Novinky –

Decentralizovaná technológia pohonu s integrovanými bezpečnostnými funkciami

Najvyšší výkon s bezpečnosťou. Modul NORD SK TU4-PNS PROFIsafe spĺňa najprísnejšie bezpečnostné požiadavky a zaisťuje bezpečnú komunikáciu v prostrediach PROFINET.

Bargteheide, 2019-07-23

NORD DRIVESYSTEMS dodáva všetky frekvenčné meniče s integrovaným STO (Safe Torque Off) a SS1 (Safe Stop 1). Špecialista na pohony zabezpečuje pomocou modulu NORD SK TU4-PNS PROFIsafe bezpečnú komunikáciu a bezpečné pohyby podľa normy IEC 61800-5. Elektronika pohonu v kombinácii s bezpečnostným PLC spoľahlivo komunikuje cez existujúci PROFINET cez PROFIsafe.

Modul monitoruje bezpečné dodržiavanie limitných hodnôt a poskytuje bezpečné vstupy a výstupy. Pri prekročení alebo nedosiahnutí limitnej hodnoty sa rozhranie zbernice prepne do bezpečného stavu. Napätie je odpojené od všetkých výstupov, vstupné informácie sú resetované a prenášané do nadradeného bezpečnostného radiča. Je to nevyhnutné pre použitie modulu PROFIsafe.

Modul PROFIsafe NORD SK TU4-PNS podporuje bezpečnostné funkcie SLS (Safety Limited Speed), SSR (Safe Speed ​​Range) a SSM (Safe Speed ​​Monitor).

S modulom PROFISAFE s decentralizovaným frekvenčným meničom môžu zákazníci implementovať svoje riešenia pohonu s integrovanými bezpečnostnými funkciami z modulárnych pohonných systémov NORD.