Rozwiązania napędowe chronione przed wybuchem firmy NORD

Systemy napędowe do obszarów zagrożonych wybuchem
stref 1, 2, 21 lub 22

Od wielu dziesięcioleci NORD DRIVESYSTEMS dostarcza jednostki napędowe do użytku w środowiskach zagrożonych wybuchem. Od 2003 roku asortyment ten obejmuje również specjalnie zaprojektowane przekładnie, które są zgodne z dyrektywami UE Ex (ATEX).

Wysoka elastyczność

 • Silniki opcjonalnie zaprojektowane do pracy z falownikiem
 • W wielu przypadkach możliwy jest bezpośredni montaż silnika do przekładni
 • W zależności od strefy opcjonalnie wentylator zewnętrzny, sprzęgło jednokierunkowe, hamulec
 • W razie potrzeby dostępna jest kombinowana ochrona przeciwwybuchowa pyłu / gazu (nie nadaje się, jeśli jednocześnie występują wybuchowe gazy i cząsteczki)
 • Systemy do podwyższonych temperatur otoczenia
 • Wysyłka na cały świat z dokumentacją w ponad 25 językach

Unia Europejska „ATEX”

UE od wielu dziesięcioleci stosuje standardy techniczne ATEX, aby zapewnić bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń.

Dzięki specyfikacjom Ex dla urządzeń mechanicznych, zgodnie z poprzednią dyrektywą 94/9 / WE, UE działała w tym czasie jako pionier.

Zakres stosowania
Państwa członkowskie UE + inne, takie jak Norwegia i Szwajcaria

Podstawa
Normy techniczne oparte na normach IEC (IEC - Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna)

Na podstawie...
Dyrektywa 2014/34 / UE dotyczy urządzeń mechanicznych i elektrycznych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. (Oprócz tej dyrektywy, która bezpośrednio dotyczy ochrony przeciwwybuchowej, należy również przestrzegać dyrektyw dotyczących ekoprojektu, EMC i RoHS). Dyrektywa 2014/34 / UE dotyczy urządzeń mechanicznych i elektrycznych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. (Oprócz tej dyrektywy, która bezpośrednio dotyczy ochrony przeciwwybuchowej, należy również przestrzegać dyrektyw dotyczących ekoprojektu, EMC i RoHS).

Normy Ex

 • dla silników: DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31
 • dla falowników irozruszników: DIN EN 60079-0: 2012, DIN EN 60079-31: 2019, DIN EN ISO 80079-36, DIN EN ISO 80079-37
 • dla przekładni: DIN EN ISO 80079-36: 2016, DIN EN ISO 80079-37: 2016

Dokumenty
Przydatność urządzenia do ochrony przeciwwybuchowej udokumentowana jest:

 • Świadectwo badania typu i deklaracja zgodności dla silników kategorii 2
 • Deklaracja zgodności dla silników kategorii 3
 • Deklaracja zgodności dla przekładni
 • Zaangażowane oficjalne organy:
  • Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB
  • DEKRA EXAM

Audyty: Produkcja i kontrola jakości NORD DRIVESYSTEMS jest regularnie audytowana przez Jednostkę Notyfikowaną zgodnie z przepisami UE 2014/34.

Silniki energooszczędne
Wymogi dotyczące efektywności energetycznej silników:

Zgodnie z rozporządzeniem 640/2009 silniki do ochrony przeciwwybuchowej (gaz i pył) stanowią wyjątek i dlatego nie podlegają w tym zakresie wymaganiom. Jednak klienci coraz częściej wymagają stosowania silników IE2 i IE3.

Australia i Nowa Zelandia IECEx

Atest IECEx może być pomocny przy zatwierdzaniu urządzeń elektrycznych chronionych przed wybuchem zgodnie z normami krajowymi.

Obszar zastosowań

Australia i Nowa Zelandia

Podstawa

Normy techniczne oparte na normach IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna)

Oparte na ...

 • IECEx 01 IEC Scheme Certification to Standard for Electrical Equipment for "Explosive Atmosfres (IECEx Scheme) - Basic Rules" oraz
 • IECEx 02 IEC Schemat certyfikacji zgodności z normami dotyczącymi wyposażenia elektrycznego w „atmosferach wybuchowych (schemat IECEx) - zasady postępowania”

Normy Ex

 • dla silników
  • IEC 60079-0 Atmosfery wybuchowe - Część 0: Wyposażenie - Wymagania ogólne
  • IEC 60079-31 Atmosfery wybuchowe - Część 31: Ochrona sprzętu przed zapłonem pyłu przez obudowę „t”

 • dla przekładni
  • ISO 80079-36 Urządzenia nieelektryczne do zastosowań wybuchowych - Część 36: atmosfery - Podstawowa metoda i wymagania
  • ISO 80079-37 Urządzenia nieelektryczne do materiałów wybuchowych - Część 37: Atmosfery - Nieelektryczny typ ochrony bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, kontrola źródła zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k”

Dokumenty

 • Zaangażowane oficjalne organy: DEKRA EXAM i PTB

Audyty: Audyty IECEx przeprowadzane przez laboratoria badawcze Ex i (jednostki certyfikujące Ex) są obowiązkowe i przeprowadzane przez PTB jako jednostkę notyfikowaną.

Energooszczędne silniki

Wymogi dotyczące efektywności energetycznej silników:

Z punktu widzenia IECEx nie ma wymagań ani ograniczeń co do klas efektywności energetycznej. NORD dostarcza silniki o klasach sprawności IE1 i IE2 z aprobatą IECx.

Obecnie Getriebebau NORD nie oferuje przekładni EX zgodnych z IECEx. Możliwe jest połączenie silnika IECEx i przekładni zgodnie z normą UE.

EurAsian EAC EX

EAC (skrót od EurAsian Conformity) to etykieta, która stwierdza, że ​​produkt jest zgodny ze specyfikacjami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w zakresie specyfikacji technicznej, oznakowania i dokumentacji.

EAC Ex wskazał na zgodność z normą TR CU 012/2011 1) „O bezpieczeństwie sprzętu przeznaczonego do użytku w atmosferach wybuchowych”. Zawiera ona specyfikacje techniczne, które w dużej mierze opierają się na normach IEC Ex oraz normach stosowanych w UE.

Certyfikowane produkty NORD

Certyfikacja zgodności jest zakończona w formie deklaracji i certyfikacji. Produkty NORD, ich produkcja i zarządzanie jakością zostały zaakceptowane i zatwierdzone przez jednostkę certyfikującą NANIO CCVE. Odpowiednie certyfikaty można znaleźć pod adresem www.nord.com Documentation / Certififcates

Obszar stosowania

Rosja, Białoruś, Armenia, Kazachstan i Kirgistan

Podstawa

TR CU 012/2011 „O bezpieczeństwie sprzętu przeznaczonego do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”. Normy techniczne oparte na normach IEC (Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej). W szczególności IEC 60079 i IEC 80079.

Produkty firmy NORD DRIVESYSTEMS zgodne z EAC Ex są testowane i produkowane w podobny sposób jak produkty zgodnie z dyrektywą 2014/34 / UE ATEX.

Dane techniczne silników odpowiadają danym silników ATEX używanych w Europie - patrz strona C1-2 i C5 oraz E1-2.

Normy dla silników NORD EX

Zastosowane normy dla silników NORD EX

 • ГОСТ Standard
  • ГОСТ 31610.0-2014
  • ГОСТ P MЭЌ 60079-31-2013
  • ГОСТ P MЭЌ 60079-7-2012
  • ГОСТ 31610.15-2014

 • Norma IEC
  • IEC 60079-0: 2011
  • IEC 60079-31: 2013
  • IEC 60079-7: 2006
  • IEC 60079-15: 2010

Kanada CEC

Wraz z wersją Kanadyjskiego Kodeksu Elektrycznego (CEC) 2015 przyjęto koncepcję IEC opartą na strefach:

 • Naprawy i rozbudowy istniejących instalacji mogą być kontynuowane zgodnie z wymaganiami systemu podziału.
  • Art. 18-000, (patrz także NEC 500)

CEC - Canadian Electrical Code

CEC w Kanadzie - wraz z CEC 2015 kilka artykułów zostało całkowicie zmienionych lub całkowicie usuniętych!

Artykuł:

 • 18-000: Opis zakresu stosowania
 • 18-002: Definicja obszarów zagrożonych
 • 18-004: Klasyfikacja gazów i pyłów
 • 18-006: Klasyfikacja gazów - strefa 0, 1 i 2
 • 18-008: Klasyfikacja pyłów - strefa 20, 21 i 22
 • 18 -Załącznik J: Klasyfikacja zgodnie z systemem podziału dla istniejących instalacji

System strefowy zgodny z ochroną IEC Ex jest obowiązkowy dla wszystkich nowych instalacji od 2015 roku!

Hazloc - Ochrona przeciwwybuchowa w Ameryce Północnej

W przeciwieństwie do wielu innych części świata, ochrona przeciwwybuchowa w USA nie jest oparta na specyfikacjach IEC.

Przy podobnie wysokim poziomie bezpieczeństwa skutkuje to specyficznymi rozwiązaniami technicznymi, a także odrębną kategoryzacją urządzeń technicznych ze względu na odpowiednie środowisko wybuchowe i mieszaninę wybuchową.

Norma bezpieczeństwa NEC

Specyfikacje sprzętu elektrycznego pochodzą z NEC National Electrical Code (NEC) to standard bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki. To formułuje specyfikacje dotyczące projektowania instalacji elektrycznych.

HazLoc

W przeciwieństwie np. w Europie urządzenia nie są podzielone na kategorie według ich zastosowania, ale raczej na „Klasy” i „Podziały”. W USA termin „Hazloc” jest używany w podobny sposób jak „ATEX” w Europie.

Obszar stosowania

USA (i Kanada w przypadku istniejących zakładów)

Podstawa

USA: Krajowe przepisy elektryczne NEC (Kanada: kanadyjskie przepisy elektryczne CEC)

W 1996 r. Wprowadzono również system klasyfikacji IEC (kategoryzacja według stref) dla klasy I. Zmianę tę wprowadził art. 505 NEC, który daje użytkownikowi możliwość wyboru systemu optymalnego technicznie i ekonomicznie do swoich celów. . W 2005 r. Wprowadzono strefy 20, 21 i 22 dla obszarów z pyłem łatwopalnym (art. 506).

NEC - National Electrical Code

Artykuł

 • 500: Wymagania ogólne dla podklasy I, II i III
 • 501: Wymagania dla podklasy klasy I.
 • 502: Wymagania dla podklasy klasy II
 • 503: Wymagania dla podklasy klasy III
 • 504: Wymagania dla podklasy klasy I, II i III w odniesieniu do iskrobezpieczeństwa (IS)
 • 505: Ogólne i szczegółowe wymagania dla Strefy 0, 1 i 2
 • 506: Ogólne i szczegółowe wymagania dla Strefy 20, 21 i 22

Katalog / plakat / formularz

G2122 - Przekładnie i motoreduktory UNICASE oraz sterowanie zdecentralizowane do stref zagrożonych wybuchem


G2122 - Przekładnie i motoreduktory UNICASE oraz sterowanie zdecentralizowane do stref zagrożonych wybuchem
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

General Contact form - Ogólny formularz zamówienia reduktorów, motoreduktorów i silników


General Contact form - Ogólny formularz zamówienia reduktorów, motoreduktorów i silników
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0014 - ARNREITER - analiza aplikacji


CS0014 - ARNREITER - analiza aplikacji
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Reduktory

Instrukcje

B2000 - Instrukcja obsługi i konserwacji


B2000 - Instrukcja obsługi i konserwacji
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units


B2050 - ATEX - MAXXDRIVE Industrial Gear Units
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Certyfikaty

Certyfikaty

C411000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 2D+2G|


C411000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 2D+2G|
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C412000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 3D+3G|


C412000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 3D+3G|
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Silniki

Instrukcje

B1091 - Silniki 3-fazowe i przeciwwybuchowe - instrukcja


B1091 - Silniki 3-fazowe i przeciwwybuchowe - instrukcja
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

ATEX & EAC Ex - Podręcznik informacyjny ATEX


ATEX & EAC Ex - Podręcznik informacyjny ATEX
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Certyfikaty

Certyfikaty

C422110_2021 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200


C422110_2021 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250


C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C423112_2G_2021 - Deklaracja zgodności - Silniki ATEX 2G| NORD - wielkość: 63 - 200


C423112_2G_2021 - Deklaracja zgodności - Silniki ATEX 2G| NORD - wielkość: 63 - 200
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C423113_3G_2021 - Deklaracja zgodności - Silniki ATEX 3G| NORD - wielkość: 63 - 200


C423113_3G_2021 - Deklaracja zgodności - Silniki ATEX 3G| NORD - wielkość: 63 - 200
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Elektroniczna technika napędowa

Instrukcje

BU0135 - NORDAC SK 135E - Instrukcja


BU0135 - NORDAC SK 135E - Instrukcja
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

BU0180 - NORDAC SK 180E - Instrukcja


BU0180 - NORDAC SK 180E - Instrukcja
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

BU0200 - NORDAC SK 2XXE - Instrukcja


BU0200 - NORDAC SK 2XXE - Instrukcja
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

BU0240 - NORDAC SK 2XXE - Instrukcja skrócona


BU0240 - NORDAC SK 2XXE - Instrukcja skrócona
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Certyfikaty

Certyfikaty

C432410_ATEX - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU


C432410_ATEX - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C432710_ATEX - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 200E ATEX 2014/34/EU


C432710_ATEX - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 200E ATEX 2014/34/EU
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C432810_ATEX - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU


C432810_ATEX - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji