Zrównoważony rozwój (CSR)

Działania naszego przedsiębiorstwa charakteryzują zasady odpowiedzialności

Jako firma globalna bierzemy na siebie odpowiedzialność zarówno w skali lokalnej, jak i w naszych obszarach biznesowych na całym świecie. Chcemy się stale doskonalić wraz ze wszystkimi naszymi pracownikami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w zakresie optymalizacji współpracy z naszymi dostawcami. Rozwój gospodarczy nastawiony na zysk, ochrona naszego środowiska i oszczędność energii nie są postrzegane jako konflikt celów, ale jako wspólne zadanie.

Polityka przedsiębiorstwa i kodeks postępowania

Zadowolenie i sukces naszych klientów stanowią sedno naszego myślenia i działania. Nasza misja i nasze wartości tworzą całościowe podejście, które godzi efektywność ekonomiczną i zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach. Liczą się dla nas nie tylko innowacje w zakresie efektywności energetycznej, ale także postępowanie zorientowane na pracowników i globalna sieć oparta na partnerstwie.

Niniejsza polityka przedsiębiorstwa dotyczy wszystkich oddziałów i jednostek biznesowych firmy NORD DRIVESYSTEMS i jest wiążąca dla zarządu, całej kadry kierowniczej i pracowników. Oczekujemy od naszych dostawców takich samych wartości, celów i podejścia do zarządzania. Dlatego niniejszy kodeks postępowania musi być również przestrzegany przez kontrahentów działających na terenie naszego zakładu.

Zgodnie z naszym kodeksem postępowania bierzemy na siebie odpowiedzialność za ekonomiczne, technologiczne, społeczne i ekologiczne konsekwencje naszych decyzji i działań biznesowych, zapewniając odpowiednią równowagę interesów.

Więcej informacji

Niemiecki kodeks zrównoważonego rozwoju

Niemiecki kodeks zrównoważonego rozwoju (DNK) wspiera przedsiębiorstwo w opracowywaniu i optymalizacji strategii zrównoważonego rozwoju. NORD DRIVESYSTEMS postawił sobie za cel pogodzenie efektywności ekonomicznej i zrównoważonego rozwoju. Dzięki regularnym raportom dotyczącym procesu zrównoważonego rozwoju my i nasi klienci możemy śledzić rozwój naszego przedsiębiorstwa.

Więcej informacji

Oszczędność energii i CO<sub>2</sub>

dzięki rozwiązaniom napędowym firmy NORD

Dowiedz się, jakie opcje są dostępne dla Twojego zastosowania.

Dowiedz się już teraz

Zgłaszanie naruszeń

Zgodnie z dyrektywą dotyczącą zgłaszania naruszeń firma NORD DRIVESYSTEMS stworzyła system zgłaszania naruszeń prawa unijnego. Zgłoszenia trafiają bezpośrednio do naszego zewnętrznego rzecznika praw obywatelskich, firmy FIRST PRIVACY GmbH w Bremie, Niemcy, który traktuje je jako poufne i po wstępnej kontroli przekazuje do naszej wewnętrznej jednostki ds. zapewniania zgodności w celu podjęcia dalszych działań.

Więcej informacji

Certyfikat ISO 14.001

Międzynarodowa norma zarządzania środowiskiem ISO 14.001 zachęca przedsiębiorstwa na całym świecie do aktywnych działań na rzecz poprawy oddziaływania na środowisko.

NORD DRIVESYSTEMS należy do firm posiadających certyfikat ISO 14.001, które są zaangażowane w zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ciągłą poprawę oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji

UN Global Compact - Sieć Niemcy

UN Global Compact to pakt zawarty między przedsiębiorstwami i ONZ, dzięki któremu globalizacja ma stać się bardziej społeczna i ekologiczna.

NORD DRIVESYSTEMS jest sygnatariuszem paktu UN Global Compact i jednym z ponad 16 786 przedsiębiorstw uczestniczących w tej inicjatywie, które są zaangażowane w zrównoważone i odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Więcej informacji