Strategia zrównoważonego rozwoju 2025

Nasza droga do bardziej zrównoważonej przyszłości

Od końca 2021 roku pracujemy nad zagadnieniem zrównoważonego rozwoju w zespole złożonym z przedstawicieli różnych działów. Zespół składa się z pracowników z różnych działów i jest aktywnie wspierany przez właścicieli i kierownictwo. 

​​​​​​​Chcemy przedstawić zespół CSR.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju 2025 to obietnica złożona nam samym, naszym klientom i społeczeństwu, że będziemy konsekwentnie działać w sposób odpowiedzialny pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Dlatego dzięki naszym innowacjom nasze produkty i metody pracy stają się nie tylko coraz lepsze, ale także coraz bardziej zrównoważone.

Zrównoważony rozwój w technologii napędów

Dowiedz się więcej o naszej strategii CSR, naszych obszarach działania i planie działania na nadchodzące lata w naszej nowej ulotce.

Pobierz ulotkę

Naszych 5 głównych obszarów działania

Zarządzanie i procesy

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w firmie NORD zostało wprowadzone w 2022 roku. Ważnymi kamieniami milowymi było pomyślne wprowadzenie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem w Niemczech oraz publikacja pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju dla zakładu w Bargteheide. Wyzwaniem w tym obszarze działań jest ustanowienie międzynarodowej struktury zarządzania i systemu sprawozdawczości dla całej grupy NORD w 48 oddziałach. Od struktury zarządzania zależy sukces innych obszarów działania, w szczególności środowiska (energia/klimat).

Nasze działania w tym obszarze:

 • Od 2025 roku chcemy tworzyć międzynarodowy raport zrównoważonego rozwoju, w którym zostaną uwzględnione wskaźniki ze wszystkich naszych oddziałów - w międzyczasie zdefiniowaliśmy specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju na całym świecie, z którymi regularnie wymieniamy informacje.
 • Wdrożenie standardu zarządzania środowiskiem w firmie NORD w 10 największych oddziałach (posortowanych według liczby pracowników)

Grupa NORD DRIVESYSTEMS zatrudniająca niemal 5000 pracowników jest firmą o międzynarodowym zasięgu. Nasze własne spółki zajmujące się produkcją, rozwojem, montażem, sprzedażą i serwisem są dostępne dla naszych klientów w 36 krajach. Planujemy naszą strategię zrównoważonego rozwoju dla całej grupy NORD, ponieważ z naszego punktu widzenia standard zrównoważonego rozwoju powinien być utrzymywany wszędzie. Dlatego naszym celem jest ustanowienie globalnych procesów i struktur raportowania (zarządzania) w grupie NORD.

Ludzie

Zwłaszcza na obecnym rynku pracy, który charakteryzuje się niedoborem wykwalifikowanych pracowników i walką o młode talenty, istnieje potrzeba podjęcia działań w celu opracowania kompleksowych koncepcji i podejść, które zapewnią atrakcyjność firmy NORD jako pracodawcy na całym świecie.

Nasze działania w tym obszarze:

 • Dążymy do tego, aby do 2025 roku prawie wszyscy pracownicy grupy NORD byli w pełni poinformowani o działaniach CSR i przeszli regularne szkolenia.
 • Do 2024 roku chcemy wprowadzić cyfrowy system zarządzania nauczaniem, aby zaoferować wszystkim pracownikom w grupie NORD możliwość indywidualnego szkolenia.
 • Opracowanie wskaźnika różnorodności, który będziemy wykorzystywać do promowania różnorodności wśród naszych pracowników.

Grupa NORD DRIVESYSTEMS zatrudnia obecnie niemal 5000 pracowników na całym świecie. Ponadto w naszym łańcuchu dostaw pracuje znacznie więcej osób. Integracja, poszanowanie praw człowieka, wzmocnienie naszej kultury pracy, bezpieczeństwo i ciągły transfer wiedzy to tylko niektóre z tematów, które chcielibyśmy promować.

Środowisko

NORD, jako firma zajmująca się budową maszyn, ma znaczny wpływ na globalne zużycie zasobów i emisję gazów cieplarnianych. Aby z jednej strony skoordynować ustrukturyzowane działania, a z drugiej strony udokumentować zaangażowanie pod względem prawnym, niezbędne jest międzynarodowe podejście do zarządzania środowiskiem. Tematyka energii i klimatu jest zawarta w obszarze działania dotyczącym środowiska.

Nasze działania w tym obszarze:

 • Redukcja zużycia energii wykorzystywanej do eksploatacji. Jest to związane z redukcją gazów cieplarnianych w całej grupie NORD.
 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Zwiększenie udziału własnej energii elektrycznej
 • Zwiększenie efektywności naszej floty pojazdów
 • Redukcja ilości wytwarzanych odpadów
 • Zwiększenie bioróżnorodności w naszych zakładach
 • Prewencyjna ochrona środowiska przed substancjami niebezpiecznymi dla wody
 • Opracowanie międzynarodowej strategii klimatycznej (jak dotąd istnieje program środowiskowy dla Bargteheide)
 • Opracowanie ogólnogrupowego bilansu klimatycznego dla zakresu 1-2

Nasza praca koncentruje się na kwestiach środowiskowych. Szczególnie ważna jest dla nas współpraca z naszymi pracownikami z różnych obszarów w celu ulepszenia naszego programu środowiskowego.

Produkty

Będąc firmą produkcyjną, nasze produkty są zawsze podstawą naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i mają ogromne znaczenie strategiczne. Projekt, cykl życia i obszary zastosowań naszych produktów mają wpływ na efektywność materiałową, prawa człowieka i emisję gazów cieplarnianych. W związku z tym nasze działania pokrywają się z działaniami na rzecz ludzi, środowiska i łańcucha dostaw.

Nasze działania w tym obszarze:

 • Integracja zrównoważonego rozwoju w procesie rozwoju produktu
 • Zwiększenie sprzedaży energooszczędnych rozwiązań
 • Obliczenie śladu węglowego produktu dla serii produktów do 2025 roku
 • Przeprowadzenie projektu pilotażowego dotyczącego śladu węglowego produktu dla wybranego produktu w tym roku
 • Udział w sprzedaży szczególnie efektywnych produktów powinien zostać znacznie zwiększony. W szczególności chcemy osiągnąć udział >30% w branży usług pocztowo-paczkowych do 2025 roku.

Specjalizujemy się w rozwiązaniach napędowych dla ponad 100 branż. Rozwiązania napędowe są stosowane w wielu obszarach przemysłu, gdzie zużywają znaczną część wykorzystywanej energii. Chcemy, aby nasze wysokowydajne rozwiązania napędowe (nasze produkty) odgrywały znaczącą rolę w redukcji zużycia energii i emisji CO₂.

Łańcuch dostaw

Ustrukturyzowane podejście do przejrzystego zarządzania łańcuchem dostaw o niskim ryzyku jest obecnie niezbędną podstawą z jednej strony do reagowania na rosnącą presję ze strony ustawodawców i klientów, a z drugiej strony do redukcji złożonego ryzyka społecznego i środowiskowego (oraz ekonomicznego) w łańcuchu dostaw.

Nasze działania w tym obszarze:

 • Ustawa o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw (LKSG) stanie się obowiązkowa dla grupy NORD DRIVESYSTEMS od 01.01.2024. Zdecydowaliśmy się zastosować tę ustawę już od 01.01.2023. Oznacza to zgodność z prawem od 2024 roku.
 • Określenie emisji gazów cieplarnianych w 80% zakupionych części do 2025 roku
 • Zwiększanie zgodności materiałowej w firmie ze zdefiniowanymi zakresami odpowiedzialności
 • Stałe monitorowanie wymogów prawnych, identyfikowanie ryzyka i minimalizowanie go poprzez efektywne procesy.

Moim obszarem specjalizacji jest ustawa o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw i wszystkie powiązane z nią tematy. Chcę zapewnić naszych klientów i wszystkich pracowników, że nasze produkty są wytwarzane z surowców i komponentów pochodzących ze zrównoważonej produkcji i że jest oczywiste, że nasi partnerzy w łańcuchu dostaw są również zaangażowani w przestrzeganie praw człowieka.