Arnreiter

Systemy napędowe zapewniają moc dla transportu w młynie zbożowym

W przypadku młynów zbożowych rozwiązania napędów NORD są wykorzystywane w wentylatorach oraz dmuchawach, rozładowarkach obrotowych, przenośnikach kubełkowych oraz innych urządzeniach transportowych. Z uwagi na obecność drobno zmielonych ziaren i nasion, takie zastosowania wymagają systemów przeciwwybuchowych.

 • alt
 • Arnreiter

Spojrzenie na Klienta

Firma Arnreiter Mühle GmbH z siedzibą w Wallern w Austrii wytwarza przetworzone ziarna oraz nasiona oleiste przede wszystkim dla klientów z branży spożywczej. To rodzinne przedsiębiorstwo założone blisko 200 lat temu jest w pełni zaangażowane w zrównoważoną produkcję: młyn przetwarza płody rolne uprawiane w swoim regionie i dąży do zużywania możliwie jak najmniejszej ilości zasobów w produkcji. Zakład posiada nawet swój własny młyn wodny generujący część potrzebnej energii wodnej.

Spojrzenie na projekt

Przy ostatniej modernizacji wyposażenia systemów mielących i przetwarzających posiadającego długą tradycję zakładu Arnreiter Mühle in 2009 roku, szwajcarski specjalista w zakresie technologii przetwórstwa Bühler zainstalował różnorodne supernowoczesne maszyny wykorzystujące rozwiązania napędów NORD. Eksploatacja przy podłączonym obciążeniu 1,400 kW umożliwia:

 • mielenie do 80 ton ziarna dziennie, oraz
 • dalsze przetwarzanie do 20 ton zmielonego ziarna na dzień.

Wyzwanie projektowe

W zakładzie Arnreiter Mühle w Austrii ziarno jest mielone i oczyszczane w różnych procesach. Ten wysoce zautomatyzowany młyn wykorzystuje szeroki asortyment maszyn do parzenia, płatkowania, rozgniatania, mielenia, tłoczenia, pieczenia, schładzania, suszenia i obierania. Powyższe procesy umożliwiają zmianę kształtu i właściwości ziaren oraz nasion dla zwiększenia ich trwałości i strawności oraz poprawienia właściwości w zakresie wypiekania, a także ograniczenia goryczy.

Rozbudowane systemy transportowe. – Dla zapewnienia efektywnego transportu cząstek stałych i materiałów sypkich między poszczególnymi etapami procesu przetwórczego wymagane są różnorodne systemy transportowe wyposażone w elastyczne rozwiązania napędowe. Jako przedsiębiorstwo w pełni zaangażowane w zrównoważoną produkcję, Arnreiter starało się instalować solidne napędy w niewielkim stopniu wymagające obsługi i charakteryzujące się dużą trwałością użytkową oraz gwarantujące ciągłą i niezawodną pracę dla zapewnienia doskonałej jakości produktów końcowych.

Zagrożenie pyłem. – Ponieważ surowce są drobno mielone, atmosfera w całym młynie zawiera cząstki pyłu. Tym samym, napędy elektryczne powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Korzystając z uniwersalnego portfela technologii mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych napędów atestowanych do stosowania w strefach niebezpiecznych, firma NORD DRIVESYSTEMS może zaoferować różne rodzaje motoreduktorów, jak również zintegrowane mechatroniczne układy napędowe do pracy rozproszonej.

 - - -

Rozwiązanie napędowe

Motoreduktory NORD napędzają przenośniki taśmowe i kubełkowe, które transportują surowce z silosów na górnych kondygnacjach do urządzeń przetwórczych w innych częściach młyna. Następnie, materiały z procesu są przesyłane przez układ rurociągów o całkowitej długości 2,500 m. Frakcje o niskiej gęstości zawierające niewielkie twarde cząstki, pył itp. są usuwane z ziarna w aspiratorze z recyrkulacją powietrza i odbierane przez przenośnik śrubowy. Rozładowarki obrotowe zapewniają odpowiednie dozowanie wolumetryczne produktów. Mikro dozowniki umożliwiają dodawanie składników o niewielkich wymiarach.

Bardzo trwała konstrukcja. – Wszystkie z omawianych systemów do transportu i dystrybucji materiałów również są wyposażone w motoreduktory NORD. – Działają one niezawodnie pracując w sposób ciągły w naszym młynie – mówi Martin Rachbauer, Specjalista ds. Utrzymania w Arnreiter Mühle. Dzięki doskonałej jakości produkcji, napędy NORD wymagają minimalnego zakresu obsługi.

Kompleksowe zabezpieczenie przed wybuchem. – firma NORD dostarczyła Arnreiter różnych jednostek napędowych kategorii 3D do stosowania w strefie 22 wg. ATEX. Obejmowały one silniki przekładniowe oraz zintegrowane układy mechatroniczne do pracy rozproszonej, tj. motoreduktory z lokalnymi sterownikami napędu. NORD realizuje rozwiązania przeciwwybuchowe do układów napędowych jako całości, oferując zarówno motoreduktory jak i lokalnie zainstalowane lub montowane w szafkach przetwornice częstotliwości w wersjach przeciwwybuchowych. Każdego miesiąca NORD wytwarza i dostarcza około 1,500 układów napędowych w wersjach zabezpieczonych przed wybuchem pyłu lub gazu przeznaczonych do pracy w strefach 1, 2, 21 i 22 wg. ATEX.

Ochrona przed wybuchem gazu

Silniki zabezpieczone przed wybuchem

 • Moce: 0,12 - 22 kW
 • Klasy sprawności: IE1 i IE2

Ochrona przed wybuchem pyłu

Silniki zabezpieczone przed wybuchem

 • Moce: 0,12 - 22 kW
 • Klasy sprawności: IE1 i IE2

Legg Manufacturing - MAXXDRIVE Calendar Drives - ARNREITER - analiza aplikacji


Legg Manufacturing - MAXXDRIVE Calendar Drives - ARNREITER - analiza aplikacji
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

G2122 - Przekładnie i motoreduktory UNICASE oraz sterowanie zdecentralizowane do stref zagrożonych wybuchem


G2122 - Przekładnie i motoreduktory UNICASE oraz sterowanie zdecentralizowane do stref zagrożonych wybuchem
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6033 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów


A6033 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów
 • Pobierz Polski
 • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
alt

Więcej informacji znajdziesz tutaj: