Vilkår for bruk

for internettportalen "https://www.mynord.com" til GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE

§ 1 Registrering på internettportalen "myNORD"

(1) Internettportalen "https://www.mynord.com" (heretter kalt NORD-portalen) henvender seg både til ikke-registrerte og registrerte brukere

(2) Brukere i henhold til disse bruksvilkårene er utelukkende selskaper i henhold til § 14 i den tyske borgerlige lovboken (BGB) (dvs. fysiske eller juridiske personer eller partnerskap med juridisk status som ved avslutning av en juridisk transaksjon driver næringsvirksomhet eller selvstendig virksomhet), offentligrettslige juridiske personer eller offentligrettslige spesialfond.

(3) Alle brukere kan bruke NORD-portalen til å finne ut mer om produktene våre, konfigurere dem, redigere konfigurasjonene, lagre og skrive dem ut. Registrerte brukere kan bruke knappen "Konfigurer" eller "Konfigurasjon" til å opprette en tilbudsforespørsel. Ved å klikke på knappen "Opprett ny konfigurasjon" kan de legge til produkter i denne tilbudsforespørselen, eventuelt ved hjelp av konfiguratoren. En fullført tilbudsforespørsel lagres i en prosjektliste. Tilbudsforespørsler som opprettes på denne måten, er ikke bindende og representerer ikke et kontraktstilbud fra kunden.

(4) Etter at NORD DRIVESYSTEMS E-SHOP (heretter kalt e-shop) ble integrert i NORD-portalen, kan alle brukere få informasjon om reservedeler til det drivverket de er interessert i, samt om andre produkter fra NORD. Registrerte brukere kan også bestille dem raskt og enkelt.

(5) Brukere kan registrere seg via vårt online registreringsskjema med sannferdig angivelse av for- og etternavn, firma, e-postadresse, telefonnummer, adresse og, hvis tilgjengelig og kjent, selskapets kundenummer hos NORD og skatte-ID, samt et individuelt, fritt valgbart passord. Deretter mottar brukeren en bekreftelse på mottak via e-post til den oppgitte e-postadressen med en bekreftelseslenke. Etter at brukeren har bekreftet denne bekreftelseslenken, kontrollerer vi de oppgitte opplysningene med henblikk på aktivering av kontoen. Så snart vi har aktivert kontoen, mottar brukeren en ny e-post til den oppgitte e-postadressen. Etter å ha brukt innloggingsdataene og passordet, er brukeren en registrert bruker og kan bruke e-butikken til bestillingsprosesser. Registrerte brukere må umiddelbart informere oss om senere endringer i opplysningene sine.

(6) Brukerne har ingen rett til registreringen. Vi har dessuten rett til når som helst å oppheve en innvilget registrering. Dette kan være tilfelle hvis vi oppdager at brukeren har oppgitt ufullstendige eller feil opplysninger i forbindelse med registreringen, bryter disse bruksvilkårene eller ikke lenger har rett til å bruke nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å kontrollere brukstillatelsen ved å sende en ny e-postbekreftelse.

(7) Registrerte brukere må bevare taushet om sine innloggingsdata, spesielt passordet.

(8) Brukeropplysningene som er nødvendige for registreringen, samles inn og kan f.eks. overføres til transportselskaper og/eller finansielle tjenesteytere i den grad det er nødvendig for å utføre en bestilling. Brukeren samtykker herved uttrykkelig til denne dataoverføringen.

2 Omfang og gjenstand for bruksbetingelsene

(1) Disse bruksvilkårene for bruk av NORD-portalen og e-butikken gjelder for alle brukere av NORD-portalen og e-butikken.

(2) For bindende bestillinger fra registrerte brukere gjelder i tillegg "Generelle vilkår for Getriebebau NORD GmbH & Co. KG" gjelder i tillegg. De kan når som helst åpnes, lagres og skrives ut under ( https://www.nord.com/cms/de/documentation/forms/details_31168/detail_36512.jsp ).

(3) Enhver bruk av NORD-portalen og e-butikken er underlagt disse bruksvilkårene. Vi forbeholder oss retten til å endre disse bruksvilkårene når som helst og uten begrunnelse. Bruken av disse bruksvilkårene i deres respektive versjoner anerkjennes ved registrering i henhold til punkt 1 eller, hvis ingen registrering har funnet sted, ved en effektiv bruksstart.

(4) NORD-portalen og e-butikken vår er opprettet for Forbundsrepublikken Tysklands territorium på grunnlag av tysk rettssystem. Vi garanterer derfor ikke at NORD-portalen og e-butikken er egnet, brukbar og/eller lovlig for brukere fra andre land.

3 Den registrerte brukerens rettigheter, e-butikkens innhold og tilgjengelighet

(1) Registrerte brukere får en enkel, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke NORD-portalen og e-butikken i forbindelse med sin yrkesutøvelse.

(2) Vi har rett til å endre, supplere, begrense og slette alle områder av NORD-portalen og e-butikken eller deler av den, eller å innstille publiseringen midlertidig eller permanent etter eget skjønn.

(3) NORD-portalen og e-butikken kan bare brukes i henhold til gjeldende teknologi. Tekniske feil i strømforsynings- eller overføringssystemet, maskinvare- eller programvarefeil, kapasitetsbegrensninger samt sikkerhets- eller serviceavbrudd kan ikke utelukkes.