OPRAVY

ÚDRŽBA ALEBO NÁHRADA

Oprava alebo výmena našich výrobkov - v prípade potreby opravy sa na nás môžete spoľahnúť. Po celom svete a kedykoľvek.

Opravy

Oprava alebo náhrada našich výrobkov

 • Diagnostika príčin porúch produktu NORD v prípade poruchy systému
 • Odborná oprava alebo výmena chybných diskov
 • Analýza chýb prostredníctvom vzdialenej podpory
 • Krátke doby opravy až po okamžitú opravu
  – našimi decentralizovanými servisnými partnermi
  – našimi celosvetovými servisnými dielňami
 • Výhradné použitie originálnych dielov
 • Najnovšie náhradné diely bez kapitálových záväzkov
 • Výber a hľadanie náhradných dielov nie je potrebné
 • Optimalizácia produktu prostredníctvom aktualizácií softvéru

Pre našich zákazníkov to znamená:

 • Prístup k znalostiam výrobcu pre efektívnu diagnostiku
 • Sme spoľahliví, rýchli a efektívni, a z tohto dôvodu nákladovo efektívnejší ako zamestnanec s menej rutinnou činnosťou.