Produktové školenie

a ďalšie školenia

Školenie, ktoré Vám a vášmu tímu ponúkame, je dodatočnou službou nášho podniku pre našich zákazníkov.

Ponúkame nasledujúce vzdelávacie kurzy:

 • Produktové školenie
 • Navrhovanie školení - plánovanie
 • Výcvik v aplikáciách
 • Školenie orientované na zákazníka / riešenie prispôsobené vašim požiadavkám
 • Školenie partnerov (distribútori a servisní partneri)
 • Vzťahuje sa k praxi - s praktickými cvičeniami
 • Školenie ATEX (iba v Európe)
 • Optimálna aplikácia elektroniky pohonu NORD - energetické poradenstvo

Pre našich zákazníkov to znamená:

 • Školenie a pokročilé školenie zamestnancov o nových technológiách a predpisoch
 • Motivácia zamestnancov prostredníctvom dodatočnej kvalifikácie
 • Vaši zamestnanci sa môžu učiť kedykoľvek a vlastným tempom.
 • Tréningové témy je možné vybrať podľa potreby.
 • Tréningový program môžete znova použiť, ak máte problém alebo problém vyriešiť.
 • Po absolvovaní záverečného testu získajú vaši zamestnanci certifikát.