Novinky –

Jednoduché škálovanie funkcií meniča NORD

Stále viac a viac funkcií pohonov môže byť riešených decentrálne cez softvérové a hardvérové možnosti ovládania frekvenčnými meničmi NORD. Nielenže je toto riešenie ekonomické a znižuje počet variantov rôznych typov meničov, ale umožňuje aj jednoduchú parametrizáciu bez špecializovaných programovacích zručností.

Software to configurate freqency inverters - NORD CON Software zur Paramatrisierung von Frequenzumrichtern - NORD CON

Bargteheide, 2018-06-11

Dnes je s modernou pohonnou technológiou NORD DRIVESYSTEMS možné dokonca aj komplexné pohybové sekvencie ľahko parametrizovať a naprogramovať. Príkladom toho je posicon, čo je všestranne použiteľná funkcia, ktorá umožňuje meniču riadiť presmerovanie úloh. Interakciou inkrementálneho enkodéra s namontovaným motorom a / alebo absolútneho enkodéra pripojeného k jednotke posicon transformuje štandardné pohony NORD do vysoko presných polohovacích jednotiek.

Navyše takmer každá decentralizovaná jednotka NORD má interný PLC, ktorý umožňuje programovať a spúšťať softvérové funkcie, riadiace procesy alebo analytické programy. Zodpovedajúce sekvencie pohybu možno priradiť aj pohybovými modulmi. Typické funkcie, ako napríklad moduly riadenia pohybu inšpirované PLC, môžu byť priradené počas vývoja aplikácií. Jednoducho použiteľný a intuitívne ovládateľný NORD CON je bezplatný programovací nástroj pre konfiguráciu