Pokyny k produktu

A školenie

Školenie o produkte

Naše ponuky školení

Celé naše školenie je zamerané na zákazníka a riešenie. Školenia sú prakticky spojené a poskytujú praktické cvičenia.

  • Product training
  • Školenie o výrobkoch
  • Dizajnové školenie - plánovanie
  • Optimálne využitie elektroniky pohonov NORD - energetické poradenstvo

Pre našich zákazníkov to znamená:

Školenie a ďalšie vzdelávanie zamestnancov o nových technológiách a predpisoch.

  • Motivácia zamestnancov dodatočnou kvalifikáciou
  • Vaši zamestnanci sa môžu učiť kedykoľvek a svojim vlastným tempom.
  • Témy školení je možné zvoliť podľa potreby.
  • Ak máte otázku alebo máte problém vyriešiť, tréningový program môžete znovu vyvolať.
  • Po absolvovaní záverečného testu dostanú vaši zamestnanci certifikát.