Wiadomości –

Inteligentny napęd sam analizuje blokady

NORD DRIVESYSTEMS zaprezentuje inteligentne napędy ze zintegrowanym sterownikiem PLC na wystawie SPS IPC Drives w Norymberdze w Niemczech (hala 3, stoisko 218). Napędy są w pełni wyposażone w celu wykonywania sekwencji sterowania w zastosowaniach klienta.

plc_resolves_blockages_en

Bargteheide , 2016-11-30

Posiadając liczne interfejsy czujników i rozbudowaną diagnostykę jak również funkcje sterowania procesem, są w stanie wykrywać blokady i w wielu wypadkach niezależnie przywrócić normalne działanie. Rozwiązanie to poprawia dostępność systemu i zmniejsza wymagania w zakresie serwisowania. Jeśli napęd jest w stanie usunąć przeszkodę, na przykład zatkanie rury, przez wielokrotną zmianę prędkości i kierunku obrotów silnika, to nastąpi wtedy przywrócenie normalnego działania. Jeśli problem utrzymuje się nadal, falownik może wysłać sygnał błędu na poziomie sterowania i ewentualnie uruchomić procedurę awaryjną, na przykład przez odblokowanie obejścia przez inny napęd podłączony do sieci. Każdy taki środek może być zaprogramowany indywidualnie do każdego zastosowania. Użytkownik w rezultacie otrzymuje niezależnie działające, inteligentne segmenty instalacji i maszyny, np. sortowniki, systemy porcjowania i pakowania, pojedyncze pompy lub grupy pomp, kruszarki lub przenośniki śrubowe. Równocześnie zapewniona jest optymalna integracja z sieciami automatyki. Sterownik PLC może wstępnie przetworzyć dane napędu i danego zastosowania dla sterownika wyższego poziomu do różnego użytku, włącznie z diagnostyką. NORD zapewnia uniwersalną elektronikę napędów rozproszonych wymagającą niewielkiej konserwacji o wyjątkowo dobrej kompatybilności elektromagnetycznej dla silników synchronicznych i indukcyjnych o mocy do 22 kW.