MOPOS

Napędy najnowszej generacji dla maszyn obracających mieszadła w kadziach zaciernych instalacji słodowania

Chmiel i słód - zimne piwo stanowi zawsze główny składnik każdego udanego spotkania towarzyskiego. Smak piwa zależy od dodanego słodu. Niezliczone odcienie smaków powstają w złożonym procesie produkcyjnym, w którym maszyny są prawie w ciągłym użyciu. Jednym z wiodących czeskich producentów wyposażenia do słodowania są Moravske potravinarske strojirny, w skrócie MOPOS.

 - - Czeski -

MOPOS

 - - -

Spojrzenie na Klienta

Firma Moravské potravinářské strojírny, a.s. Olomouc, w skrócie MOPOS, jest jednym z wiodących producentów maszyn w Europie. W przemyśle spożywczym ta czeska firma jest uznawana za prekursora najnowocześniejszych linii produkcyjnych i całych zakładów produkcyjnych, zwłaszcza w słodownictwie i przemyśle piekarniczym. Obecnie ponad 120 pracowników wytwarza roczny obrót przekraczający 7 milionów euro.

Focus on the Project
Aby sprostać specjalnemu środowisku pracy, MOPOS wyposażył 8 maszyn obracających tej słodowni w 112 motoreduktorów walcowych w płaskim korpusie z silnikami o gładkiej powierzchni. Składniki, które są stosowane są bardzo dobrze zabezpieczone przed korozją. Przetwornice częstotliwości serii NORD PRO SK 500E kontrolują zmiany prędkości silników w różnych fazach procesu słodowania.

Wyzwanie projektowe

Chmiel i słód – zimne piwo stanowi zawsze głó1)ny składnik każdego udanego spotkania towarzyskiego. Smak piwa zależy od dodanego słodu. Niezliczone odcienie smaków powstają w złożonym procesie produkcyjnym, w którym maszyny są prawie w ciągłym użyciu. Jednym z wiodących czeskich producentów wyposażenia do słodowania są Moravske potravinarske strojirny, w skrócie MOPOS. U jednego z klientów maszyny obracające na linii słodowania i ich napędy zostały zastąpione w 2015 r. Podczas całego procesu produkcyjnego maszyny obracające mieszają ziarno w olbrzymich nieckach, tzw. skrzyniach Saladina.

Wymaga jest wytrzymałość – Płynny przebieg procesu słodowania wymaga wytrzymałej technologii napędów, ponieważ proces słodowania trwa kilka dni dla każdej partii. Maszyny pracują ciągle przez wiele lat.

Produkcja z użyciem pary – Jęczmień musi być najpierw zwilżony, żeby mógł wykiełkować. Następnym krokiem jest szereg etapów suszenia. Powoduje to, że w środowisku pracy wilgotność względna wynosi 100%. Do pracy na granicy kondensacji elementy mechaniczne wymagają specjalnej ochrony przed korozją, a elementy elektryczne wymagają specjalnej izolacji.

Kwasoodporna obudowa – Dwutlenek węgla powstający podczas suszenia może spowolnić proces słodowania. Z tego powodu jest on odciągany podczas suszenia. Jeśli dostanie się do środowiska pracy, reaguje z parą. Stale jest wytwarzany kwas węglowy H2CO3, który działa na maszyny. Napędy NORD dzięki gładkim, samościekowym powierzchniom i specjalnym systemom zabezpieczenia powierzchni są optymalnym rozwiązaniem dla tak wymagających środowisk produkcyjnych.

Rozwiązanie napędowe

Wyposażenie odporne na czynniki atmosferyczne. – Każda maszyna obracająca w instalacji słodowania MOPOS jest wyposażona w 14 przekładni walcowych płaskich. Specjalna obróbka powierzchni zapewnia niezawodne działanie w tym szczególnym środowisku pracy. Efektem jest ochrona gładkiej powierzchni maszyn bez żeberek zarówno przed temperaturą otoczenia jak i wysokociśnieniowymi strumieniami chemicznych środków czyszczących. Dzięki konstrukcji samościekowej, ciecze te spływają szybko i całkowicie. Napędy są zabezpieczone za pomocą wysokiej jakości systemu powłok o odporności przed działaniem chemikaliów. Są zamontowane pionowo, więc odsłonięta powierzchnia przekładni jest niewielka.

Sprawne energetycznie silniki elektryczne NORD posiadają stopień ochrony IP66, dzięki czemu są w stanie znieść bardzo wysoką wilgotność; czujniki temperatury i skrzynki zaciskowe zostały zamknięte hermetycznie żywicą, a odporna na wilgoć farba izolująca chroni wirniki i stojany.
Chłodna powierzchnia. – Maszyna jest poruszana przez napęd o szerokości 7 metrów i wadze ponad 7500 kg z wielostopniowymi przekładniami walcowymi płaskimi NORD. Instalacja wymaga stałego chłodzenia. Z powodu bardzo kwaśnej wilgotności i kontrolowanego ruchu powietrza podczas procesu, wentylatory nie wchodzą w rachubę. Zamiast tego, napędy są chłodzone całkowicie przez swoje powierzchnie.

Dzięki wysokiemu przełożeniu przekładni, 8 maszyn obracających porusza się z umiarkowaną prędkością po szynach nad skrzyniami do słodowania o długości ponad 53 m i głębokości 2 m. Przetwornice częstotliwości serii NORD SK 500E kontrolują zmiany prędkości silników w różnych fazach procesu słodowania.

CS0020 - Referencje MOPOS


CS0020 - Referencje MOPOS
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6028 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu napojów


A6028 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu napojów
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6033 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów


A6033 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Więcej informacji znajdziesz tutaj: