Zgłaszanie naruszeń (NORD DRIVESYSTEMS Group)

Stworzyliśmy system zgłaszania naruszeń prawa unijnego.

Możesz zdecydować, czy i jakie dane kontaktowe podasz i czy chcesz otrzymać informacją zwrotną. Gdy zdecydujesz się na informację zwrotną i podasz dane kontaktowe, w ciągu 7 dni otrzymasz potwierdzenie otrzymania zgłoszenia za pośrednictwem podanego kanału komunikacji. W ciągu 3 miesięcy otrzymasz informację o rozpatrzeniu zgłoszenia i o podjętych działaniach.

Zgłoszenie trafia bezpośrednio do naszego zewnętrznego rzecznika praw obywatelskich, firmy FIRST PRIVACY GmbH w Bremie, Niemcy, który traktuje je jako poufne i po wstępnej kontroli przekazuje do naszej wewnętrznej jednostki ds. zapewniania zgodności w celu podjęcia dalszych działań.

Możesz zgłaszać naruszenia prawa lub nadużycia w następujących obszarach:

 • Zamówienia publiczne
 • Usługi finansowe, produkty finansowe i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe
 • Bezpieczeństwo żywności i pasz
 • Zdrowie zwierząt i zdrowie publiczne
 • Ochrona konsumentów
 • Ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych
 • Naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych
 • Naruszenia związane z rynkiem wewnętrznym, o których mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych przepisów dotyczących konkurencji i pomocy państwa, a także naruszenia związane z rynkiem wewnętrznym w odniesieniu do działań naruszających przepisy dotyczące podatku od osób prawnych lub w odniesieniu do umów mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z celem lub założeniami obowiązujących przepisów dotyczących podatku od osób prawnych.

Zgłoszenia dotyczące innych obszarów niż wymienione wyżej, takich jak nieetyczne lub niemoralne zachowania, z reguły nie są przetwarzane i są natychmiast usuwane. W takim przypadku nie otrzymasz potwierdzenia odbioru.

Masz dwie możliwości złożenia zgłoszenia:

1. Możesz do nas zadzwonić pod następujący numer: +491774418623

Pod tym numerem uzyskasz dostęp do poczty głosowej naszego naszego zewnętrznego rzecznika praw obywatelskich, firmy FIRST PRIVACY GmbH.

2. Możesz wysłać e-maila, klikając poniższy link lub kopiując go do przeglądarki. Wywołanie linku otwiera wstępnie wypełniony e-mail, który trafia do naszego zewnętrznego rzecznika praw obywatelskich, firmy FIRST PRIVACY GmbH.

Alternatywnie możesz również wysłać do nas bezpośredni e-mail: ombudsstelle-gbn@first-privacy.com

W temacie wiadomości wpisz „Zgłoszenie naruszenia prawa unijnego” i podaj następujące informacje:

 • Twoja rola [np. osoba, którą naruszenie dotyczy, świadek, inna rola (należy określić)]
 • Nazwa przedsiębiorstwa: [podaj nazwę przedsiębiorstwa, którego dotyczy zgłoszenie]
 • Powód zgłoszenia [rodzaj naruszenia]
 • Data i miejsce zdarzenia
 • Dane osoby, której dotyczy naruszenie
 • Opis zdarzenia: [opisz jak najdokładniej stan faktyczny]
 • Zaznacz, czy chcesz otrzymać informację zwrotną dotyczącą zgłoszenia. Jeżeli tak, podaj, jak możemy się z Tobą skontaktować.

Abyśmy mogli rozpatrzeć zgłoszenie, musisz podać nazwę przedsiębiorstwa, którego zgłoszenie dotyczy. Wszystkie inne dane są dobrowolne.

Gdy chcesz przesłać zgłoszenie anonimowe za pośrednictwem e-maila, możesz to zrobić, korzystając z anonimowej skrzynki e-mail.

Informacje dotyczące ochrony danych znajdują się tutaj .