Fisk & Skaldjur

Hållbara lösningar för bearbetning av fisk och skaldjur

Salt eller sött vatten är alltid en faktor vid bearbetning av fisk och skaldjur. Drivtekniken måste vara speciellt motståndskraftig. NORDS drivenheter av ytbehandlad aluminium erbjuder ett kraftfullt, lätt och kostnadseffektivt alternativ till rostfritt stål. De självdränerande växelmotorerna och decentraliserade omvandlarna är lätta att rengöra.

NORDAC PRO SK 500P frekvensomriktare

Enastående kommunikation - Intelligent - Framtidssäker

  • Effekt: 0.33 - 7.5 HP
  • Protection class: IP20
  • Integrerat Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • Gränssnitt med multikodare för drift med flera axlar
  • Spänningsfri parametrering via USB-port

Krijn Verwijs

Korrosiontåliga drivsystem fungerar tillförlitligt i salthaltig atmosfär

I det nederländska familjeföretaget Krijn Verwijs B.V. sker bearbetningen av skaldjuren i den fuktiga och saltiga atmosfären i Nordsjöns omedelbara närhet. Det har sedan länge varit ett problem för drivenheterna. NORD ytbehandlingen nsd tupH löste problemet.

Ytterligare information här: