• Tập đoàn NORD DRIVESYSTEMS

 • The new DuoDrive

  A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

  DuoDrive
 • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

  Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

  More information
 • Frequency Inverter NORDAC PRO

  • Integrated multi-protocol Ethernet interface
  • Multi-encoder interface for multiple axis operation
  • Mains voltage-free parameterisation via USB port

  The SK 500P
 • IE5+ motor

  • The next stage of energy efficiency: IE5+
  • Compact and hygienic design
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

  Acting more energy-efficiently
 • LogiDrive

  • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
  • Can be individually configured to suit application
  • Networking with all common Bus Systems

  Promote reduction of variants

Tập đoàn NORD DRIVESYSTEMS - Các giải pháp truyền động tiên tiến

Là nhà cung cấp hệ thống các giải pháp truyền động tiên tiến có năng lực chuyên môn trong hơn 100 ngành công nghiệp, chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ linh hoạt với chất lượng cao nhất. NORD có các công ty riêng tại 36 quốc gia với 48 công ty con và các đối tác bán hàng khác tại hơn 50 quốc gia. Họ cung cấp dịch vụ tư vấn tại chỗ, cung cấp các trung tâm lắp ráp, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng.

Hoạt động của NORD DRIVESYSTEMS

NORD DRIVESYSTEMS tại CBST 2017 ở Trung Quốc

NORD DRIVESYSTEMS tại CBST 2017 ở Trung Quốc

NORD Gruppe Presales myNORD

Tự thiết lập cấu hình

Hãy chọn một nhóm sản phẩm và thiết lập cấu hình mới. Cổng thông tin myNORD hỗ trợ thiết thực và nhanh chóng cho công việc hàng ngày của bạn. Nó làm đơn giản hóa các quy trình kinh doanh chung của chúng tôi.

Lập cấu hình ngay

NORD Vietnam

A global assembly and service network guarantees short delivery times, competent advice and rapid on-site service for all NORD customers. With more than 60 assembly facilities and service centres in all key industrial nations, we ensure close proximity to our customers and smooth on-site cooperation.

NORD in Vietnam

Các dịch vụ của NORD

Nhờ mạng lưới dịch vụ toàn cầu của mình, chúng tôi luôn đảm bảo dịch vụ trên toàn thế giới. Điều này bao gồm việc tổ chức và thực hiện việc sửa chữa đơn giản, giao hàng thay thế và can thiệp tại chỗ ở quốc gia của khách hàng của bạn. Các đối tác tại địa phương của bạn cũng sẽ xử lý cả các yêu cầu dịch vụ tại quốc gia của bạn.

Đến Các dịch vụ

Hội chợ và sự kiện thương mại

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2022. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

 • Inter Airport China

 • VRAC Tech

  FR, Le Mans

  Hall C, Booth C14

 • Inter Airport South East Asia

 • CONEXPO-CON/AGG

 • interpack

 • inter airport Europe

Tất cả các hội chợ sắp tới