BAGASJEHÅNDTERING

HAMBURG LUFTHAVN

Den store, internasjonale flyplassen i Hamburg har gjennomgått en systematisk modernisering og kapasitetsutvidelse de siste årene. Terminal 1 er helt ny, og transportørteknologien i terminal 2 er fullstendig omstrukturert og oppgradert til de nyeste systemene. Et nytt fellesområde binder de to terminalene sammen. Det økende antallet passasjerer betyr at det blir stadig viktigere med effektiv organisering av transport og lagring av bagasje.

Gepäckförderanlage mit Getriebemotoren von Nord

HAMBURG LUFTHAVN

Moderniseringsprosjektet inkluderte derfor bygging av et felles system for bagasjehåndtering som betjener alle tre terminaler og kan håndtere og sortere opptil 8700 bagasjeenheter i timen. Med tanke på det store volumet som skal transporteres er det helt avgjørende å eliminere nedetid. Teknologien må være svært avansert, siden den er koblet opp mot et databasert logistikksystem som til enhver tid kan finne den nøyaktige plasseringen til hver enkelt bagasjeenhet. Til sammen skaper dette et behov for intelligent og fleksibel drivteknologi med høy kapasitet. NORD DRIVESYSTEMS leverte et driftssikkert system som ikke bare oppfyller disse kravene, men også kundenes ønsker i forbindelse med service og vedlikehold.

Sikkerhetskravene innen luftfarten medfører at både passasjerer og bagasje må kontrolleres før reisen. Ved internasjonale flyplasser er det vanlig å kontrollere bagasjen på lukkede områder for å sikre en prosess som er så rask og automatisert som mulig. I Hamburg er alle kontrollnivåene integrert med transportsystemet. Transportørteknologien er ekstremt driftssikker og slitesterk, og er derfor mer eller mindre i kontinuerlig drift. Nedetid og driftskostnader er blitt redusert til et minimum. Sporingssystemet har svært stor kapasitet og holder kontroll på all bagasjen. Optimalisert utnyttelse av arealet sikrer at f.eks. tidlig innsjekket bagasje, altså bagasje som ble sjekket inn foregående kveld, kan mates raskt inn for videre behandling uten ekstra arbeid. Sporing og automatisk sortering gir kostnadseffektiv og punktlig behandling av bagasjen, selv ved store kvanta.

Automatisk bagasjetransport gjennom alle kontrollnivåene

Ved innsjekkingen blir bagasjen lagt på en transportør der den veies og påføres en etikett. Bak de totalt 108 innsjekkingspunktene blir bagasjeenhetene samlet opp av en ny transportør som tar dem med til sorteringen. Med mindre noe mistenkelig oppdages ved gjennomlysningen vil ikke passasjerene se bagasjen sin igjen før de ankommer destinasjonen. Ute av syne for passasjerene går bagasjen gjennom identifikasjon og en hovedsakelig automatisk sikkerhetssjekk i flere trinn. Først blir bagasjeetikettene fra innsjekkingen skannet og arkivert for videre sporing. Videre går all bagasje, uten unntak, gjennom en helautomatisk sikkerhetssjekk. Dette er helt nødvendig, siden det kun er bagasje som er kategorisert som fullstendig sikker som kan lastes inn på flyet.

Bagasje som passerer gjennom kontrollnivåene uten problemer blir skilt fra hverandre ved hjelp av forskjellige hastigheter på båndene og sendt ut på sorteringskaruseller med tippeseksjoner. Båndene med justerbar hastighet er koblet opp mot datasystemet for å kunne presist posisjonere hver enkelt bagasjeenhet på en ledig tippeseksjon. I denne fasen vet systemet, som er utstyrt med over 1000 sensorer, nøyaktig hvilken tippeseksjon som har hvilken bagasjeenhet. På nøyaktig riktig tidspunkt tippes bagasjeenheten over på lastebordet til det riktige flyet, før bagasjepersonalet pakker bagasjen inn i containere eller på vogner for transport til innlastingen.

Steckbare trio SK 300E Antriebe
Krav og utfordringer: Drivteknologi i et krevende sporingssystem

Hamburg lufthavn håndterer 9 millioner bagasjeenheter hvert år. For bagasjepersonalet har et driftssikkert transportørsystem og forebygging av driftsstans høyeste prioritet; svikt i selv den minste komponent i systemet vil føre til at bagasjen hoper seg opp og gi uakseptable forsinkelser.

Bagasjesystemet har flere kilometer med transportører for transport, mating og sortering av bagasje, og må kunne transportere bagasjen både horisontalt, opp og ned. Drevene ble montert etter samme modell som det fleksible transportørsystemet, nemlig med et minimum av kabler og med enklest mulig montering. Integrerte NORD trio SK 300E drivenheter står for presis hastighetsregulering av transportørene. Drivenhetene plugges rett inn og skiftes raskt og enkelt ved behov for vedlikehold. Frekvensomformerern er montert direkte på motorens koblingsboks. En Profibus DP-tilkobling sørger for at alle kontroll- og diagnostikkfunksjoner kan fjernstyres. I tillegg har omformeren mulighet for manuell justering av retning og hastighet.

Robust og lettmontert drivteknologi fra NORD gir et driftssikkert og kostnadseffektivt system.

Til de mer avanserte oppgavene som rotering og posisjonsjustering av bagasjen brukes frekvensomformere fra SK 700E-serien. NORD har utviklet disse koblingsskapversjonene for effektområdet mellom 1,5 og 160 kW. Med POSICON posisjoneringskontroll vil omformerne på egen hånd veksle mellom relativ og absolutt posisjonering, hvilket gir en kostnadseffektiv posisjoneringsløsning.

Nytt system og delvis modernisering med en ny leverandør av drivteknologi – uten stopp eller forsinkelser i driften

Den nylige utvidelsen og moderniseringen har gitt Hamburg lufthavn et umerket utgangspunkt for å håndtere et økende antall passasjerer og bagasjeenheter. På nåværende tidspunkt håndterer flyplassen ca. 12 millioner passasjerer på årsbasis. En viktig del av prosjektet var at flyplassen for første gang skulle få et felles transportørsystem for bagasje. I 2005 ble transportørsystemet i terminal 2 byttet ut og modernisert under full drift. Tre år senere ble de parallelle transportørsystemene koblet sammen til ett enkelt system. All sikkerhetssjekk av bagasje foregår nå i kjelleren. Etter hvert fikk også flyplassen et innovativt, fleksibelt og utrolig effektivt system for mellomlagring, samtidig som at systemet for overføring av bagasje mellom flyselskapene ble betydelig forenklet.

Roger Mest, driftsleder for elektroteknikk hos Real Estate Maintenance Hamburg GmbH, et datterselskap av Hamburg lufthavn, er ikke i tvil om at moderniseringsprosessen som foregikk uten å forstyrre driften var en imponerende prestasjon av alle som var involvert. NORD gjorde en meget god jobb i denne prosessen. Det faktum at Hamburg lufthavn ligger i nærheten av NORDs hovedkvarter er nok en tilfeldighet. NORD har allerede levert utstyr til mange flyplasser over hele verden, blant annet i Manchester, Liverpool og Birmingham, samt Ottawa, Johannesburg og Taipei. Mest oppsummerer: "Vi valgte NORD fordi de er en erfaren leverandør av utstyr til flyplasser. At denne kompetansen finnes i vår egen region er en ren bonus. Det var viktig for oss å ha en samarbeidspartner vi kunne stole på." I forbindelse med moderniseringen valgte flyplassen å skifte leverandør av drivteknologi. Mest forklarer: "Med de store mengdene bagasje som skal håndteres har vi ikke råd til stans i transportørsystemet. Før moderniseringen hadde vi gjentatte problemer med drivteknologien, noe som ofte var en kilde til irritasjon. Selv om antallet drivenheter nå er mye større opplever vi sjelden feil, og de få feilene som oppstår kan som regel raskt utbedres på stedet. Vi er svært tilfreds med den nye teknologien. Det viktigste av alt er at vi vet at vi kan håndtere økningen i bagasjemengden og at vi ikke får forsinkelser på grunn av svikt i systemet."

Dezentrale Antriebstechnik zur Flughafengepäckförderung