Ứng dụng / Thị trường

Giải pháp

NORD Drivesystems application engineers ensure that things keep moving in over 100 industries, such as airport technology, cement & minerals, intralogistics, food industry, steel industry NORD Drivesystems Anwendungsspezialisten sorgen in über hundert Branchen für Bewegung, wie z.B. Flughafentechnik, Zement & Mineralien Aufbereitung, Intralogistik, Lebensmitteltechnik, Stahlindustrie

NORD - Đồng hành cùng với các đối tác

Getriebebau NORD là một trong những nhà máy hàng đầu trên thế giới về công nghệ truyền động – với các giải pháp cơ học và điện tử. Các sản phẩm bao gồm động cơ liền hộp giảm tốc, bánh răng, động cơ, thiết bị hộp giảm tốc, bánh răng công nghiệp, biến tần, bộ khởi động động cơ và biến tần để kiểm soát truyền động phân tán.