Novinky –

NORD Drivesystems na IFAT 2018: Ušetrí zdroje inovatívnymi a inteligentnými riešeniami

Na IFAT, poprednom svetovom veľtrhu odpadových vôd, nakladania s odpadom a surovinami, ktorý sa koná od 14. do 18. mája 2018, sa všetko točí okolo udržateľných environmentálnych technológií. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS bude tiež prítomná na tomto veľtrhu v Mníchove a bude prezentovať inteligentné pohonové technológie, nové produkty, energeticky účinné riešenia, ako aj komplexnú ponuku služieb a údržby.

IFAT_ie4-motor_2018

Bargteheide , 2018-03-22

Inteligentné riešenia pohonu

Na stánku 314 v hale A1 môžu návštevníci získať informácie o sieťových, autonómnych a škálovateľných pohonoch od spoločnosti NORD. Decentralizované pohonné systémy tvoria skupiny master-slave, ktoré inteligentne komunikujú navzájom tak, aby mohli autonómne monitorovať a kontrolovať jednotlivé časti zariadenia. Napríklad, ak dôjde k zablokovaniu, detekuje sa to a automaticky sa vyrieši, ak je to možné. Ak to nie je možné, zablokovanie sa oznamuje centrálnej riadiacej jednotke a spustí sa sieťový náhradný pohon.

Prediktívna údržba

Prostredníctvom integrácie PLC do frekvenčného meniča môžu pohonné jednotky NORD zaznamenávať údaje o pohone a aplikáciách a zhodnotiť všetky dostupné údaje snímačov a pohonov ako základ pre monitorovanie stavu. Spoločne so zákazníkom môže NORD tiež vyvíjať riešenia prediktívnej údržby pre predvídateľnú a preto plánovanú údržbu pohonných jednotiek. Cieľom týchto algoritmov je znížiť neplánované prestoje, znížiť náklady na opravy a údržbu a zvýšiť životnosť pohonnej jednotky.

Energeticky úsporná technológia pohonu

Výkonné, energeticky úsporné motory NORD majú vysokú účinnosť a preto umožňujú výrazné úspory prevádzkových nákladov. Konkrétne synchrónne motory IE4 spĺňajú najprísnejšie predpisy o účinnosti - vrátane oblasti čiastočného zaťaženia a nízkej rýchlosti vďaka technológii PMSM. Frekvenčné meniče NORD zabezpečujú aj úspornú prevádzku. Sú vybavené funkciami šetriacimi energiu a môžu automaticky prispôsobiť výkon motora skutočným požiadavkam v prípade kolísania záťaže.

NOVINKA: Jednostupňová čelná prevodovka NORDBLOC.1

Nové jednostupňové čelné prevodovky NORDBLOC.1 majú maximálnu účinnosť, vysokú torznú tuhosť, nízky hluk pri prevádzke a dlhú životnosť. Okrem toho spĺňajú aj tie najprísnejšie hygienické požiadavky vďaka ich umývateľnému dizajnu. Sú preto spoľahlivým, trvanlivým a úsporným riešením pohonu pre čerpadlá, miešadlá a ventilátory, ako aj pre aplikácie na manipuláciu s materiálmi.

Rozšírenie radu priemyselných prevodoviek

Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS rozšírila svoju radu priemyselných prevodoviek MAXXDRIVETM: Dve dodatočné veľkosti (menovité krútiace momenty od 15 kNm do 20 kNm) a príruby extrudéra dopĺňajú modulárnu sériu a poskytujú nové riešenia pre náročné aplikácie. Na základe priemyselnej prevodovky plánuje NORD kompletné pohonné systémy pre náročnú prevádzku s motormi a pohonnou elektronikou pre aplikácie zahŕňajúce technológie dopravníkov, čerpadiel a agitátorov.

Služby zabezpečujú zachovanie hodnoty a dostupnosti

Na zabezpečenie maximálnej prevádzkyschopnosti sú nevyhnutné pravidelné, preventívne a údržbové riešenia pohonov. NORD ponúka rozsiahlu, modulárnu koncepciu služieb. V závislosti od svojich požiadaviek si prevádzkovatelia môžu vybrať rôzne služby, ktoré sa pohybujú od asistencie pri uvedení do prevádzky, špecifických údržbových balíkov a analýz priamo na mieste s cieľom odhadnúť náklady na opravu.

Na IFAT 2018 sa NORD nachádza v hale A1 na stánku 314.