Novinky –

Frekvenčné meniče NORD v divadle v Duisburgu

Moderná automatizačná technológia v divadle Duisburg zabezpečuje dokonalú koordináciu javiskovej súpravy, svetla a zvuku. Frekvenčné meniče NORD sú dôležitým prvkom riešenia pohonu.

 - - -

Bargteheide, 2018-08-06

Ručne ovládané osvetlenie, opona a prvky scény sú v operných domoch alebo divadlách už dávnejšie skôr výnimkou. Rovnako ako v divadle Duisburg, kde sú pohony horných a spodných mechanizmov vybavené modernou ovládacou technológiou - ovládacie panely s dotykovým displejom, efektívny softvér a viac ako 100 riadiacich skríň boli zodpovedné za úspešnú produkciu. Motory javiskovej technológie sú riadené pomocou osových procesorov, ktoré spĺňajú bezpečnostnú úroveň integrity SIL 3 podľa EN 61508. Každý rozvádzač je vybavený frekvenčným meničom NORD SK 535E , ktorý zabezpečuje potrebné funkcie a bezproblémovú integráciu do bezpečnostného konceptu systémového riešenia.

Z radu frekvenčných meničov SK 500E výrobcu NORD boli vybrané zariadenia série SK 535E vo veľkostiach 5 a 6 s výkonom do 11 kW resp. 12 kW. Frekvenčné meniče sú vybavené dodatočnými vstupnými a výstupnými kanálmi na podporu funkcie "bezpečného zastavenia" podľa EN 954-1 / EN 13849-1 (až do bezpečnostnej kategórie 4, kategórie zastavenia 0 a 1). Zahŕňajú rozhranie CANopen, ktoré je priamo integrované do dosky a integrovaný modul POSICON poskytuje výkonné riadenie polohy.