Informacje dotyczące ochrony danych zgodnie

z art. 13 RODO

Grupa NORD DRIVESYSTEMS (składająca się z oddziałów podanych na stronie internetowej) przetwarza dane w celu komunikacji z użytkownikami i zapisuje je w swoich systemach. Za przetwarzanie danych jest odpowiedzialny podmiot występujący w podpisie nadawcy wiadomości e-mail. Dane kontaktowe podmiotu można uzyskać, zmieniając język na stronie internetowej https://www.nord.com u góry, a następnie klikając kontakt.

Podstawą prawną nawiązywania kontaktów jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO. Jesteśmy zainteresowani dostarczaniem informacji o naszych produktach lub o naszej firmie, a także udzielaniem odpowiedzi na zapytania.

W przypadku podania nam swoich danych kontaktowych zakładamy, że wyrażono zgodę na nawiązanie kontaktu i przetwarzamy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili można odwołać tę zgodę, wysyłając wiadomość do nadawcy wiadomości e-mail.

Przekazywanie danych

Nie przekazujemy danych stronie trzeciej. Dane są wykorzystywane wyłącznie do wyżej podanego celu. Podczas przetwarzania danych wspierają nas dostawcy usług. Dostawcy usług np. obsługują nasze serwery, na których są zapisywane dane użytkowników, a podczas przetwarzania danych ściśle stosują się do naszych zaleceń.

W przypadkach, w których korzystamy z dostawców usług spoza Unii Europejskiej, zapewniliśmy odpowiedni poziom ochrony danych podczas przetwarzania. W przypadku korzystania z usług firmy Microsoft jest to zapewnione przez Umowę o Tarczy Prywatności i tzw. Standardowe Klauzule Umowne, które znajdują się pod adresem [ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 ].

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane tak długo, jak długo istnieje ustawowy obowiązek przechowywania danych. Po tym okresie lub w przypadku wyrażenia takiej prośby usuwamy dane osobowe.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do informacji o przechowywanych przez nas danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych. Ponadto może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że dane są przez nas przetwarzane w niewłaściwy sposób.

Ponadto ma prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, o ile przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Naszym inspektorem ochrony danych jest mr Peter Suhren, FIRST PRIVACY GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Germany, office@first-privacy.com , telefon: +49 421 69 66 32 0