dhp technology

Rozwiązania napędowe dla innowacyjnych technologii solarnych

W sierpniu 2018 r. W oczyszczalni ścieków ARA Chur oddano do użytku pierwszy składany dach słoneczny firmy dhp. Elastyczne składane dachy można złożyć do bezpiecznej pozycji za pomocą solidnej technologii nap[ędowej co chroni je przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

  • DHP Technology

Spojrzenie na Klienta

Firma "dhp technology" została założona w 2015 roku i zajmuje rozwijaniem systemów generowania energii słonecznej dla nowoczesnego, odnawialnego i zdecentralizowanego źródła zasilania. Nacisk kładziony jest na zrównoważone tworzenie lokalnych wartości, ochronę ograniczonych zasobów i redukcję emisji CO2. Dzięki składanemu dachowi słonecznemu HORIZON Szwajcarzy stworzyli nowy rodzaj technologii, która w równym stopniu spełnia wymagania środowiska, społeczeństwa i gospodarki.

Spojrzenie na projekt

Napędy NORD, składające się z motoreduktora walcowo-ślimakowego UNIVERSAL z hamulcem i enkoderem magnetycznym, a także z wbudowaną przetwornicą częstotliwości NORDAC FLEX SK 205E przejmują automatyczne zwijanie i rozciąganie składanej membrany dachowej. Zintegrowany sterownik PLC zarządza procesami niezależnie - kontrolowany przez stację pogodową i algorytm:

  • indywidualnie sterowane dla łatwiejszej konserwacji
  • funkcja home run dla maksymalnej niezawodności działania
  • regulowana prędkość

Wyzwanie projektowe

Oczyszczalnie ścieków zużywają dużo prądu i przestrzeni. Ze względu na działanie urządzenia klarujące muszą być dostępne od góry przez cały czas, nie jest możliwe pokrycie obszaru konwencjonalnymi systemami fotowoltaicznymi.

Nowa definicja technologii solarnej. – Składany dach słoneczny HORIZON firmy dhp technology jest rozciągnięty na powierzchniach, które są już w użyciu, umożliwiając w ten sposób sprytne podwójne wykorzystanie obszarów przemysłowych. W sierpniu 2018 r. woczyszczalni ścieków ARA Chur (Szwajcaria) oddano do użytku pierwszy na świecie składany dach słoneczny. Konstrukcja zajmuje powierzchnię 5800 metrów kwadratowych. 2120 modułów wytwarza 550 000 kWh energii elektrycznej rocznie - a zatem pokrywają około 20% własnych wymagań systemu.

Elastyczny i autonomiczny. – Składany dach działa całkowicie autonomicznie i automatycznie reaguje na warunki pogodowe przy użyciu lokalnej stacji pogodowej i zewnętrznych danych pogodowych. Słońce kontroluje zautomatyzowane inteligentne napędy ze zintegrowanym sterownikiem PLC: gdy tylko rano pojawią się pierwsze promienie słońca, panele słoneczne rozwijają się w pełni automatycznie. Wieczorem, gdy słońce znika za horyzontem, wraca do osłoniętej pozycji w garażu. Nawet w przypadku śniegu, gradu lub burzy, a także w wyjątkowych sytuacjach - na przykład w przypadku awarii zasilania lub problemów komunikacyjnych - składany dach słoneczny zapewnia bezpieczeństwo.

Rozwiązanie napędowe

Inteligentne jednostki napędowe NORD DRIVESYSTEMS dbają o zwijanie i rozciąganie składanej membrany dachowej. NORDrives - składający się z motoreduktora walcowo-ślimakowego UNIVERSAL z hamulcem i enkoderem magnetycznym oraz nabudowanego falownika NORDAC FLEX SK 205E – są zamontowane na konstrukcji w chronionym położeniu i mogą być sterowane indywidualnie. Personel konserwacyjny może osobno składać poszczególne moduły dachu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych w niektórych zbiornikach.

Kontrolowane przez stację pogodową i algorytm. – Każda z 53 grup dachów składanych jest sterowana przez napęd i automatycznie rozkładana lub cofana w zależności od pogody. W tym celu dane pogodowe są odczytywane przez przetwornice częstotliwości NORD i przetwarzane za pomocą specjalnie opracowanego algorytmu, który następnie steruje systemem i wydaje polecenie „cofnij” lub „rozciągnij”. Położenie dachu jest zawsze znane za pomocą enkoderów obrotowych. Każdy z czterech napędów jest elektrycznie połączony przez wewnętrzną magistralę CAN, z których jeden, jako master, reguluje sekwencje ruchu.

Inteligentne napędy ze zintegrowanym sterownikiem PLC. – System sterowania został zaprojektowany w taki sposób, że system składa się do osłoniętej pozycji w garażu, nawet w przypadku awarii zasilania lub problemów z komunikacją. Obowiązują następujące zasady: ręczna interwencja poprzez zdalną konserwację jest możliwa, ale nie jest konieczna do bezpiecznej obsługi. Rampy są napędzane, aby system znalazł się w bezpiecznej pozycji ochronnej w rozsądnym czasie. Jest to również regulowane przez PLC napędu.

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

CS0028 - Referencje DHP Solar Technology


CS0028 - Referencje DHP Solar Technology
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Więcej informacji znajdziesz tutaj: