STANDARD ECODESIGN EN50598

NOWE KLASY SPRAWNOŚCI SILNIKÓW

Na początku roku wprowadzony został nowy standard, który definiuje klasy IE przetwornic częstotliwości i klasy IES dla połączeń silników i falowników.

Federalna Agencja Ochrony Środowiska: "Celem standardu ECODESIGN jest zminimalizowanie wpływu produktów na środowisko naturalne, które są istotne z punktu widzenia zużycia energii w ciągu ich całego cyklu życia."

Rozwiązania napędowe NORD DRIVESYSTEMS w pełni spełniają surowe wymagania nowej normy EN50598.

Nowe terminy i definicje w EN 50598

Zespół sterujący silnikiem

CDM (Complete Drive Module = Kompletny Moduł Napędowy) lub Motorstarter
CDM = przemiennik częstotliwości i wszystkie niezbędne elementy oraz urządzenia pomocnicze.

Zespół napędowy

Silnik plus System Sterowania Silnikiem
Zespół napędowy złożony z silnika, przetwornicy i kabla zasilającego,
niezależnie od wersji silnika. (PDS/ Power Drive System = CDM + Silnik)

Urządzenie napędzane

Rzeczywiste obciążenie z uwzględnieniem układu przeniesienia npędu.

Kompletny system

Kompletny system obejmujący zespół sterujący silnikiem, napęd i urządzenie napędzane.