Zrównoważony rozwój (CSR)

Działamy w sposób ekologiczny, odpowiedzialny i uczciwy. Jako odpowiedzialna firma przyczyniamy się do oszczędzania zasobów i dbamy o środowisko naturalne. Dzięki energooszczędnym systemom napędowym wspieramy przemysł w redukcji emisji CO₂.

Działania naszego przedsiębiorstwa charakteryzują zasady odpowiedzialności

Jako firma globalna bierzemy na siebie odpowiedzialność zarówno w skali lokalnej, jak i w naszych obszarach biznesowych na całym świecie. Chcemy się stale doskonalić wraz ze wszystkimi naszymi pracownikami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w zakresie optymalizacji współpracy z naszymi dostawcami. Rozwój gospodarczy nastawiony na zysk, ochrona naszego środowiska i oszczędność energii nie są postrzegane jako konflikt celów, ale jako wspólne zadanie.

Nasza strategia CSR i obszary działania

Nasza praca na rzecz zrównoważonego rozwoju to obietnica złożona naszym klientom, społeczeństwu i wszystkim pracowników grupy NORD DRIVESYSTEMS, że będziemy konsekwentnie działać w sposób odpowiedzialny pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym.

Polityka przedsiębiorstwa i kodeks postępowania

Zadowolenie i sukces naszych klientów stanowią sedno naszego myślenia i działania. Nasza misja i nasze wartości tworzą całościowe podejście, które godzi efektywność ekonomiczną i zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach. Liczą się dla nas nie tylko innowacje w zakresie efektywności energetycznej, ale także postępowanie zorientowane na pracowników i globalna sieć oparta na partnerstwie.

Niniejsza polityka przedsiębiorstwa dotyczy wszystkich oddziałów i jednostek biznesowych firmy NORD DRIVESYSTEMS i jest wiążąca dla zarządu, całej kadry kierowniczej i pracowników. Oczekujemy od naszych dostawców takich samych wartości, celów i podejścia do zarządzania. Dlatego niniejszy kodeks postępowania musi być również przestrzegany przez kontrahentów działających na terenie naszego zakładu.

Zgodnie z naszym kodeksem postępowania bierzemy na siebie odpowiedzialność za ekonomiczne, technologiczne, społeczne i ekologiczne konsekwencje naszych decyzji i działań biznesowych, zapewniając odpowiednią równowagę interesów.

Więcej informacji

Raporty, certyfikaty, audyty

Jako firma polegamy na certyfikatach, niezależnych audytach, międzynarodowej sprawozdawczości i członkostwie w globalnych stowarzyszeniach, aby pokazać nasze zaangażowanie na rzecz przejrzystości i zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z naszą strategią zrównoważonego rozwoju jesteśmy zobowiązani do regularnego poddawania się ocenom niezależnych instytucji.

Efektywne rozwiązania napędowe firmy NORD

W NORD DRIVESYSTEMS nieustannie pracujemy nad poprawą zużycia energii przez nasze produkty. Oznacza to skupienie się nie tylko na korzyściach finansowych w kontekście rosnących cen energii. Jako zaangażowana firma rodzinna dążymy do tego, aby mieć pozytywny wpływ na globalny ślad węglowy dla przyszłych pokoleń.

Łańcuch dostaw (LkSG)

Grupa NORD DRIVESYSTEMS wdroży ustawę o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw do 2023 roku. Chcemy zapewnić naszych klientów i wszystkich pracowników, że nasze produkty są wytwarzane z surowców i komponentów pochodzących ze zrównoważonej produkcji i że jest dla nas oczywiste, że nasi partnerzy w łańcuchu dostaw są również zaangażowani w przestrzeganie praw człowieka.

Zgłaszanie naruszeń

Zgodnie z dyrektywą dotyczącą zgłaszania naruszeń firma NORD DRIVESYSTEMS stworzyła system zgłaszania naruszeń prawa unijnego. Zgłoszenia trafiają bezpośrednio do naszego zewnętrznego rzecznika praw obywatelskich, firmy FIRST PRIVACY GmbH w Bremie, Niemcy, który traktuje je jako poufne i po wstępnej kontroli przekazuje do naszej wewnętrznej jednostki ds. zapewniania zgodności w celu podjęcia dalszych działań.

Więcej informacji