ENDOSKOPICKÉ

MONITOROVANIE STAVU

Endoskopia

Endoskopická kontrola prevodovky

Umožňuje rýchlu a nákladovo efektívnu analýzu stavu zubov prevodovky (vrátane kontroly opotrebenia), valivých ložísk a ďalších komponentov v prevodovej jednotke.

  • Koncept preventívnej údržby prostredníctvom včasného zistenia poškodenia
  • Rýchle a nákladovo efektívne sledovanie stavu, pretože prevodovka sa nemusí demontovať (kontrola sa vykonáva cez otvory veka krytu).
  • Pravidelným zaznamenávaním stavu opotrebenia alebo poškodenia prevodovky možno pomocou vhodných opatrení predĺžiť životnosť prevodovky.

Pre našich zákazníkov to znamená:

  • Skrátenie prestojov v dôsledku opotrebenia
  • Zlepšená spoľahlivosť a dostupnosť systému prevenciou pred potenciálnymi poruchami
  • Analýza a vyhodnotenie výsledkov údržby v štandardných správach s odporúčaniami odborníkov
  • Prognózy dostupnosti vašich systémov zamerané na budúcnosť s cieľom minimalizovať prestoje súvisiace s vekom
  • Základ pre hodnotenie rizík a investičné rozhodnutia