Novinky –

Vysokoúčinná technológia pohonu pre intralogistické aplikácie

NORD DRIVESYSTEMS teraz ponúka štandardizované, vysokoúčinné pohonné riešenia najmä pre horizontálne a šikmé dopravníky. Systémy LogiDrive sú šetrné k údržbe a umožňujú znížiť počet verzií v intralogistike bez veľkého úsilia.

Bargteheide, 2018-08-31

Pohonné jednotky LogiDrive pozostávajú zo synchrónnych motorov IE4 s menovitými výkonmi do 5,5 kW. Pohony sú kombinované s dvojstupňovými kužeľočelnými prevodovkami a preto sú ideálne pre použitie v technológii horizontálneho dopravníka. Synchrónny motor IE4 rozvíja svoj úsporný potenciál v oblastiach čiastočného zaťaženia a čiastkových rýchlostí, ktoré sa často nachádzajú v aplikáciách pre intralogistiku, letiskovú technológiu a potravinársky priemysel. Z dôvodu týchto charakteristík sú pohonné systémy zvlášť vhodné na zníženie počtu prevedení, čo vedie k ďalšiemu výraznému zníženiu celkových nákladov na vlastníctvo (TCO = "Total Cost of Ownership").

Systémy LogiDrive pre intralogistiku sú riadené decentralizovanými frekvenčnými meničmi , ktoré sú inštalované v blízkosti motora a sú preto ľahko dostupné. Meniče sú vybavené kľúčovým spínačom na izoláciu pohonnej jednotky od systémového regulátora a spínača smerového voliča pre miestny režim inštalácie, aby mohli vykonávať údržbárske práce. Všetky rozhrania spoločnej zbernice a priemyselné rozhranie Ethernet sú integrované do týchto pohonných jednotiek. Hlavný spínač je tiež umiestnený priamo v skrini.

Pohonné jednotky LogiDriveod spoločnosti NORD sú vybavené bezpečnostnými funkciami STO a SS1 podľa DIN EN 61800-5-2 a DIN EN 60204-1 a majú vysokú preťažiteľnosť. Pretože systém pre dopravné technológie má modulárnu štruktúru, všetky komponenty pohonných technológií je možné opravovať individuálne, čo znižuje náklady na servis a údržbu v intralogistike. Technológia pohonu LogiDrive je rovnako vhodná pre horizontálne dopravníky, šikmé dopravníky a vertikálne dopravníky.