Celosvetový servis

ORGANIZÁCIA

Servisné oddelenie v Bargteheide je zodpovedné za koordináciu nasadenia zákazníckych služieb na celom svete.

celosvetové nasadenie zákazníckych služieb

Celosvetová organizácia servisu

Naša globálna servisná sieť zaisťuje celosvetové služby. To sa týka ľahkej organizácie a vybavovania opráv, dodávok náhradných dielov a nasadenia na mieste v krajine vašich zákazníkov. Vaše miestne kontaktné osoby sa tiež starajú o vaše medzinárodné požiadavky na služby.

Potrebné informácie ako napr.

  • Zodpovední servisní pracovníci
  • Kontaktné údaje
  • Odbornosť mechanických a elektronických výrobkov
  • Sadzby miestnej fakturácie

sú trvalo k dispozícii.

Menovaní zodpovední servisní pracovníci na celom svete vybavujú výhradne medzinárodné servisné objednávky.

Pre našich zákazníkov to znamená:

  • Cenovo výhodná výmena vďaka celosvetovej dostupnosti
  • Rýchle dodanie, pretože colné vybavenie nie je potrebné
  • Žiadne jazykové a kultúrne bariéry
  • Centrálne riadenie prostredníctvom globálnych sietí