Novinky –

Dôkladná skúška priemyselných prevodoviek - Prediktívna údržba od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS na veľtrhu v Hannoveri

Na veľtrhu Hannover v roku 2018 spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS dáva živú ukážku možností prediktívnych koncepcií údržby pre servis priemyselných prevodoviek. Za týmto účelom sa nastaví testovacie lôžko s dvoma protiľahlými priemyselnými prevodovkami, pomocou ktorých je možné simulovať rôzne prevádzkové stavy.

Hanover Fair 2018

Bargteheide, 2018-04-19

NORD DRIVESYSTEMS ilustruje možnosti digitalizácie pre prevádzku a servis priemyselných prevodoviek na Hannoverskom veľtrhur v hale 15 na stánku H31 s funkčným modelom s použitím dvoch priemyselných prevodoviek MAXXDRIVETM vybavených snímačmi vibrácií a teploty. Okrem iného simulácia demonštruje, ako inteligentný digitálny dizajn systému môže zabrániť neplánovaným prestojom, zvýšiť dostupnosť zariadení a strojov a zachovať ich hodnotu. Navyše je možné znížiť náklady na údržbu a lepšie naplánovať údržbu.

V kontexte konceptu prediktívnej údržby je počas fázy učenia referenčný stav zaznamenaný na základe známych údajov. Použitím inteligentných algoritmov je možné v reálnom čase porovnať prevádzkový stav s referenčným stavom. To umožňuje presné závery týkajúce sa stavu všetkých komponentov prevodovky. V prípade zistenia abnormalít sa varovania automaticky vydávajú cez Cloud, aby bolo možné včas zabezpečiť servis. Zaznamenané a analyzované údaje sú k dispozícii vo webovom rozhraní. Funkciu systému je možné ukázať návštevníkom výstavy na základe valivých ložísk s rôznymi stupňami poškodenia.