Stal

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE

Dzisiejszy przemysł stalowy ewoluowała w jeden gigantyczny, złożony, segment zaspokajający światowe zapotrzebowanie na samochody, statki, konstrukcje, struktury, itp. Huty stali wymagają maksymalnej wydajności na 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przy zminimalizowanej konserwacji i na możliwie najwyższym poziomie efektywności.

steel_motors

Silniki NORD

NORD Drivesystem

Dzięki wielkiej wiedzy w zakresie technologii napędowych, firma NORD Drivesystems jest obecnie dobrze znana w branży stalowej, jako dostawca systemów z indywidualną konsultacją projektu, osiągając renomę dzięki wykorzystaniu swoich silników do pracy w trudnych warunkach przemysłu stalowego. Chociaż silniki stanowią tylko małą część inwestycji w hucie huty, są istotną częścią zakładu jako całości. Jednostki napędowe muszą pracować w trudnych warunkach, co często pociąga za sobą bardzo wysokie temperatury. Oznacza to, że muszą one być skonstruowane tak, aby sprostać wymaganiom przemysłu stalowniczego. Jednostki napędowe firmy NORD są stosowane do przenośników rolkowych, które poruszają się w sposób ciągły i są rzadko kiedy przyspieszane, w przeciwieństwie do walcarek nawrotnych, w których kierunek walcowania jest odwracany po każdym procesie walcowania. Praca nawrotna tworzy ekstremalne warunki elektryczne, mechaniczne i termiczne, dla jednostki napędowej. Walcowanie charakteryzuje się tym, że rolki, wraz z materiałem walcowanym, muszą być przyspieszane w bardzo krótkim czasie, przy szybkich cyklach przełączaniai odwróceniu kierunku obrotów.

Delivering quality globally

NORD stands for a 45 year tradition of quality and reliability with its roots in Germany. With a global presence in more than sixty countries, every industry vertical relies on us to offer the very best. Our successful climb to the elite list of gear motor manufacturers is due to our strategy to listen to and work closely with our customers. Together with the help of our customers we have created optimal drive solutions and have had solid growth as a company as well. Our products embody an innovative combination between compact mechanics and intelligent electronics. We market and produce a complete product line of mechanical and electronic drive components including, quality gear reducers, motors, frequency inverters, servo controllers and decentralized drive technology. Together, NORD and our customers are building long term successful business relationship.

Odwiedź
metals.nord.com