Nyheder –

Forebyggende vedligeholds løsninger fra NORD

Med drevløsningerne fra NORD DRIVESYSTEMS kan drev- og statusdata registreres periodisk eller kontinuerligt for at optimere driftssikkerheden og effektiviteten af maskiner og anlæg. På baggrund af disse oplysninger er det også muligt at udvikle løsninger til forebyggende vedligehold.

Bargteheide , 2020-01-27

Formålet med forebyggende vedligehold er det proaktive vedligehold af maskiner og udstyr og den tidlige opdagelse af ændringer, så nedetider reduceres og hele anlæggets effektivitet øges. Statusorienteret vedligehold erstatter tidsbaseret vedligehold. Tidlig påvisning og undgåelse af uacceptable driftstilstande forhindrer ikke-planlagte nedetider og maskinsvigt. Forebyggende vedligehold muliggør planlagte maskin- og anlægs nedetider på baggrund af reelle drev- og procesdata. NORD DRIVESYSTEMS anvender en drevbaseret tilgang, i hvilken intelligente algoritmer, og virtuelle sensorer overfører oplysninger fra tilstandsovervågning til forebyggende vedligehold. Et eksempel er den sensorløse bestemmelse af den optimale tid til olieskift baseret på den virtuelle olietemperatur. Dette er baseret på, at olietemperaturen er en nøglefaktor for ældning af olie i gear. Disse oplysninger gør det sammen med gearparametre og specifikke driftsparametre muligt at nøjagtigt beregne tiden til olieskift.