Eksplosionsbeskyttede drevløsninger fra NORD

Drivsystemer til eksplosionsfarlige områder
af zone 1, 2, 21 eller 22

I mange årtier har NORD DRIVESYSTEMS leveret drevenheder til brug i potentielt eksplosive miljøer. Siden 2003 har denne serie også inkluderet specialdesignede gearenheder, der overholder EU's Ex direktiver (ATEX).

Høj fleksibilitet

 • Motorer er valgfrit udlagt til inverterdrift
 • Direkte montering af motoren til gearet er i mange tilfælde mulig
 • Afhængig af zone, valgfri ekstern blæser, backstop, bremse
 • Hvis det ønskes, er en kombineret støv-/gasexplosionsbeskyttelse tilgængelig (ikke egnet, hvis eksplosive gasser og partikler er til stede samtidigt)
 • Systemer til øgede omgivelsestemperaturer
 • Verdensomspændende forsendelse med dokumentation på over 25 sprog

Den Europæiske Union “ATEX”

I mange årtier har EU brugt ATEX tekniske standarder for at sikre sikker drift af maskiner og udstyr.

Med sine Ex specifikationer for mekaniske apparater vedrørende det tidligere direktiv 94/9/EF var EU på det tidspunkt banebrydende.

Anvendelsesområde

EU-lande + andre, såsom Norge og Schweiz

Basis

Tekniske standarder baseret på IEC standarder (IEC – International Electrotechnical Commission)

Baseret på...

Direktiv 2014/34/EU vedrører mekaniske og elektriske apparater til brug i eksplosionsfarlige områder. (Ud over dette direktiv, som direkte vedrører eksplosionsbeskyttelse, skal også direktivet for miljøvenligt design samt EMC og RoHS direktiverne overholdes).

Ex-standarder

 • til motorer: DIN EN 60079-0, DIN EN 60079-7, DIN EN 60079-31
 • til omformere og startere: DIN EN 60079-0:2012, DIN EN 60079-31:2019, DIN EN ISO 80079-36, DIN EN ISO 80079-37
 • eller gearenheder: DIN EN ISO 80079-36:2016, DIN EN ISO 80079-37:2016

Dokumenter

 • Enhedens egnethed til eksplosionsbeskyttelse dokumenteres ved:
 • Typetestcertifikat og overensstemmelseserklæring for motorer i kategori 2
 • Overensstemmelseserklæring for motorer i kategori 3
 • Overensstemmelseserklæring for gearenheder
 • Involverede officielle myndigheder:
  • Physikalisch-Technischen Bundesanstalt PTB
  • DEKRA EXAM

Audit: Produktion og kvalitetskontrol af NORD DRIVESYSTEMS revideres med jævne mellemrum af et bemyndiget organ i henhold til reglerne i EU 2014/34.

Energieffektive motorer

Krav til energieffektivitet for motorer:

I henhold til forordning 640/2009 udgør motorer til eksplosionsbeskyttelse (gas og støv) en undtagelse og er derfor ikke underlagt krav med hensyn til dette. Imidlertid specificerer kunder i stigende grad brugen af IE2- og IE3-motorer.

Australien og New Zealand IECEx

IECEx godkendelse kan være nyttig til godkendelse af eksplosionsbeskyttet elektrisk udstyr i henhold til nationale standarder.

Anvendelsesområde

Australien og New Zealand

Basis

Tekniske standarder baseret på IEC-standarder (International Electrotechnical Commission)

Baseret på...

 • IECEx 01 IEC-ordning for certificering af standarder for elektrisk udstyr til “eksplosive atmosfærer (IECEx-ordning) – grundlæggende regler” og
 • IECEx 02 IEC-ordning for certificering af standarder for elektrisk udstyr til “eksplosive atmosfærer (IECEx-ordning) – forretningsorden”

Ex-standarder

 • for motorer
  • IEC 60079-0 Eksplosive atmosfærer – Del 0: Udstyr – Generelle krav
  • IEC 60079-31 Eksplosive atmosfærer – Del 31: Beskyttelse mod støvantændelse af udstyr ved kabinet “t”
 • for gearenheder
  • ISO 80079-36 Ikke-elektrisk udstyr til eksplosive stoffer – Del 36: atmosfærer – Grundlæggende metode og krav
  • ISO 80079-37 Ikke-elektrisk udstyr til eksplosive stoffer – Del 37: atmosfærer – Ikke-elektrisk beskyttelsestype konstruktionssikkerhed “c”, kontrol af antændelseskilde “b”, nedsænkning af væske “k”

Dokumenter

 • Involverede officielle myndigheder: DEKRA-EKSAMEN og PTB

Audit: IECEx audit foretaget af Ex testlaboratorier og (Ex certificeringsorganer) er obligatoriske. Udføres af PTB som det bemyndigede organ.

Energieffektive motorer

Krav til energieffektivitet for motorer:

Fra IECExs synspunkt foreligger der hverken krav eller begrænsninger med hensyn til energieffektivitetsklasser. NORD leverer motorer med effektivitetsklasser IE1 og IE2 med IECx godkendelse.

I øjeblikket tilbyder Getriebebau NORD ikke EX-gear i henhold til IECEx. En kombination af en IECEx-motor og en gearenhed, der overholder EU-standarden, er mulig.

EurAsian EAC EX

EAC (forkortelse for EurAsian Conformity) er et mærke, der angiver, at et produkt overholder specifikationerne for Den Eurasiske Økonomiske Union med hensyn til teknisk specifikation, mærkning og dokumentation.

EAC Ex angav overensstemmelse med standarden TR CU 012/2011 1) “Om sikkerhed for udstyr beregnet til brug i eksplosive atmosfærer”. Det indeholder tekniske specifikationer, der stort set er baseret på IEC Ex samt standarder, der anvendes i EU.

Certificerede NORD produkter

Overensstemmelsescertificeringen udfyldes i form af en erklæring og certificering. NORD-produkter, deres fremstilling og kvalitetsstyring er blevet accepteret og godkendt af det certificerende organ, NANIO CCVE. De tilsvarende certifikater kan findes under www.nord.com Dokumentation/Certifikater

Anvendelsesområde

Rusland, Hviderusland, Armenien, Kasakhstan og Kirgisistan

Basis

TR CU 012/2011 “Om sikkerhed for udstyr beregnet til brug i eksplosive atmosfærer”. Tekniske standarder baseret på IEC-standarder (International Electrotechnical Commission). Især IEC 60079 og IEC 80079.

Produkter fra NORD DRIVESYSTEMS, der er i overensstemmelse med EAC Ex, testes og fremstilles på samme måde som produkter i henhold til direktiv 2014/34/EU ATEX.

Motorenes tekniske data svarer til dem for ATEX motorer i Europa – se side C1-2 og C5 samt E1-2.

Standarder for NORD EX-motorer

Anvendte standarder for NORD EX-motorer

 • ГОСТ Standard
  • ГОСТ 31610.0-2014
  • ГОСТ P MЭЌ 60079-31-2013
  • ГОСТ P MЭЌ 60079-7-2012
  • ГОСТ 31610.15-2014
 • IEC Standard
  • IEC 60079-0:2011
  • IEC 60079-31:2013
  • IEC 60079-7:2006
  • IEC 60079-15:2010

Canada CEC

Med versionen af​Canadian Electrical Code (CEC) fra 2015 blev IEC konceptet baseret på zoner vedtaget:

 • Reparationer og udvidelser af eksisterende systemer kan fortsat udføres i overensstemmelse med kravene i divisionssystemet.
  • Artikel 18-000, (se også NEC 500)

CEC – Canadian Electrical Code

CEC i Canada – med CEC 2015 er flere artikler blevet revideret eller slettet fuldstændigt!

Artikel:

 • 18-000: Beskrivelse af anvendelsesområdet
 • 18-002: Definition af fareområder
 • 18-004: Klassificering af gasser og støv
 • 18-006: Klassificering af gasser – zone 0, 1 og 2
 • 18-008: Klassificering af støv – zone 20, 21 og 22
 • 18 – Bilag J: Klassificering i henhold til divisionssystemet for eksisterende anlæg

Zonesystemet i henhold til IEC Ex-beskyttelse er obligatorisk for alle nye installationer fra 2015!

Hazloc – eksplosionsbeskyttelse i Nordamerika

I modsætning til mange andre dele af verden er eksplosionsbeskyttelsen i USA ikke baseret på IEC-specifikationer.

Med et tilsvarende højt sikkerhedsniveau resulterer dette i specifikke tekniske løsninger samt en separat kategorisering af tekniske enheder med hensyn til det tilsvarende eksplosive miljø og den eksplosive blanding.

Sikkerhedsstandard NEC

Specifikationerne for elektrisk udstyr stammer fra NEC. National Electrical Code (NEC) er en sikkerhedsstandard i USA. Denne formulerer specifikationerne for design af elektriske installationer.

HazLoc

I modsætning til fx Europa er enheder ikke kategoriseret efter deres anvendelse, men snarere i "klasser" og "divisioner". I USA bruges udtrykket “Hazloc” på samme måde som “ATEX” i Europa.

Anvendelsesområde

USA (og Canada for eksisterende anlæg)

Basis

USA: NEC National Electrical Code (Canada: CEC Canadian Electrical Code)

I 1996 blev IEC-klassificeringssystemet (kategorisering efter zoner) også indført for klasse I. Denne ændring blev foretaget af artikel 505 i NEC, som giver brugeren mulighed for at vælge det system, der er teknisk og økonomisk optimalt til deres formål. I 2005 blev zone 20, 21 og 22 for områder med brændbart støv (artikel 506) indført.

NEC – National Electrical Code

Artikel

 • 500: Generelle krav til divisioner i klasse I, II og III
 • 501: Krav til divisioner i klasse I
 • 502: Krav til divisioner i klasse II
 • 503: Krav til divisioner i klasse III
 • 504: Krav til divisioner i klasse I, II og III med hensyn til indre sikkerhed (IS)
 • 505: Generelle og specifikke krav til zone 0, 1 og 2
 • 506: Generelle og specifikke krav til zone 20, 21 og 22

Katalog/plakat/formular

G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere


G2122 - UNICASE Gear Units & Gear Motors and decentralize drive solutions in explosion proof atmosphere
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

General Contact form - Generelt forespørgselsskema for gearenheder, gearmotorer og Solo motorer


General Contact form - Generelt forespørgselsskema for gearenheder, gearmotorer og Solo motorer
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Legg Manufacturing - MAXXDRIVE Calendar Drives - Case Study ARNREITER


Legg Manufacturing - MAXXDRIVE Calendar Drives - Case Study ARNREITER
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Gearenhed

Manualer

B2000 - Drifts- og vedligeholdelsesvejledning


B2000 - Drifts- og vedligeholdelsesvejledning
 • Hent Dansk
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

B2050 - MAXXDRIVE industridrev med eksplosionsbeskyttelse


B2050 - MAXXDRIVE industridrev med eksplosionsbeskyttelse
 • Hent Dansk
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Certifikater

C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units


C411000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 2D+2G | Gear Units
 • Hent Dansk
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units


C412000_3521 - Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G|Gear units
 • Hent Dansk
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Motorer

Manualer

B1091 - Asynkron trefasemotorer + motorer med eksplosionsbeskyttelse


B1091 - Asynkron trefasemotorer + motorer med eksplosionsbeskyttelse
 • Hent Dansk
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - ATEX Information Manual
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Certifikater

Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2D frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2D| NORD Motors - frame size: 63 - 200
 • Hent Dansk
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250


C422111_2021 - Declaration of conformity - ATEX 3D| NORD Motors - frame size: 63 - 250
 • Hent Dansk
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2G| NORD Motors - frame size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 2G frame: 63-200 - Declaration of conformity - ATEX 2G| NORD Motors - frame size: 63 - 200
 • Hent Dansk
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Declaration of conformity - ATEX 3G| NORD Motors - frame size: 63 - 200


Conformity Declaration - ATEX 3G frame: 63 - 200 - Declaration of conformity - ATEX 3G| NORD Motors - frame size: 63 - 200
 • Hent Dansk
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Elektronisk drevteknik

Manualer

BU0135 - SK 135E - manual


BU0135 - SK 135E - manual
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

BU0180 - SK 180E - manual


BU0180 - SK 180E - manual
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

BU0200 - SK 200E - manual


BU0200 - SK 200E - manual
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

BU0240 - SK 200E - Kortvejledning


BU0240 - SK 200E - Kortvejledning
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Certifikater

Declaration of Conformity - SK 180E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU


Declaration of Conformity - SK 180E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 180E ATEX 2014/34/EU
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 200E ATEX 2014/34/EU


EAC Conformity Certificate NORDAC FLEX SK 200E - Declaration of Conformity - Frequency Inverter SK 200E ATEX 2014/34/EU
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU


Conformity Declaration Motorstarter SK135E ATEX 2014/34/EU - Declaration of Conformity - Motorstarter SK 135E ATEX 2014/34/EU
 • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret