INŠTALÁCIA

A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Ponúkame telefonickú podporu pre jednotlivé produkty a riešenia pohonov NORD, pripojenie k automatizácii prostredníctvom komunikačných modulov a vzdialenú podporu.

Naše služby NORD pri uvádzaní do prevádzky sú:

 • Podpora pre inštaláciu a uvedenie do prevádzky
 • Optimalizácia a prispôsobenie produktov NORD
 • Správy o uvedení do prevádzky
 • Laserové vyrovnanie
 • Monitorovanie stavu / meranie vibrácií
 • Analýza oleja nezávislým inštitútom
 • Termografia
 • Endoskopia

Pre našich zákazníkov to znamená:

 • Znížené úsilie pri uvádzaní do prevádzky
 • Zvýšená bezpečnosť strojov a zariadení
 • Osobné poradenstvo a podpora
 • Sme spoľahliví, rýchli, efektívni a z tohto dôvodu nákladovo efektívnejší ako zamestnanec s menšou rutinou.