Vägnings- och doseringssystem

Drivtekniska lösningar för vägning och dosering inom bulkgodsbranschen

Innan det når följande processteg doseras (och vägs) bulkgodset vanligtvis för att säkerställa att korrekt mängd lägg till i processen. NORD drivenheterna kan styras individuellt för smart justering av massflödet - för en exakt, dynamisk kontroll av den inmatade mängden bulkgods.

NORDAC FLEX - SK 200E frekvensomriktare

Installation med många valmöjligheter

  • Effekt: 0.33 - 30 HP
  • Protection class: IP55, IP66
  • Installeras på vägg eller motor

Ytterligare information här: