Firma NORD jest certyfikowana

Dowiedz się więcej o naszych certyfikatach, członkostwach i ocenach niezależnych organizacji

Niemiecki kodeks zrównoważonego rozwoju

Niemiecki kodeks zrównoważonego rozwoju (DNK) wspiera przedsiębiorstwo w opracowywaniu i optymalizacji strategii zrównoważonego rozwoju. NORD DRIVESYSTEMS postawił sobie za cel pogodzenie efektywności ekonomicznej i zrównoważonego rozwoju. Dzięki regularnym raportom dotyczącym procesu zrównoważonego rozwoju my i nasi klienci możemy śledzić rozwój naszego przedsiębiorstwa.

Więcej informacji

Certyfikat ISO 14.001

Międzynarodowa norma zarządzania środowiskiem ISO 14.001 zachęca przedsiębiorstwa na całym świecie do aktywnych działań na rzecz poprawy oddziaływania na środowisko.

NORD DRIVESYSTEMS należy do firm posiadających certyfikat ISO 14.001, które są zaangażowane w zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ciągłą poprawę oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji

EcoVadis

Firma NORD DRIVESYSTEMS została oceniona w 2024 roku przez agencję ratingową EcoVadis i otrzymała srebrny certyfikat zrównoważonego rozwoju. Północnoniemieckie przedsiębiorstwo znalazło się w klasyfikacji ogólnej wśród sześciu procent najlepszych producentów w branży ocenianych przez EcoVadis.

Więcej informacji

IntegrityNext

IntegrityNext zapewnia firmom platformę do zarządzania ryzykiem ESG, która umożliwia poprawę zrównoważonego rozwoju ich łańcuchów dostaw i spełnienie wymogów prawnych ESG.

NORD DRIVESYSTEMS nieustannie pracuje nad optymalizacją łańcuchów dostaw pod kątem zrównoważonego rozwoju i wykorzystuje platformę IntegrityNext do identyfikacji części własnego łańcucha dostaw, które stanowią potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Więcej informacji

UN Global Compact - Sieć Niemcy

UN Global Compact to pakt zawarty między przedsiębiorstwami i ONZ, dzięki któremu globalizacja ma stać się bardziej społeczna i ekologiczna.

NORD DRIVESYSTEMS jest sygnatariuszem paktu UN Global Compact i jednym z ponad 16 786 przedsiębiorstw uczestniczących w tej inicjatywie, które są zaangażowane w zrównoważone i odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Więcej informacji