Systemy komunikacji Fieldbus

dla przetwornic częstotliwości

Dla wymienionych poniżej systemów magistrali Getriebebau NORD GmbH & Co. KG oferuje odpowiednie interfejsy. Te interfejsy są dostępne za pośrednictwem opcjonalnych modułów i dlatego są obsługiwane przez wszystkie przetwornice częstotliwości NORDAC.

EtherNet / IP to otwarty profil komunikacyjny dla systemów automatyki przemysłowej, który wykorzystuje podstawową technologię Ethernet TCP / IP oraz protokół aplikacji CIP (Common Industrial Protocol). System oparty jest na modelu OSI (Open Systems Interconnection Model = model referencyjny dla protokołu sieciowego jako architektury warstwowej). Adaptacja EtherNet / IP do technologii CIP odbywa się w trzech górnych warstwach (5 ... 7), a adaptacja CIP do technologii EtherNet / IP w czterech niższych warstwach (1 ... 4).

Pobieranie pliku Ethernet/IP

POWERLINK to Ethernet czasu rzeczywistego do transmisji danych w czasie rzeczywistym w zakresie mikrosekund. Głównym celem POWERLINK jest transfer danych procesowych w systemach automatyki. Połączenie Ethernet wykorzystuje warstwy 2 (transmisja danych) i 7 (warstwa aplikacji) modelu OSI (Open Systems Interconnection Model = model referencyjny dla protokołów sieciowych jako architektury warstwowej, ISO 11898). POWERLINK integruje profile CANopen w warstwie 7 modelu OSI.

Pobierz plik Ethernet Powerlink

EtherCAT to Ethernet czasu rzeczywistego, który wykorzystuje standardowe ramki oraz warstwy fizyczne ze standardu Ethernet IEEE 802.3. EtherCAT jest opisany w normie IEC 61158. W przypadku tego Ethernetu każdy uczestnik magistrali pobiera tylko te dane, które są dla niego przeznaczone, podczas gdy telegram wysłany przez urządzenie nadrzędne magistrali przechodzi przez niego. Dane wyjściowe są również dodawane do telegramu w procesie. Jednocześnie jest to już przekazywane z niewielkim opóźnieniem (kilka nanosekund). Uczestnik autobusu rozpoznaje przeznaczone do niego polecenia i wykonuje je. Ostatni uczestnik magistrali odsyła telegram, który został już całkowicie przetworzony, tak że pierwszy uczestnik magistrali wysyła go do kontrolera jako telegram odpowiedzi. Adresowanie uczestników magistrali EtherCAT nie jest wymagane. Odbywa się to automatycznie przez mastera magistrali (PLC) zgodnie z fizyczną sekwencją połączeń na magistrali.

Pobieranie pliku EtherCAT

PROFIBUS DP (PROcess FIeldBUS Decentralized Peripherals) to system magistrali polowej czasu rzeczywistego do wymiany danych pomiędzy centralnymi urządzeniami automatyki (np. PLC, PC) a urządzeniami polowymi (np. Przemiennikami częstotliwości). Komunikacja odbywa się poprzez łącze szeregowe (RS485). PROFIBUS DP jest opisany w normach IEC 61158 i IEC 61784. PROFIBUS DP wykorzystuje warstwy 1 (warstwa fizyczna), 2 (warstwa łącza danych) i 7 (warstwa aplikacji) modelu warstwy OSI.

Pobierz plik PROFIBUS

DeviceNet to otwarty profil komunikacyjny dla systemów automatyki przemysłowej, który należy do rodziny sieci opartych na CIP (CIP = Common Industrial Protocol). Opiera się na systemie magistrali CAN (CAN = Controller Area Network), który opisuje warstwy 1 (warstwa fizyczna) i 2 (transmisja danych) modelu OSI (Open Systems Interconnection Model = model referencyjny dla protokołów sieciowych jako architektury warstwowej) (ISO 11898). Profile DeviceNet są definiowane w warstwie aplikacji CIP.

Pobierz plik DeviceNet

Canopen Logo

CANopen to otwarty profil komunikacyjny dla systemów automatyki przemysłowej. Opiera się na systemie magistrali CAN (CAN = Controller Area Network), który opisuje warstwy 1 (warstwa fizyczna) i 2 (transmisja danych) modelu OSI (Open Systems Interconnection Model = model referencyjny dla protokołów sieciowych jako architektury warstwowej) (ISO 11898). Profile CANopen (warstwa aplikacji, przypisanie pinów i szybkości transmisji) są zdefiniowane w warstwie 7 modelu OSI, który jest oparty na CAN.

Pobierz plik CANopen

Produkty