy została otwarta wiadomość przesłana pocztą elektroniczną oraz który link podany w wiadomości został kliknięty i kiedy. Oznacza to, że opisane wyżej działania związane z marketingiem za pomocą poczty elektronicznej i marketingiem online rejestrują także pełny adres IP odwiedzających stronę internetową, ale nie zapisują go na stałe.

Z polityką prywatności usługi HubSpot można zapoznać się tutaj , a więcej informacji dotyczących zgodności RODO można uzyskać tutaj . Informacje o plikach cookie stosowanych przez HubSpot znajdują się tutaj . Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych kontaktowych użytkownika znajduje się tutaj.

Gdy w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG, należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że władze uzyskają do nich dostęp w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania użytkownika i bez możliwości złożenia odwołania. O ile korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych krajach trzecich, przekazywanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Informizely

Oferujemy możliwość udziału w badaniu satysfakcji, w przeprowadzeniu którego wspiera nas usługodawca Informizely B.V., WG-plein 425, 1054SH, Amsterdam, Holandia. Usługodawca działa ściśle według instrukcji w ramach umowy o przetwarzanie danych. Nie przekazujemy danych poza UE lub EOG.
W ankiecie satysfakcji nie prosimy o podanie danych osobowych.

Ankiety e-mailowe
Aby uczestnictwo w ankiecie było możliwe, używamy adresu e-mail użytkownika.
Przetwarzamy dane osobowe w celu oceny dostarczanych przez nas usług i produktów, aby je poprawić na podstawie informacji zwrotnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach naszego wyżej wymienionego uzasadnionego interesu. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podawania danych.
Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu ankiety.

Ankiety internetowe
Aby uczestnictwo w ankiecie było możliwe, potrzebujemy adresu IP użytkownika, który jest anonimizowany przez usługodawcę.
Adres IP jest przetwarzany tylko w przypadku udziału w badaniu satysfakcji. Bez podania adresu IP udział w badaniu nie jest niestety możliwy z przyczyn technicznych.
Podanie adresu IP jest dobrowolne i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO. Gdy użytkownik nie chce jego ujawnienia w ramach badania, nie powinien w nim uczestniczyć.
Adres IP zostanie zanonimizowany natychmiast po przesłaniu ankiety. Po anonimizacji odniesienie do konkretnej osoby nie jest już możliwe.

Śledzenie odwiedzających witrynę (Dealfront)

Korzystamy z technologii Dealfront (Echobot Group GmbH, Durlacher Allee 73, 76131 Karlsruhe).

Dealfront pomaga nam rozpoznać, które firmy odwiedzają naszą witrynę.
W tym celu przetwarzamy jest adres IP w celu określenia, czy jest to adres IP powiązany z firmą. Dealfront identyfikuje firmy na podstawie ich publicznie zarejestrowanych adresów IP i bazy danych adresów IP prowadzonej przez Dealfront. Wyświetlane są tylko wizyty firmowe. Wszyscy użytkownicy odwiedzający naszą witrynę z prywatnych adresów IP są automatycznie odfiltrowywani. Wszystkie dane dotyczące odwiedzin są agregowane na poziomie firmy. Plik cookie śledzenia jest ustawiany tylko dla domeny witryny i służy do ustawienia unikalnego identyfikatora w celu rozróżnienia różnych odwiedzających.

Nie można całkowicie wykluczyć przetwarzania danych osobowych podczas przeglądania powiązanych informacji o firmie.

Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez użytkownika zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile jej udzielił.

Należy pamiętać, że Dealfront korzysta z usług dostawców, którzy mogą również przetwarzać dane w USA. W przypadku przekazywania danych do USA gwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych ze względu na certyfikację usługodawców na mocy decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (EU-U.S. Data Privacy Framework).

LinkedIn Insight Tag, Linked Ads, LinkedIn Analytics

Stosujemy narzędzie konwersji „LinkedIn Insight Tag” firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, aby określić zasięg naszej strony internetowej i naszych działań marketingowych. Narzędzie to tworzy plik cookie w przeglądarce użytkownika, który gromadzi m.in. następujące dane: adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz zdarzenia na stronie (np. wizyty na stronie). Adresy IP są skracane lub haszowane (gdy są używane do dotarcia do członków na różnych urządzeniach). Bezpośrednie identyfikatory członków są usuwane w ciągu siedmiu dni w celu pseudonimizacji danych. Pozostałe pseudonimizowane dane są usuwane w ciągu 180 dni. W takim przypadku na naszej witrynie jest osadzony znacznik LinkedIn Insight, który nawiązuje połączenie z serwerem LinkedIn, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę i jest zalogowany do LinkedIn. LinkedIn nie udostępnia danych osobowych, lecz oferuje nam zanonimizowane raporty dotyczące grup docelowych stron internetowych i skuteczności reklam. Więcej informacji dotyczących ochrony danych w LinkedIn znajduje się w Polityce prywatności firmy LinkedIn. Członkowie LinkedIn mają ponadto możliwość dezaktywacji celów reklamowych w ustawieniach konta LinkedIn. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez użytkownika zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile jej udzielił.

Gdy w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG, należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że władze uzyskają do nich dostęp w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania użytkownika i bez możliwości złożenia odwołania. O ile korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych krajach trzecich, przekazywanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Monotype Web Fonts

W celu kompleksowego wyświetlania czcionek na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA. Podczas wywoływania naszej strony internetowej ze względów licencyjnych i rozliczeniowych jest nawiązywane połączenie z serwerami Monotype Imaging Holdings Inc., przesyłany jest adres IP użytkownika, a przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Monotype przechowuje adres IP użytkownika przez 30 dni, a następnie usuwa go. Korzystamy z Monotype w celu uatrakcyjnienia i ujednolicenia naszej oferty internetowej. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez użytkownika zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych w Monotype znajduje się w Polityce prywatności firmy.

Gdy w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG, należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że władze uzyskają do nich dostęp w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania użytkownika i bez możliwości złożenia odwołania. O ile korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych krajach trzecich, przekazywanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

Zamknięta grupa użytkowników myNORD i sklep internetowy

Aby korzystać z naszego portalu internetowego myNord i/lub sklepu internetowego, konieczna jest rejestracja. Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane, jakie są przez nas wymagane do realizacji i obsługi zamówień: imię i nazwisko lub pełną nazwę firmy wraz z danymi upoważnionego przedstawiciela, adres e-mail, adres (do faktur i do dostaw, o ile jest inny) oraz numer telefonu (np. przypadku konieczności uzgodnienia terminu dostawy w krótkim czasie). Należy również wybrać nazwę użytkownika i hasło, które ułatwią logowanie bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Zapisujemy dostarczone dane w celu utworzenia konta klienta, za pośrednictwem którego rejestrujemy, realizujemy i obsługujemy zamówienia. Zachowujemy dane klienta do kolejnych zamówień (rejestracji) pod warunkiem, że rejestracja zostanie utrzymana. Można przeglądać szczegóły aktualnych lub przeszłych zamówień i sprawdzać przewidywane terminy dostaw. W każdej chwili można przeglądać, korygować lub usunąć dane rejestracyjne. Usuniemy rejestrację w naszym portalu, jeżeli jest to wymagane przez prawo, najpóźniej po upływie dwóch lat od realizacji ostatniego zamówienia.

Dane są przez nas przesyłane w formie zaszyfrowanej z wykorzystaniem technologii SSL/TLS. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji zamówień użytkownika i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.

Novalnet

W zamkniętym obszarze sklepu internetowego współpracujemy z dostawcą kompleksowych usług płatniczych Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, aby przetwarzać płatności kartą kredytową. W tym celu dane dotyczące płatności są przesyłane do Novalnet w postaci zaszyfrowanej. Poza zainicjowaniem przetwarzania płatności nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Novalnet. Więcej informacji dotyczącej polityki prywatności firmy Novalnet AG znajduje się tutaj . Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji zamówień użytkownika i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.

YouTube

Na naszej stronie sporadycznie wykorzystujemy materiały wideo YouTube od dostawcy Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Materiały wideo są osadzone w „rozszerzonym trybie ochrony danych” YouTube, co oznacza, że według YouTube nie są zapisywane żadne informacje o odwiedzających stronę, jeżeli nie odtwarzają oni materiałów wideo. Odtworzenie materiałów wideo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oznacza zgodę na przetwarzanie danych przez YouTube jako organu odpowiedzialnego, przy czym nie mamy wpływu na to przetwarzanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności YouTube.

Gdy w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG, należy pamiętać, że istnieje ryzyko, że władze uzyskają do nich dostęp w celach bezpieczeństwa i nadzoru bez informowania użytkownika i bez możliwości złożenia odwołania. O ile korzystamy z usług dostawców w niebezpiecznych krajach trzecich, przekazywanie danych do kraju trzeciego odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

§ 5 Usuwanie danych

O ile nie zostało to wyraźnie stwierdzone w niniejszej polityce prywatności, zapisane u nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie koliduje z obowiązkami ustawowego przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, to znaczy, że jest to wymagane do innych i uzasadnionych celów, a ich przetwarzanie będzie ograniczone. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

§ 6 Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO gwarantuje osobie, której dane dotyczą, określone prawa:

Prawo do informacji (art. 15 RODO)

Użytkownik ma prawo prosić o potwierdzenie faktu przetwarzania jego danych osobowych; w takim przypadku ma prawo do informacji dotyczących tych danych osobowych oraz informacji wymienionych w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania (art. 16 RODO):

Użytkownik ma prawo do niezwłocznego zażądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą, i w razie potrzeby uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Użytkownik ma prawo zażądać, aby dotyczące go dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, jeżeli zachodzi jeden z powodów wyszczególnionych w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np. jeżeli wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu sprawdzenia przez osobę odpowiedzialną.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

W konkretnych przypadkach wyszczególnionych w art. 20 RODO użytkownik ma prawo do otrzymywania dotyczących go danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania tych danych osobom trzecim.

Prawo do wycofania (art. 7 RODO)

O ile dane są przetwarzane za zgodą użytkownika, ma on prawo zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO do wycofania zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że wycofanie dotyczy tylko przyszłości. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Gdy dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w celu ochrony interesu publicznego lub w ramach sprawowania władzy publicznej), użytkownik ma w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub przetwarzanie danych służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu (art. 77 RODO)

Zgodnie z art. 77 RODO użytkownik ma prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu, jeżeli uważa, że zakres przetwarzania jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych. W szczególności realizacja prawa do złożenia skargi organowi nadzorczemu jest możliwa w państwie członkowskim w miejscu pobytu użytkownika lub w miejscu domniemanego naruszenia prawa.

Dochodzenie swoich praw

O ile wcześniej nie określono inaczej, w celu dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, należy zwrócić się do podmiotu wymienionego w danych firmy.

§ 7 Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

Dane użytkownika mogą być przetwarzane w celach oferowania mu reklamy bezpośredniej. Użytkownik ma prawo sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu. Wniesienie sprzeciwu powoduje zakończenie przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Sprzeciw należy kierować na adres office@first-privacy.com .

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych można skontaktować się z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Germany
Web: www.first-privacy.com
E-Mail: office@first-privacy.com

W przypadku kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych należy również podać podmiot odpowiedzialny, który jest wymieniony w danych firmy.