Novinky –

Motor NORD UNIVERSAL vyhovuje novému nariadeniu o ekodizajne

Od 1. júla 2021 nové nariadenie o ekodizajne (EÚ) 2019/1781 sprísni opatrenia týkajúce sa energetickej účinnosti elektromotorov a regulácie otáčok. Používanie motorov IE3 v ďalších výkonnostných oblastiach je tak nielen ekonomicky atraktívne, ale aj povinné. S energeticky efektívnym motorom NORD UNIVERSAL pre rozsah výkonu od 0,12 do 45 kW ponúka NORD DRIVESYSTEMS ekonomický motor IE3, ktorý je v súlade so všetkými medzinárodnými predpismi.

Bargteheide, 2021-06-09

Od 1.júla 2021 platí pre trojfázové asynchrónne motory pre napájanie zo siete a pre 2-, 4-, 6- alebo 8-pólové motory trieda energetickej účinnosti IE3 pre menovité výkony od ≥ 0,75 kW do ≤ 1000 kW. Táto aktualizácia smernice o ekodizajne výrazne zvýši dopyt po asynchrónnych motoroch IE3, ako je motor NORD UNIVERSAL. Ak sa predtým motory IE2 dali použiť v kombinácii s frekvenčnými meničmi, v súčasnosti sa na energetickú účinnosť uplatňujú prísnejšie normy. V EÚ sa regulácia triedy účinnosti IE3 doteraz neuplatňovala na pohony s výkonom nižším ako 0,75 kW, zatiaľ čo v Číne je trieda IE3 povinná pre všetky trojfázové indukčné motory s výkonom 120 W a vyšším od júna 2021. Motor UNIVERSAL pokrýva tento rozsah výkonu. Bol certifikovaný podľa všetkých bežných štandardov pre použitie na celom svete. Umožňuje teda systematické znižovanie variantov a ponúka rozhodujúce nákladové výhody, najmä pre medzinárodné projekty. Môže byť použitý na hlavných svetových trhoch v Európe, USA, Kanade, Číne, Indii, Rusku a na Ukrajine bez ďalších úprav. Toto výrazné zníženie variantov je možné prostredníctvom certifikácie motora UNIVERSAL podľa CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI a ďalších. Špeciálne pre globálne distribuované stroje a systémy a pre medzinárodné projekty vedie zníženie variantov špecifických pre jednotlivé krajiny k významnej úspore nákladov pre systémových integrátorov a operátorov. Musí sa spracovať a spravovať menej variantov a čísel dielov, výber pohonu je jednoduchší a znižuje sa obstarávacie úsilie.