Polityka prywatności

Drodzy Użytkownicy,

Ponieważ dla nas jest bardzo ważne, abyście czuli się bezpieczne, odwiedzając naszą stronę internetową, a ochrona prywatności jest naszym kluczowym priorytetem, skonfigurowaliśmy naszą stronę internetową w taki sposób, aby korzystanie z niej było praktycznie anonimowe.

Przestrzegamy przepisów ustawowych na każdym etapie przetwarzania danych. Poniższe oświadczenie zawiera przegląd rodzajów gromadzonych danych, określa sposoby ich wykorzystywania i ujawniania, środki bezpieczeństwa podejmowane przez nas w celu ochrony danych oraz sposoby uzyskiwania informacji na temat przekazanych nam danych.

§ 1 Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe to szczegółowe informacje osobiste lub rzeczowe dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane bankowe i adres IP. Za przetwarzanie danych odpowiada firma NORD NAPĘDY SP. Z O.O.

Podczas korzystania z naszych stron internetowych są rejestrowane dane, których przechowywanie służy wyłącznie celom związanym z systemem wewnętrznym i celom statystycznym: nazwy przeglądanych stron, wykorzystywanej przeglądarki, systemu operacyjnego i domeny wywołującej, data i czas dostępu, wykorzystywane wyszukiwarki, nazwy pobranych plików i adres IP użytkownika. Wszystkie dane dotyczące korzystania, a w szczególności adres IP użytkownika, są usuwanie najpóźniej po 7 dniach.

Dodatkowe informacje osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy zostaną podane dobrowolnie, np. w ramach zapytania lub rejestracji. Aby korzystać z naszego portalu internetowego myNord, konieczna jest rejestracja. Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane, jakie są przez nas wymagane do realizacji i obsługi zamówień: imię i nazwisko lub pełną nazwę firmy wraz z danymi upoważnionego przedstawiciela, adres e-mail, adres (do faktur i do dostaw, o ile jest inny) oraz numer telefonu (np. przypadku konieczności uzgodnienia terminu dostawy w krótkim czasie). Należy również wybrać nazwę użytkownika i hasło, które ułatwią logowanie bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Zapisujemy dostarczone dane w celu utworzenia konta klienta, za pośrednictwem którego rejestrujemy, realizujemy i obsługujemy zamówienia. Zachowujemy dane klienta do kolejnych zamówień (rejestracji) pod warunkiem, że rejestracja zostanie utrzymana. W każdej chwili można przeglądać, korygować lub usunąć dane rejestracyjne. Usuniemy rejestrację w naszym portalu, jeżeli jest to wymagane przez prawo, najpóźniej po upływie dwóch lat od realizacji ostatniego zamówienia.

Postępowanie z danymi aplikacyjnymi

Dane aplikacyjne są przez nas zapisywane wyłącznie na potrzeby procesu aplikacji, a bezpośrednio po nim lub po wybraniu innego kandydata na dane stanowisko zostaną usunięte najpóźniej po sześciu miesiącach.

§ 2 Wykorzystywanie, ujawnianie i usuwanie danych osobowych

Wykorzystujemy udostępnione nam dane osobowe do udzielania odpowiedzi na zapytania, do realizacji zamówień, sprawdzania wiarygodności kredytowej, a także do technicznego administrowania stronami internetowymi.

Dane osobowe są ujawniane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, do rozliczeń, w celu pobierania opłat lub w przypadku udzielenia na to wyraźnej zgody. Ponadto może być również konieczne ujawnienie przez nas adresu i danych zamówienia dostawcom zamówień, które są dostarczane bezpośrednio z fabryki. Nasi dostawcy otrzymują tylko takie informacje, jakie są wymagane do realizacji ich zadań. Jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji jest zabronione. Jesteśmy uprawnieni do ujawniania danych osobowych również w celu windykacji należności. W razie wcześniejszego świadczenia z naszej strony w związku z zamówieniem (np. w przypadku zakupu na podstawie faktury), możemy sprawdzić tożsamość i wiarygodność kredytową klienta za pośrednictwem dostawcy usług.

Nie wykluczamy również ujawnienia anonimowych danych użytkowych do celów badania rynku. Wyklucza to jakąkolwiek identyfikację użytkowników.

Na wezwanie właściwego organu jesteśmy uprawnieni w indywidualnych przypadkach do przekazania informacji o danych, o ile jest to konieczne dla celów postępowania karnego, przeciwdziałania przestępstwom przez krajowe organy policji, wypełnienia obowiązków ustawowych przez federalne i krajowe organy związane z ochroną konstytucji, federalną służbę wywiadowczą, kontrwywiad wojskowy lub w celu wyegzekwowania praw własności intelektualnej.

§ 3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Stosujemy liczne zabezpieczenia w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych w uzasadnionym zakresie.

Nasze bazy danych są chronione przy użyciu środków fizycznych, technicznych i procedur, które ograniczają dostęp do informacji do specjalnie upoważnionych osób zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Nasz system informatyczny znajduje się za zaporą sieciową, aby uniemożliwić dostęp z innych sieci podłączonych do Internetu. Dostęp do informacji osobowych mają tylko pracownicy, którzy potrzebują takich informacji dla realizacji konkretnego zadania. Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych.

Jeżeli dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej, są one przekazywane w postaci zaszyfrowanej z wykorzystaniem technologii Transport Layer Security („TLS”). Informacje wrażliwe, np. numery kart kredytowych lub informacje dotyczące konta, są szyfrowane w celu zapewnienia dodatkowej ochrony.

Nigdy nie należy ujawniać swojego hasła dostępu do naszej strony internetowej osobom trzecim i należy je regularnie zmieniać. Po opuszczeniu naszej strony należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę, aby uniemożliwić dostęp do konta przez nieuprawnionych użytkowników. W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych.

§ 4 Pliki cookies, narzędzia analityki internetowej i wtyczki społecznościowe

„Cookies” to małe pliki, które umożliwiają nam zapisywanie określonych informacji o użytkowniku na jego komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookies pomagają nam określić częstotliwość korzystania i liczbę użytkowników naszej strony internetowej oraz zaprojektować nasze oferty w możliwie bezpieczny, wygodny i skuteczny sposób.

Z jednej strony korzystamy z tzw. „sesyjnych” plików cookies, które są jedynie tymczasowo zapisywane na czas korzystania z naszej strony internetowej. Z drugiej strony korzystamy z „trwałych” plików cookies w celu zachowania informacji o komputerach, które wielokrotnie odwiedzają naszą stronę internetową. To pozwala przekazywać nam optymalne wskazówki dla użytkownika oraz „rozpoznawać” go i prezentować zróżnicowaną stronę i nową treść w trakcie wielokrotnego korzystania z naszej strony internetowej. Zawartość trwałego pliku cookie ogranicza się do numeru identyfikacyjnego. Okres ważności trwałego pliku cookie wynosi 60 dni; po upływie 60 dni plik cookie zostanie automatycznie usunięty. Nazwa/nazwisko, adres IP oraz inne informacje na temat tożsamości użytkownika nie są zapisywane, ani też nie tworzymy indywidualnych profili użytkownika.

Z naszej oferty można również korzystać bez plików cookies. Można wyłączyć w przeglądarce zapisywanie plików cookies, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o przesłaniu pliku cookie. W dowolnym momencie można również usunąć pliki cookies z dysku twardego komputera. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku prezentacja naszej strony internetowej oraz wskazówki dla użytkownika będą ograniczone.

Korzystamy z Google Analytics, usług analityki internetowej świadczonej przez firmę Google Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics korzysta z tzw. plików cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia analizy korzystania przez niego z naszej strony internetowej. Informacje uzyskane za pomocą plików cookies na temat korzystania z naszej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Ponieważ na naszej stronie internetowej została aktywowana anonimizacja IP, adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Można zablokować zapisywanie plików cookies za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej; jednak w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej może nie być możliwe. Można również uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookies i dotyczących korzystania z naszej strony internetowej (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google po pobraniu i zainstalowaniu wtyczki przeglądarki dostępnej pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Bliższe informacje znajdują się na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje dotyczące Google Analytics i ochrony danych). Na naszej stronie internetowej usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zagwarantować anonimową rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Można również uniemożliwić rejestrowanie adresu przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie użyty plik cookie opt-out, uniemożliwiający przyszłe rejestrowanie danych w trakcie odwiedzania strony internetowej: Wyłączenie Google Analytics .

YouTube

Na naszej stronie sporadycznie wykorzystujemy materiały wideo YouTube. Materiały wideo są osadzone w „rozszerzonym trybie ochrony danych” YouTube, co oznacza, że według YouTube nie są zapisywane żadne informacje o odwiedzających stronę, jeżeli nie odtwarzają oni materiałów wideo. Odtworzenie materiałów wideo oznacza zgodę na przetwarzanie danych przez YouTube jako organu odpowiedzialnego, przy czym nie mamy wpływu na to przetwarzanie. Więcej informacji dotyczącej polityki prywatności YouTube znajduje się pod adresem: https://www.youtube.com/privacy .

Zamknięta grupa użytkowników myNORD

Za pośrednictwem zamkniętego obszaru myNORD można przeglądać szczegóły aktualnych lub przeszłych zamówień i sprawdzać przewidywane daty dostawy. Dane są przez nas przesyłane w formie zaszyfrowanej z wykorzystaniem technologii TLS.

Dane logowania do obszaru myNORD zostaną przekazane pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Oczywiście dane zamówienia są dostępne tylko dla użytkownika jako klienta. Obszar ten został przetestowany pod kątem bezpieczeństwa IT przez niezależnego eksperta.

Aumago

Współpracujemy z firmą Aumago GmbH, która zajmuje się analityką internetową i marketingiem w grupach docelowych. Aumago używa tzw. plików cookies, czyli plików tekstowych zapisywanych w przeglądarce komputera, które zbierają anonimowe dane użytkowe. Z tych danych można utworzyć pod pseudonimem profile użytkownika. Nie są jednak gromadzone informacje osobiste. Zebrane adresy IP są przechowywane anonimowo przez usunięcie ostatniego bloku numerów i nie są łączone z plikami cookies. Pliki cookies to pliki Aumago lub pliki od dostawców usług, których obsługuje firma Aumago, np. krux digital Inc., Google Inc. itd. Użytkownik może zawsze usunąć pliki cookie bezpośrednio w przeglądarce. Firma Aumago wykorzystuje te dane do oceny wykorzystania strony internetowej przez odwiedzających i do reklamy behawioralnej online (OBA). Podstawą przetwarzania danych jest. Aby wycofać swoją zgodę, należy odwiedzić następującą stronę internetową: http://www.krux.com/krux_privacy/consumer_choice/ i kliknąć przycisk „Browser Opt-out”. Alternatywnie można aktywować funkcję „Do-not-Track” w ustawieniach przeglądarki, która jest odpowiednio zaimplementowana przez Aumago.

Google Display & Video 360 (formerly Doubleclick Bid Manager)

Na tej stronie korzystamy z narzędzia Display & Video 360 firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, które rejestruje dane do celów analizy, marketingu i optymalizacji, a zatem pomaga nam ulepszać nasze działania marketingowe i naszą stronę internetową. Zarejestrowane dane są wykorzystywane przez Display & Video 360 do łączenia kliknięć reklam z wynikającym z tego korzystaniem z naszej strony internetowej. W ten sposób możemy ustalić, czy internauci, którzy widzieli nasze reklamy, odwiedzają naszą stronę internetową, a jeśli tak, to produkty, którymi są zainteresowani. Pomaga nam to efektywniej wykorzystywać nasz budżet reklamowy. Możemy również wykorzystywać zarejestrowane dane do wyświetlania reklam na podstawie twoich zainteresowań (np. Oglądanych produktów).

Pseudonimy online numeru identyfikacyjnego (np. Identyfikatory plików cookie lub adresy IP) służą do rejestrowania danych. W tym celu nie są zapisywane identyfikowalne dane użytkownika, takie jak nazwy lub adresy. Wszystkie używane przez nas identyfikatory służą wyłącznie do identyfikacji urządzenia końcowego i przeglądarki internetowej. Bez osobnej umowy zarejestrowane dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika jako użytkownika naszej strony internetowej.

Musimy zaznaczyć, że w przypadku użytkowników zarejestrowanych w Google, Google może mieć możliwość powiązania użytkownika z jego wizytą na tej stronie. Możesz dokładnie dowiedzieć się, jak Google przetwarza te dane, klikając strony z polityką prywatności Google pod następującym linkiem:
https://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Pod poniższym linkiem można znaleźć wyjaśnienie, w jaki sposób można wyłączyć rejestrowanie danych przez Google na komputerze lub urządzeniu mobilnym: e: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda, jeśli ją wyraziłeś.

Możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę tutaj lub tutaj .

Campaign Manager (wcześniej DoubleClick od Google)

Ta strona ciągle korzysta z Google Online Marketing Tool Campaign Manager. Campaign Manager używa plików cookie do umieszczania reklam, które są istotne dla użytkownika, w celu poprawy raportów dotyczących skuteczności kampanii lub aby uniemożliwić użytkownikom kilkakrotne zobaczenie tej samej reklamy. Za pomocą identyfikatora pliku cookie Google rejestruje, które reklamy są umieszczane w konkretnej przeglądarce, a zatem może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto za pomocą identyfikatorów plików cookie Campaign Manager może rejestrować tak zwane konwersje związane z zapytaniami reklamowymi. Dzieje się tak, gdy użytkownik wyświetla reklamę Campaign Managera, a następnie wywołuje witrynę za pomocą tej samej przeglądarki i kupuje cokolwiek. Według Google pliki cookie Campaign Managera nie zawierają żadnych danych osobowych.

Dzięki używanym narzędziom marketingowym przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, które są rejestrowane przez Google ze względu na korzystanie z tego narzędzia, dlatego informujemy Cię zgodnie z naszą wiedzą: Dzięki integracji Campaign Managera Google otrzymuje informacje, o wywoływanych miejscach naszej witryny lub w które z naszych reklam kliknięto. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do twojego konta. Nawet jeśli nie zarejestrowałeś się w Google lub nie jesteś zalogowany, istnieje możliwość, że Google zidentyfikuje i zapisze Twój adres IP.

Ponadto pliki cookie Campaign Managera (DoubleClick Floodlight) pozwalają nam zrozumieć, czy wykonujesz określone działania w naszej witrynie po wywołaniu jednej z naszych reklam displayowych / wideo w Google lub na innej platformie za pośrednictwem Campaign Managera lub kliknięciu na te (konwersja śledzenie). Campaign Manager używa tego pliku cookie do identyfikowania treści, z którymi wchodziłeś w interakcję (-aś) w naszych witrynach internetowych, aby wysyłać Ci ukierunkowane reklamy w późniejszym terminie.

Więcej informacji na temat Campaign Managera można uzyskać pod adresem https://www.google.de/doubleclick także ogólnie na temat ochrony danych przez Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Alternatywnie możesz odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org . Google podlega EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda, jeśli ją wyraziłeś.

Możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę tutaj lub tutaj .

Captcha

Aby chronić nasze formularze internetowe przed zautomatyzowanymi zapytaniami, stosujemy zabezpieczenie typu captcha. W ramach funkcji captcha użytkownik może zostać poproszony o rozwiązanie zadań lub kliknięcie pól wyboru. Dane wprowadzone przez użytkownika i ewentualnie ruchy myszą są wykorzystywane do oszacowania, czy wprowadzone dane pochodzą od człowieka, czy od zautomatyzowanego programu. Wprowadzenie zabezpieczenia odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO oraz w celu ochrony przed spamem i nadużyciami. Gdy użytkownik nie życzy sobie takiego przetwarzania danych, powinien zrezygnować z korzystania z naszych formularzy internetowych.

§ 5 Marketing za pomocą poczty elektronicznej i marketing online

Newsletter

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość zamówienia naszego newslettera. Wyrażając zgodę zapewniasz, że przesłane do nas dane osobowe są prawidłowe i kompletne, a także że jesteś uprawnionym użytkownikiem adresu e-mail. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w której możesz dokończyć rejestrację do newslettera (double opt-in). Jest to konieczne do sprawdzenia, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail.

Rejestrując się do newslettera, jednocześnie wyrażasz zgodę na analizę newsletterów pod kątem otwarć i klikniętych treści za pomocą systemu naszego operatora przetwarzającego dane HubSpot. Za pomocą tego systemu możemy lepiej dostosować nasz newsletter do zainteresowań subskrybentów. Więcej informacji znajduje się w punkcie „HubSpot”.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie i bezpłatnie, klikając link w stopce naszych newsletterów. Jeżeli wycofasz zgodę, nie będziesz już otrzymywać dalszych newsletterów. Dane są przechowywane przez trzy lata po wypisaniu się z newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu rozliczalności i ewentualnej ochrony przed roszczeniami odszkodowawczymi na podstawie art. 5 ust. 2 RODO. Po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte, chyba że istnieją prawne zobowiązania do ich przechowywania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymagane i obowiązkowe ani z tytułu ustawowego, ani z tytułu zobowiązania umownego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania naszego newslettera. Nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

HubSpot

Naszymi działaniami w zakresie marketingu online zajmuje się HubSpot .To rozwiązanie programowe obejmuje m.in. następujące aspekty naszego marketingu online:

  • Marketing za pomocą poczty elektronicznej (zaproszenia na targi, biuletyny itd.)
  • Strony docelowe i formularze kontaktowe
  • Publikowanie i raportowanie w mediach społecznościowych
  • Raportowanie (np. źródła odwiedzin, dostępy itd.)

Nasze formularze kontaktowe umożliwiają odwiedzającym naszą stronę internetową uzyskanie większej ilości informacji o naszej firmie, pobieranie treści, otrzymywanie bezpłatnych biletów na targi oraz przekazywanie nam informacji kontaktowych i innych informacji demograficznych.

Informacje te są zapisywane na serwerach naszego partnera zajmującego się oprogramowaniem HubSpot . Mogą być przez nas wykorzystywane do kontaktowania się z odwiedzającymi naszą stronę internetową, a także do określania usług naszej firmy, które mogą zainteresować odwiedzających. Statystyczne dane użytkowe dotyczące naszych ofert marketingu online służą do optymalizacji działania strony internetowej i do dostarczania odwiedzającym treści dostosowanych do ich zainteresowań.

W związku z tym zaprojektowaliśmy nasz serwis poczty elektronicznej w taki sposób, aby automatycznie uzyskiwać informację o tym, czy i kiedy została otwarta wiadomość przesłana pocztą elektroniczną oraz który link podany w wiadomości został kliknięty i kiedy. Oznacza to, że opisane wyżej działania związane z marketingiem za pomocą poczty elektronicznej i marketingiem online rejestrują także pełny adres IP odwiedzających stronę internetową, ale nie zapisują go na stałe.

Masz możliwość zapobiegania śledzeniu przez HubSpot, klikając poniższy link: Wyłączenie śledzenia HubSpot W rezultacie zostanie zapisany plik cookie, który spowoduje zatrzymanie śledzenia przez HubSpot.

Plik cookie jest ważny przez dwa lata.

Wszystkie zebrane przez nas informacje podlegają przepisom o ochronie danych. Wykorzystujemy zebrane informacje wyłącznie w celu optymalizacji naszych usług.

HubSpot to amerykańska firma zajmująca się oprogramowaniem, która posiada oddział w Irlandii.

Kontakt:

HubSpot

2nd Floor 30 North Wall Quay

Dublin 1, Ireland,

Telefon: +353 1 5187500.

Firma HubSpot jest certyfikowana zgodnie z warunkami zasad ramowych „ EU - U.S. Privacy Shield ” otrzymała certyfikat TRUSTe Privacy Seal i podlega zasadom ramowym „U.S. - Swiss Safe Harbor”.

Więcej informacji na temat przepisów o ochronie danych firmy HubSpot

Więcej informacji firmy HubSpot na temat przepisów o ochronie danych UE

Więcej informacji o plikach cookies stosowanych przez firmę HubSpot znajduje się tutaj i tutaj .

§ 6 Prawo do informacji

Użytkownicy mają w każdej chwili prawo do otrzymania informacji na temat przechowywanych swoich danych osobowych, o ich pochodzeniu oraz odbiorcach tych danych, a także o celu ich przetwarzania. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych można zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych. Jest on dostępny pod adresem:

Peter Suhren

FIRST PRIVACY GmbH

Konsul-Smidt-Str. 88

28217 Bremen, Germany

Phone: +49 421 69 66 32 0

Email: office@first-privacy.com

§ 7 Prawo do wniesienia skargi

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie dotyczących ją danych narusza przepisy o ochronie danych. W szczególności realizacja prawa do wniesienia skargi jest możliwa przez organ nadzorczy w państwie członkowskim w miejscu pobytu osoby, której dane dotyczą lub w miejscu domniemanego naruszenia prawa.

§ 8 Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania informacji od osoby odpowiedzialnej za dane osobowe, a także do korekty nieprawidłowych danych lub ich usunięcia, o ile istnieje jeden z powodów wymienionych w art. 17 GDPR, np. gdy dane nie są już potrzebne do realizowanych celów. Istnieje również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy zachodzi jeden z warunków wymienionych w art. 18 GDPR, a w przypadku art. 20 GDPR - prawo do przenoszenia danych. Czy dane są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie danych w celu wykonania zadań w ramach sprawowania władzy lub w celu ochrony interesu publicznego) lub lit. f (przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów), osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub przetwarzanie danych służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw należy kierować na adres: office@first-privacy.com .

§ 9 Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

Przetwarzamy dane użytkowników w celach marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego rodzaju przetwarzania danych, co skutkuje zakończeniem przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego. Sprzeciw należy kierować na adres: office@first-privacy.com