Ochrona środowiska
– farby o wysokiej zawartości substancji stałych

Mniejsza zawartość rozpuszczalników i większa efektywność

Efektywność energetyczna jako filozofia przedsiębiorstwa

Stosujemy lakiery High-Solid najnowszej generacji, dzięki czemu zmniejszamy emisję rozpuszczalników do wartości znacznie mniejszych od ustawowo określonych wartości granicznych. Przestrzegając bilansu LZO, istotnie przyczyniamy się do ochrony środowiska. Lakiery High-Solid mają wysoką zawartość fazy stałej - do 80 %. Dzięki małej zawartości rozpuszczalnika, która wynosi tylko ok. 20 %, obciążają środowisko w znacznie mniejszym stopniu niż inne lakiery. Używane przez nas lakiery High-Solid łączą zalety w zakresie emisji właściwe dla lakierów wodorozcieńczalnych z funkcjonalnością materiałów powłokowych zawierających rozpuszczalnik. Mniejsza zawartość rozpuszczalnika pozwala na bardzo krótkie czasy schnięcia podczas produkcji – jest to decydująca zaleta w stosunku do systemów lakierowania na bazie wody. Ponadto podłoża systemów lakierowania na bazie wody należy oczyścić i odtłuścić przed lakierowaniem za pomocą rozpuszczalnika. Istotne są również korzyści, jakie odnoszą nasi klienci z przyspieszenia czasu produkcji i dostawy. Rozwiązania napędowe firmy NORD są cenione ze względu na ich wysoką efektywność energetyczną. Takie same standardy optymalizacji stosujemy również podczas produkcji w naszych zakładach.