Novinky –

NORD podporuje digitálne spojenie

Sieťovanie a pripojenie k prostrediu Industry 4.0 sú hlavnými témami v priemysle. NORD DRIVESYSTEMS poskytuje so svojimi pohonnými riešeniami predpoklady pre „inteligentné továrne“ a podporuje zákazníkom komunikačné a aplikačné know-how v procese digitalizácie.

Waunakee, WI, 2019-09-30

S pohonmi budúcnosti poskytuje NORD základ pre digitalizovanú výrobu. Všetky komponenty sú Industry 4.0 READY a môžu byť priamo integrované do prostredí Industry 4.0 po celom svete. To je možné vďaka kompatibilite so všetkými bežnými priemyselnými zbernicami a Ethernetom, ako aj s analógovými a digitálnymi rozhraniami pre senzory a ovládače. Ako decentralizovaná inteligencia , PLC integrované do pohonnej elektroniky autonómne vykonáva decentralizované riadenie procesov a pohybu, a preto podporuje centrálny riadiaci systém. Okrem toho umožňuje rýchle, efektívne a komplexné vyhodnotenie analógových a digitálnych údajov - predpoklad pre moderné koncepty údržby a opráv, ako je monitorovanie stavu a prediktívna údržba. Pre používateľov je veľa výhod: vyššia dostupnosť zariadenia, vyhnutie sa neplánovaným prestojom, lepšie plánovanie údržby a servisu, ako aj značné zníženie nákladov na údržbu a opravy.

Koncepty a služby pokročilej údržby sa pravidelne rozširujú. V súčasnosti NORD testuje bezsenzorové monitorovanie starnutia oleja a stav motorov s prevodovkou s virtuálnymi senzormi . Cieľom je koncepcia prediktívnej údržby, ktorá určuje optimalizované výmeny oleja a intervaly údržby pre každý jednotlivý prevodový motor, orientované na skutočný stav prevodového motora a prevodového oleja.

NORD vo svojom ústredí v Bargteheide demonštruje svojim zákazníkom funkcie a využiteľnosť prediktívnej údržby, virtuálnych senzorov, sieťového prepojenia a ďalších konceptov Industry 4.0 vo svojom vlastnom testovacom stredisku .