Silniki zabezpieczone przed eksplozją

Optymalnie zabezpieczone

Silniki z ochroną przeciwwybuchową firmy NORD DRIVESYSTEMS zapewniają moc od 0,12 do 30 kW i spełniają wszystkie wymagania rygorystycznych europejskich dyrektyw ATEX.

Ochrona przed wybuchem pyłu

Silniki zabezpieczone przed wybuchem

 • Moce: 0,12 - 22 kW
 • Klasy sprawności: IE1 i IE2

Ochrona przed wybuchem gazu

Silniki zabezpieczone przed wybuchem

 • Moce: 0,12 - 22 kW
 • Klasy sprawności: IE1 i IE2

Silniki elektryczne z ochroną przeciwwybuchową

W strefach zagrożonych wybuchem, systemy i komponenty muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami w kraju, w którym są eksploatowane. Na terenie UE, dokumentem takim jest Dyrektywa 2014/34/WE. NORD DRIVESYSTEMS posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w ochronie przed wybuchem atmosfery gazowej i pyłowej i oferuje szczególnie wytrzymałe silniki elektryczne o mocy od 0,12 do 200 kW specjalnie dla takich atmosfer.

Poza wymaganiami w zakresie ochrony przed wybuchem, silniki takie spełniają również wymagania, które nie są dla nich niej specyfikowane: dyrektyw dotyczących ekoprojektowania (Ecodesign), kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RoHS).

Poza silnikami przeznaczonymi na rynek europejski, NORD DRIVESYSTEMS oferuje silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym dla innych regionów świata, np. Rosji i Stanów Zjednoczonych, a także silniki wg normy IEC EX.

Silniki takie są zabezpieczone przed ryzykiem wybuchu i skonstruowane specjalnie do zastosowań w atmosferze pyłowej lub gazowej. Nasze silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym używane są w wielu zastosowaniach, np. napędach pomp, mieszadeł lub urządzeń dźwigowych.

Silniki NORD w wykonaniu przeciwwybuchowym: Niezawodne rozwiązanie

 • Wytrzymałość
  Nasze silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym mogą pracować w atmosferach pyłowych kategorii 2D lub 3D (strefy 21 i 22), a także w atmosferach gazowych kategorii 2G lub 3G (strefy 1 i 2).
 • Jakość
  NORD DRIVESYSTEM ściśle współpracuje z Instytutem Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) oraz DEKRA EXAM GmbH, aby utrzymywać jakość produkcji, kontroli i wyrobów na najwyższym poziomie. Wszystkie silniki kategorii 2 posiadają świadectwo typu.
 • Wiedza Know-how
  NORD DRIVESYSTEMS posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie przed wybuchem atmosfer gazowych i pyłowych, produkując od ponad dziesięciu lat silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym, które spełniają najostrzejsze wymagania przepisów.

Napędy w wykonaniu przeciwwybuchowym

W młynach, urządzeniach do produkcji żywności lub leków: w takich obszarach zastosowanie może występować ryzyko wybuchu pyłu. Aby uniknąć ryzyka pożaru i wybuchu, wersje europejskie silników spełniają wymagania normy 60079-31 i klasy ochrony przed zapłonem tD.

Dowiedz się więcej na temat zalet naszych silników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Więcej informacji

Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym dla atmosfer gazowych

Ochrona przeciwwybuchowa jest również wymagana w przypadku napędów pracujących w środowisku z potencjalnie łatwopalną atmosferą gazową. Dlatego NORD produkuje silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym specjalnie dla takich stref, spełniające ostre wymagania Dyrektywy 2014/34/WE. Napędy oferowane są w wersji z ochroną przed zapłonem z podwyższonym bezpieczeństwem (e), obudową odporną na ciśnienie (d/de) i konstrukcją nieiskrzącą (n) w wysokiej klasie sprawności silnika IE2.

Dla stref z ryzykiem powstawania atmosfery pyłowej i gazowej przewidziano napędy z zabezpieczeniem połączonym (na życzenie klienta).