Filmy instruktażowe

Poniższe materiały wideo poprowadzą Cię krok po kroku przez poszczególne etapy pracy. Należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi i konserwacji dostępnych na stronie www.nord.com. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Jak wymienić hamulec

Screenshot, Thumbnail Video-Tutorial How to exchange a brake

Ten film przedstawia etapy wymiany hamulca.

Wymiana koła zębatego

Screenshot, Thumbnail Video-Tutorial How to exchange a pinion

Materiał przedstawia wszystkie etapy wymiany zębnika

Najważniejsze czynności przy wymianie łożyska

Screenshot, Thumbnail Video-Tutorial Best practice to exchange a bearing

W tutorialu omawiamy wszystkie punkty w trakcie montażu nowych łożysk

Jak prawidłowo wymienić silnik

Screenshot, Thumbnail Video-Tutorial Exchange a motor

Ten film przedstawia etapy wymiany silnika.

Instrukcja poprawnej wymiany wału

Screenshot, Thumbnail Video-Tutorial Best Practice for Shaft Exchange

Instruktaż wideo omawiający etapy wymiany wału

Jak wymienić pierścień uszczelniający wału

Screenshot, Thumbnail Video-Tutorial How to exchange a shaft seal ring

Ten film przedstawia etapy wymiany pierścienia uszczelniającego wał.