Novinky –

Nový automatizovaný sklad malých dielov v Bargteheide

V Bargteheide, hlavnom sídle spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS, sa buduje najmodernejší automatizovaný sklad malých dielov s kapacitou viac ako 70 000 skladovacích priestorov a až 900 pohybov zásob za hodinu.

Bargteheide, 2021-05-05

Každý, kto v posledných mesiacoch navštívil hlavnú továreň v Bargteheide, si nemohol nevšimnúť, že v areáli závodu bola postavená nová budova. Od začiatku roku 2021 sú stavebné práce takmer ukončené a zvonku sa zdá, že je stavba hotová. Vo vnútri beží testovacia prevádzka.

V Bargteheide sa buduje najväčší automatizovaný skladový systém skupiny NORD DRIVESYSTEMS Group. S cieľom zvýšiť najmä logistické kapacity a kapacity balenia materiálov sa investovalo do automatizovaného skladu malých dielov s viac ako 70 000 skladovacími priestormi v centrále. Systém od rakúskej spoločnosti KNAPP umožňuje až 900 pohybov zásob za hodinu pri plnej kapacite a vďaka systému tovar-človek výrazne zvyšuje efektivitu.

Automatizovaný sklad malých dielov bude čoskoro uvedený do prevádzky a otestovaný zamestnancami spoločnosti NORD a potom bude presunutý do živej prevádzky. Počas počiatočnej fázy sa dodávatelia, ktorí predtým dodávali do externých skladov, postupne prechádzajú na dodávku v Bargteheide. Zároveň sa bude interne presúvať materiál. Po ukončení tejto fázy bude automatizovaný sklad malých dielov integrovaný do toku materiálov Bargteheide a priamo z neho bude odoberaný materiál pre súvisiace spoločnosti. Okrem automatizovaného skladu malých dielov sa vo vnútri novopostavenej budovy buduje sklad s úzkymi uličkami. Balenie materiálu sa tiež sťahuje do nového závodu a bude tiež druhou oblasťou príjmu a prepravy tovaru.

Z dlhodobého hľadiska táto investícia do logistiky spoločnosti zaisťuje krátku dobu odozvy na dodávky materiálu pre združené spoločnosti a posilňuje pozíciu spoločnosti Bargteheide ako globálneho logistického centra.